Logo Universiteit Leiden.

nl en

‘De dageraad der volksbevrijding’

De geschiedenis van socialisme en arbeidersbeweging in Nederland 1870-1940

Vanaf het laatste kwart van de negentiende eeuw bracht de socialistische arbeidersbeweging ook in Nederland de gemoederen in beroering. Terwijl arbeiders zich begonnen te organiseren en politieke en sociale eisen formuleerden, zagen werkgevers en overheden zich gedwongen hun houding tegenover de nieuwe emancipatiebeweging voortdurend bij te stellen. In deze collegereeks staat de Nederlandse geschiedenis van het internationale socialisme centraal. We volgen de ontwikkeling van het kleine troepje ontevreden niet-kiesgerechtigden dat zich in 1870 socialist begon te noemen tot de moderne sociaaldemocratische massapartij die in 1940 regeringsverantwoordelijkheid droeg.

Na een chronologisch overzicht van de historische hoofdlijnen in de jaren 1870-1940 wordt in een aantal thematische colleges nader ingegaan op verschillende aspecten als socialistische partijcultuur (strijdliederen, propaganda, symboliek en ritueel), het breed palet aan actierepertoires (staken, demonstreren, kiezen) en de uiteenlopende stijlen van leiderschap van vooraanstaande socialisten als Ferdinand Domela Nieuwenhuis en Pieter Jelles Troelstra.

Dennis Bos is universitair docent bij het Instituut voor Geschiedenis aan de Universiteit Leiden.

Dennis Bos op de website van de Universiteit Leiden.

8 maandagen
8, 15, 29 okt; 5, 12
19, 26 nov; 3 dec
13.15-15.00 uur
Leiden

Hoorcolleges met vragen, discussie.
Thuis ca. 2 uur studeren per bijeenkomst.

  • Syllabus
  • Korte literatuurlijst voor wie verder wil lezen.
  • PDFs van de powerpoints.


 

Colleges € 260,-
Met HOVO-fan-pas € 28,-
Studiemateriaal op papier € 25,-/34,-

Aanmelden

Aanmeldingsformulier voor de colleges met digitaal studiemateriaal

Aanmeldingsformulier met studiemateriaal op papier

Dit is het reguliere aanmeldingsformulier. Ook studenten die reguliere opleidingen volgen aan de Universiteit Leiden (LEI) en medewerkers die momenteel aan de Universiteit Leiden verbonden zijn, kunnen met behulp van dit formulier inschrijven. Het formulier biedt de mogelijkheid te betalen via Ideal, credit card of door middel van een factuur. NB U ontvangt na verzending van het ingevulde formulier een bevestiging, zodat u kunt controleren of de aanmelding is verwerkt.

Aanmeldingsformulier voor veelplegers/grootverbruikers

HOVO-deelnemers kunnen voor € 600,- een HOVO-fan-pas kopen die geldig is voor een half jaar: februari t/m juli en augustus t/m januari. Wie een dergelijke pas bezit kan zich gedurende het half jaar inschrijven voor een sterk gereduceerd tarief. (Zie de cursusbeschrijvingen.) U kunt dit formulier ook gebruiken wanneer u al een geldige HOVO-fan-pas heeft en dus alleen voor de cursus wilt inschrijven.

Aanmeldingsformulier en verzoek om korting

Voor wie in aanmerking wil komen voor de korting van 50% voor mensen met een inkomen rond het sociaal minimum. U dient dit gestandaardiseerde verzoek om korting uit te printen en ingevuld en ondertekend te versturen, vergezeld van kopieën van de gevraagde bewijzen, ten laatste drie weken voor aanvang van de cursus. Op grond van de gevraagde informatie over uw inkomen en vaste lasten besluit HOVO vervolgens of u voor korting in aanmerking komt.
De korting kan slechts gelden voor één collegereeks per semester. Korting op de kosten van excursies, reizen, boeken e.d. is niet mogelijk.
Dit formulier geeft geen mogelijkheid online te betalen: u ontvangt een factuur.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie