Logo Universiteit Leiden.

nl en

Noord-Korea nu

De Democratische Volksrepubliek van Korea (Noord-Korea) is allesbehalve wat ze zegt te zijn. Noord-Korea is niet democratisch, het volk heeft er niets te zeggen, het is geen republiek maar een feodale monarchie. Zelfs helemaal Koreaans is het niet, het omvat slechts de helft van Korea.
Deze colleges gaan in op wat Noord-Korea nu ís, maar met een oog op de historische ontwikkeling erachter. Veel van onze veronderstellingen omtrent Noord-Korea blijken dan niet te kloppen. Zo is Noord-Korea niet geïsoleerd, maar juist internationaal economisch heel actief; stuurt het tienduizenden arbeiders over de hele wereld, leidt het de cyberhackwereld, en heeft het een van de meest efficiënte systemen om een bevolking onder de duim te houden.

De zes colleges gaan over het heersende Huis Kim, Noord-Koreanen buiten Noord-Korea, Noord-Korea’s activiteiten in het buitenland, wonen, werken en mensenrechten in Noord-Korea, de internationale slavenbrigades van Noord-Korea en Noord-Korea als dreiging.

Noord-Koreaanse dwangarbeiders in Europa

Prof.dr. Remco Breuker is hoogleraar Koreastudies aan de Universiteit Leiden, onder andere gespecialiseerd in Noord-Korea en mensenrechten.

Remco Breuker op de website van de Universiteit Leiden

6 donderdagen
11, 18, 25 okt;
1, 8, 15 nov
15.15-17.00
Leiden

Hoorcolleges met vragen, discussie.
Thuis ca. 3 uur studeren per bijeenkomst. 

  • Remco Breuker, De BV Noord-Korea, Prometheus, 2018. ISBN 9789044637311, € 19,99.
  • Jang Jin-sung, Dear Leader, Random House, 2015. ISBN 9781846044212, € 12,99.Of: Jang Jin-sung, Over de grens, Arbeiderspers, 2015. ISBN 9789029594530, € 14,99.
  • Syllabus met artikelen in het Engels.
  • Korte literatuurlijst voor wie verder wil lezen.
  • Powerpoints worden niet verspreid.

Colleges € 195,-
Met HOVO-fan-pas € 21,-
Studiemateriaal op papier € 19,-

Aanmelden

Aanmeldingsformulier voor de colleges met digitaal studiemateriaal

Aanmeldingsformulier met studiemateriaal op papier

Dit is het reguliere aanmeldingsformulier. Ook studenten die reguliere opleidingen volgen aan de Universiteit Leiden (LEI) en medewerkers die momenteel aan de Universiteit Leiden verbonden zijn, kunnen met behulp van dit formulier inschrijven. Het formulier biedt de mogelijkheid te betalen via Ideal, credit card of door middel van een factuur. NB U ontvangt na verzending van het ingevulde formulier een bevestiging, zodat u kunt controleren of de aanmelding is verwerkt.

Aanmeldingsformulier voor veelplegers/grootverbruikers

HOVO-deelnemers kunnen voor € 600,- een HOVO-fan-pas kopen die geldig is voor een half jaar: februari t/m juli en augustus t/m januari. Wie een dergelijke pas bezit kan zich gedurende het half jaar inschrijven voor een sterk gereduceerd tarief. (Zie de cursusbeschrijvingen.) U kunt dit formulier ook gebruiken wanneer u al een geldige HOVO-fan-pas heeft en dus alleen voor de cursus wilt inschrijven.

Aanmeldingsformulier en verzoek om korting

Voor wie in aanmerking wil komen voor de korting van 50% voor mensen met een inkomen rond het sociaal minimum. U dient dit gestandaardiseerde verzoek om korting uit te printen en ingevuld en ondertekend te versturen, vergezeld van kopieën van de gevraagde bewijzen, ten laatste drie weken voor aanvang van de cursus. Op grond van de gevraagde informatie over uw inkomen en vaste lasten besluit HOVO vervolgens of u voor korting in aanmerking komt.
De korting kan slechts gelden voor één collegereeks per semester. Korting op de kosten van excursies, reizen, boeken e.d. is niet mogelijk.
Dit formulier geeft geen mogelijkheid online te betalen: u ontvangt een factuur.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie