Logo Universiteit Leiden.

nl en
(c) - Marc de Haan

Meedenken met J.L. Heldring

Koude Oorlog, Europa, taal, conservatisme, na de val van de Muur

J.L. Heldring (1917-2013) is bekend geworden door zijn rubriek Dezer Dagen in NRC Handelsblad. In zijn krantencolumn – hij schreef er ruim 4.400 – trakteerde hij zijn lezers op scherpe analyses over de buitenlandse politiek, de noodzakelijke logica in gebruik van taal, of onoplosbare vragen in religie en geloof. In dit college traceren we waar belangrijke elementen uit zijn denken vandaan komen, en aan wie hij in intellectueel opzicht schatplichtig is. We gaan nader in op zijn gedachten over taal, en op zijn politieke filosofie, een mengeling van liberalisme en conservatisme. De ontwikkeling van de Koude Oorlog bekijken we door zijn ogen – en die van de geschiedenis. Hetzelfde geldt voor de Europese samenwerking die voor Heldring in economisch opzicht vanzelfsprekend was maar in politiek opzicht ondergeschikt aan de Atlantische samenwerking. Indonesië en vooral Nieuw-Guinea komt aan de orde als een ‘vergeten oorlogje’, waaraan minister Luns het landsbelang en zijn eigen prestige had opgehangen, en waarin Heldring diens meest gezaghebbende opponent was. Misschien is Heldrings denken het bondigst samen te vatten in de regel die hij ontleende aan Hamlet: ‘Though this be madness, yet there is method in it.’ In ieder geval gebruiken we dat als leidraad voor de wereld na 1989.

J.L. Heldring (1917-2013)

Opzet van de colleges

  • J.L. Heldring (1917-2013). Beknopte levensloop en invloeden op zijn denken
  • Liberalisme versus conservatisme
  • De Koude Oorlog
  • Nederland en Indonesië
  • De Europese Gemeenschap
  • De wereld na 1989

Docent

Hugo Arlman (1951) studeerde sociale wetenschappen in Rotterdam en Groningen. Hij was o.m. redacteur van Vrij Nederland. Met Gerard Mulder schreef hij De val van de Rode Burcht en Van de prins geen kwaad. Voor televisie werkte hij samen met John Peters bij de documentaires Langgestraft en Vrouwen achter tralies. Zijn artikelen voor o.a. het Nederlands Juristenblad werden gebundeld in Het is de bedoeling dat u in dit mediacircus blijft achterlopen. Met Tjakko Knoop Pathuis publiceerde hij 20x logeren en fietsen rond de Mont Ventoux.

Website van Hugo Arlman

Praktische informatie

6 woensdagen
30 okt, 6, 13,
20, 27 nov, 4 dec
13.15-15.00 uur
Leiden

Hoorcollege met vragen en discussie.
Thuis 1 à 2 uur studeren per bijeenkomst.
Passieve kennis van het Engels en globale kennis van de na-oorlogse geschiedenis van West-Europa is een pré.

Hugo Arlman, De eeuw van J.L. Heldring (1917-2013), Van Oorschot, 2018. ISBN 9789028282018, kosten € 34,99.
Syllabus.
PDF’s van de powerpoints.

Colleges € 195,-
Met HOVO-pas € 21,-
Syllabus op papier € 24,-
Bijkomende kosten: boek.

Aanmelden

Aanmeldingsformulier voor de colleges met digitaal studiemateriaal

Aanmeldingsformulier met studiemateriaal op papier

Dit is het reguliere aanmeldingsformulier. Ook studenten die reguliere opleidingen volgen aan de Universiteit Leiden (LEI) en medewerkers die momenteel aan de Universiteit Leiden verbonden zijn, kunnen met behulp van dit formulier inschrijven. Het formulier biedt de mogelijkheid te betalen via Ideal, credit card of door middel van een factuur. NB U ontvangt na verzending van het ingevulde formulier een bevestiging, zodat u kunt controleren of de aanmelding is verwerkt.

Aanmeldingsformulier voor veelplegers/grootverbruikers

HOVO-deelnemers kunnen voor € 600,- een HOVO-fan-pas kopen die geldig is voor een half jaar: februari t/m juli en augustus t/m januari. Wie een dergelijke pas bezit kan zich gedurende het half jaar inschrijven voor een sterk gereduceerd tarief. (Zie de cursusbeschrijvingen.) U kunt dit formulier ook gebruiken wanneer u al een geldige HOVO-fan-pas heeft en dus alleen voor de cursus wilt inschrijven.

Aanmeldingsformulier en verzoek om korting

Voor wie in aanmerking wil komen voor de korting van 50% voor mensen met een inkomen rond het sociaal minimum. U dient dit gestandaardiseerde verzoek om korting uit te printen en ingevuld en ondertekend te versturen, vergezeld van kopieën van de gevraagde bewijzen, ten laatste drie weken voor aanvang van de cursus. Op grond van de gevraagde informatie over uw inkomen en vaste lasten besluit HOVO vervolgens of u voor korting in aanmerking komt.
De korting kan slechts gelden voor één collegereeks per semester. Korting op de kosten van excursies, reizen, boeken e.d. is niet mogelijk.
Dit formulier geeft geen mogelijkheid online te betalen: u ontvangt een factuur.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie