Logo Universiteit Leiden.

nl en
(c) - Marc de Haan

Marokko en de wereld

Verleden, heden, toekomst

Sinds het jaar 800 van onze jaartelling is Marokko een onafhankelijke natie, behoudens de korte protectoraatsperiode van 1912 tot 1956.

Door zijn ligging op het snijvlak van de Europese, Arabische en Afrikaanse wereld zijn er altijd contacten geweest met de omgevende landen zowel in demografisch als in cultureel en politiek opzicht.

In deze collegereeks zal er allereerst aandacht zijn voor het Middeleeuwse Marokko dat zijn macht uitstrekte tot ver in Spanje, de Sahara en Noord-Afrika.

Vanaf de 16e eeuw werd Marokko door Spanje en Portugal afgesneden van de buitenwereld door de bezetting van alle havens. In de eerste helft van de 20e eeuw werd Marokko zelfs onder curatele gesteld van Frankrijk en Spanje. In 1956 herwon Marokko zijn complete onafhankelijkheid. Drie vorsten hebben sindsdien hun eigen stempel gedrukt op de ontwikkelingen in Marokko

Speciale aandacht zal worden geschonken aan de positie van de islam, aan de immigratie en emigratie, de relaties met Nederland en de positie van Marokko in de internationale politiek.

Een prent van de Nederlandse ambassadeur Van Liederkercke voor de muur van Marrakech in 1640

Herman Obdeijn werkte als projectleider en diplomaat in Tunesië en Marokko. Was van 1885 tot 2003 universitair hoofddocent migratiegeschiedenis en geschiedenis van Noord-Afrika aan de Universiteit Leiden.

7 dinsdagen
5, 12, 19, 26 feb;
5, 12, 19, 26 mrt

(één bijeenkomst zal komen te vervallen)
15.15-17.00 uur
Leiden

Hoorcolleges met vragen en discussie.
Thuis ca. 2 uur studeren per bijeenkomst.

Herman Obdeijn & Paolo De Mas, Geschiedenis van Marokko, Uitgeverij Bulaaq, Amsterdam, 2012 (derde druk). ISBN 9789054601807, € 29,95.

PDFs van de Powerpoints.

Colleges € 227,50
Met HOVO-fan-pas € 24,50

Aanmelden

Aanmeldingsformulier voor de colleges met digitaal studiemateriaal

Aanmeldingsformulier met studiemateriaal op papier

Dit is het reguliere aanmeldingsformulier. Ook studenten die reguliere opleidingen volgen aan de Universiteit Leiden (LEI) en medewerkers die momenteel aan de Universiteit Leiden verbonden zijn, kunnen met behulp van dit formulier inschrijven. Het formulier biedt de mogelijkheid te betalen via Ideal, credit card of door middel van een factuur. NB U ontvangt na verzending van het ingevulde formulier een bevestiging, zodat u kunt controleren of de aanmelding is verwerkt.

Aanmeldingsformulier voor veelplegers/grootverbruikers

HOVO-deelnemers kunnen voor € 600,- een HOVO-fan-pas kopen die geldig is voor een half jaar: februari t/m juli en augustus t/m januari. Wie een dergelijke pas bezit kan zich gedurende het half jaar inschrijven voor een sterk gereduceerd tarief. (Zie de cursusbeschrijvingen.) U kunt dit formulier ook gebruiken wanneer u al een geldige HOVO-fan-pas heeft en dus alleen voor de cursus wilt inschrijven.

Aanmeldingsformulier en verzoek om korting

Voor wie in aanmerking wil komen voor de korting van 50% voor mensen met een inkomen rond het sociaal minimum. U dient dit gestandaardiseerde verzoek om korting uit te printen en ingevuld en ondertekend te versturen, vergezeld van kopieën van de gevraagde bewijzen, ten laatste drie weken voor aanvang van de cursus. Op grond van de gevraagde informatie over uw inkomen en vaste lasten besluit HOVO vervolgens of u voor korting in aanmerking komt.
De korting kan slechts gelden voor één collegereeks per semester. Korting op de kosten van excursies, reizen, boeken e.d. is niet mogelijk.
Dit formulier geeft geen mogelijkheid online te betalen: u ontvangt een factuur.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie