Logo Universiteit Leiden.

nl en

Renaissance in Transkaukasië

Cultuur-historische opbloei in Georgië, Armenië en Azerbeidzjan

Transkaukasië ligt onder de rook van Rusland en aan de rand van Turkije en Iran, en vormt al eeuwenlang de grens tussen Europa en Azië. Tot 1991 vormden de hier gelegen landen Georgië, Armenië en Azerbeidzjan onderdeel van de Sovjet-Unie en was hun eigen cultureel erfgoed volledig ondergeschikt aan die van Sovjet-Rusland. Sinds hun onafhankelijkheid zijn ze zich voor het eerst sinds hun hele lange periode weer gaan richten op hun eigen culturele erfgoed. Dit betekent behalve de herontdekking van de eigen culturen ook de (gedeeltelijke) herschrijving van de eigen politieke en culturele geschiedenis. Dit gaat gepaard met de massale renovatie en reconstructie van de oude kerken, kloosters, moskeeën, karavanserais, forten etc.  Zo zijn Armenië en Georgië de oudste christelijke naties van de wereld en beschikken over een eeuwenoude eigen taal en schrift. En in Azerbeidzjan vind je spontaan brandende gesteenten (op basis van het vele gas in de grond) waaraan al in de geschriften van zoroastrisme wordt gerefereerd. Ook blijken de hoogste Europese bergtoppen niet in de Alpen, maar hier in de Hoge Kaukasus te liggen (boven de 5000 meter). In deze cursus maken we aan de hand van de politieke en culturele geschiedenis uitgebreid kennis met Georgië en Armenië, en in mindere mate met Azerbeidzjan. We zullen daarbij ook dankbaar gebruikmaken van de rijke vruchten van de lokale literatuur, film en muziek.

Gergeti, Drievuldigheidskerk in Georgië (c) Karel Onwijn

Opzet van de colleges

Eerst maken we breed met kennis met de geografie, topografie,  demografie & religie in Transkaukasië. Vervolgens bespreken we per land de geschiedenis en de contemporaine ontwikkelingen. Daarna zoomen we in op de interculturele aspecten van de landen onder het motto ‘leven op het kruispunt Europa & Azië. Ten slotte gaan we nader in op de verschillende kunst- en cultuuruitingen in de landen zoals schilderkunst, literatuur en muziek, ihb die van Georgië en Armenië (6 colleges).

6 woensdagen
14, 21 april; 12, 19, 26 mei; 2 juni 2021

10.30-12.15 uur
Thuis, via Zoom.

De opnames komen steeds beschikbaar vanaf drie dagen na de colleges. Tot eind juni kunt u ze thuis bekijken op een tijd die u uitkomt.

Hoorcolleges met interactie over de vragen over de gelezen stof.

U krijgt een link om de online bijeenkomsten bij te wonen. Er wordt een opname van het online college gemaakt die aan de deelnemers ter beschikking wordt gesteld.

Thuis ca. 3 uur studeren per bijeenkomst.

Studiemateriaal

  • Wekelijks een selectie digitale artikelen en boekfragmenten die betrekking hebben op het collegethema dat de week erna wordt besproken.
  • Powerpoints.

NB een deel van de teksten zijn in het Engels.

Colleges in digitale vorm € 144,-

Bestanden van de artikelen zijn bij de prijs inbegrepen.

Docent

Drs. Karel Onwijn is historicus en publicist. Hij reist al sinds eind jaren tachtig door de landen van de voormalige Sovjet-Unie en was er jarenlang correspondent voor de Nederlandse en Belgische pers. Hij geeft ook colleges (Radboud, LU, HU) en interculturele trainingen (KIT) over deze landen. Hij schreef diverse boeken waaronder Standplaats Moskou en de Dominicusreisgidsen Oekraïne, Georgiӫ-Armeniӫ en Rusland. Hij is ook promovendus aan de Radboud Universiteit met als onderwerp ‘Reizen door de Sovjet-Unie tijdens de Koude Oorlog’.

Deze website maakt gebruik van cookies.