Logo Universiteit Leiden.

nl en

De islam in heden en verleden

De islam is vaak een controversieel onderwerp in hedendaagse debatten in het Westen. Om de plaats van de islam in onze wereld te kunnen begrijpen is historische kennis over het ontstaan van de islamitische traditie erg belangrijk, maar ook ontoereikend.
In de colleges ‘De islam in heden en verleden’ behandelen we daarom niet alleen de geschiedenis van de islam, maar richten we ons ook op de hedendaagse ontwikkelingen
binnen de islam en de moslimwereld. Onderwerpen die voorbij zullen komen zijn bijvoorbeeld de rol van het islamitisch recht (sharia) in de hedendaagse wereld, globalisering en digitalisering, en migratie en identiteitsvorming onder moslims in
Europa.

De collegereeks zal beginnen met een introductie van de islam, waarbij er een nadruk ligt op de grote diversiteit binnen de islamitische traditie. De verschillende geloofsstromingen binnen de islam en de verschillende islamitische interpretatietradities
zullen hierbij aan bod komen. In het tweede deel van de collegereeks behandelen we de islam
in de moderne wereld aan de hand van onderwerpen als islamitisch recht, moslimjongerencultuur en globalisering en digitalisering. In het laatste deel van de reeks kijken we naar de geschiedenis van de Islam in Europa en de hedendaagse beleving van islam in Europa.

Masjid Nabawi moskee in Medina

Opzet van de colleges

 • Diversiteit binnen de islam: Geloofsstromingen
  Docenten: prof.dr. Gabrielle van den Berg, prof.dr. Dick Douwes
 • Diversiteit binnen de islam: Interpretatie van religieuze teksten
  Docent: prof.dr. Christian Lange
 • De islam in de moderne tijd: Islamitisch recht
  Docent n.t.b.
 • De islam in de moderne tijd: Globalisering en digitalisering
  Docent: prof.dr. Thijl Sunier
 • De islam in de moderne tijd: De islam in het dagelijks leven
  Docent n.t.b.
 • De islam in Europa: Europa voor 1945
  Docent: prof.dr. Gerard Wiegers
 • De islam in Europa: Europa na 1945
  Docent: prof.dr. Nico Landman

5 maandagen
11 oktober tm 15 november
(géén college 25 oktober)
en 2 vrijdagen
8 oktober en  26 november 2021
15.15-17.00 uur
Leiden

Werkvorm

Hoorcolleges met gelegenheid tot het stellen van vragen.

Colleges in de zaal € 231
Enkele teksten bij de colleges zijn inbegrepen.

Onderzoekers van het NISIS (Netherlands IInteruniversity School for Islamic Studies)uut:

 • prof.dr. Gabrielle van den Berg 
 • prof.dr. Dick Douwes
 • prof.dr. Christian Lange
 • prof.dr. Thijl Sunier
 • prof.dr. Gerard Wiegers
 • prof.dr. Nico Landman

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.