Logo Universiteit Leiden.

nl en
(c) - Marc de Haan

Geschiedenis en actualiteit in de Baltische landen

Sinds 2004 maken Estland, Letland en Litouwen deel uit van de Europese Unie. Deze Oostzeestaten worden vaak in een adem genoemd, maar er wordt vaak aan voorbijgegaan dat het om drie zeer verschillende naties gaat, ieder met een verschillende taal, cultuur en historie. De Baltische landen hebben door de eeuwen heen als speelbal van de grote mogendheden een zeer ingewikkelde en vaak ook tragische geschiedenis gekend. Met name de geschiedenis van de 20e eeuw speelt nog steeds een grote rol om het heden te begrijpen. Het doel van dit college is een helder inzicht te geven in de zeer gecompliceerde geschiedenis van de Baltische landen,  Er worden verbanden gelegd met de actuele ontwikkelingen, en met de politieke cultuur, de positie van de Russischtalige minderheden, economie, muziek, kunst en architectuur.

Foto van de Baltische weg, revolutie in aug 1989. (Bron: Wikimedia)

Onderwerpen die aan bod komen

  • Geschiedenis van de Baltische regio 13e tot 18e eeuw
  • Geschiedenis tot de Eerste Wereldoorlog en de ‘Gouden Eeuw’ van het interbellum
  • De Tweede Wereldoorlog in het Balticum en de Holocaust
  • Vertoning van de documentaire ‘Homelands’ van de Letse filmmaker Juris Podnieks
  • Moeilijke keuzes. De Baltische naties onder de Sovjets. Ontwikkelingen van 1991 tot 2004
  • De positie van de Russischtalige minderheden in de Baltische landen 
  • Hoe de Baltische landen de financiële crisis van 2009-2011 zijn doorgekomen
  • Een globaal overzicht van de architectuur in de Baltische landen, de Baltische muziek

Docent

Frederik Erens is historicus. Hij studeerde politieke en Oost-Europese geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Utrecht met als specialisatie Baltische twintigste-eeuwse geschiedenis. Daarnaast specialiseerde hij zich in Nederlandse architectuur en toegepaste kunst uit de periode 1880-1940. Hij bezoekt de Baltische landen sinds 1992 en is bestuurslid van de Nederlands-Baltische Vereniging. Hij geeft colleges en leidt studiereizen voor diverse HOVO-instellingen.

Praktische informatie

6 maandagen
24 feb 2, 9,
16, 23, 30 mrt
15.15-17.00 uur
(Dit is een parallel-groep. De colleges van 11.15-13.00 uur zijn voltekend.)
Leiden

Hoorcolleges met vragen, discussie.
Thuis geen voorbereiding noodzakelijk.

Hand-outs en tijdslijn.
Literatuurlijst.
PDF’s van de powerpoints.

Colleges € 195,-
Voor studenten en medewerkers van de Universiteit Leiden € 97,50
Met HOVO-pas € 21,-

Aanmelden

Aanmeldingsformulier voor de colleges met digitaal studiemateriaal

Dit is het reguliere aanmeldingsformulier. Het formulier biedt de mogelijkheid te betalen via Ideal, credit card of door middel van een factuur. NB U ontvangt na verzending van het ingevulde formulier een bevestiging, zodat u kunt controleren of de aanmelding is verwerkt.

Wanneer u meer dan twee collegereeksen volgt, kan het voordeliger zijn een HOVO-fan-pas aan te schaffen via Aanmelden voor veelplegers/grootverbruikers hieronder.

Aanmeldingsformulier voor de colleges met digitaal studiemateriaal

Medewerkers die momenteel aan de Universiteit Leiden verbonden zijn, kunnen met behulp van dit formulier inschrijven. Zij krijgen automatisch 50 % korting.

Het formulier biedt de mogelijkheid te betalen via Ideal, credit card of door middel van een factuur. NB U ontvangt na verzending van het ingevulde formulier een bevestiging, zodat u kunt controleren of de aanmelding is verwerkt.

Aanmeldingsformulier voor veelplegers/grootverbruikers (HOVO-fan-pas)

HOVO-deelnemers kunnen voor € 600,- een HOVO-fan-pas kopen die geldig is voor een half jaar: februari t/m juli en augustus t/m januari. Wie een dergelijke pas bezit kan zich gedurende het half jaar inschrijven voor een sterk gereduceerd tarief. (Zie de cursusbeschrijvingen.) U kunt dit formulier ook gebruiken wanneer u al een geldige HOVO-fan-pas heeft en dus alleen voor de cursus wilt inschrijven.

Aanmeldingsformulier en verzoek om korting

Voor wie in aanmerking wil komen voor de korting van 50% voor mensen met een inkomen rond het sociaal minimum. U dient dit gestandaardiseerde verzoek om korting uit te printen en ingevuld en ondertekend te versturen, vergezeld van kopieën van de gevraagde bewijzen, ten laatste drie weken voor aanvang van de cursus. Op grond van de gevraagde informatie over uw inkomen en vaste lasten besluit HOVO vervolgens of u voor korting in aanmerking komt.
De korting kan slechts gelden voor één collegereeks per semester. Korting op de kosten van excursies, reizen, boeken e.d. is niet mogelijk.
Dit formulier geeft geen mogelijkheid online te betalen: u ontvangt een factuur.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie