Logo Universiteit Leiden.

nl en
(c) - Marc de Haan

Europese stedenbouw in de 19e en 20e eeuw

Beeldverhalen over steden, macht, ontwerpers en utopisten

Na een lange periode van stilstand en verval beginnen Europese steden tijdens de Industriële Revolutie aan een ongekende groei. Machthebbers en ontwerpers vinden elkaar in het scheppen van orde en ontwikkelen utopische visies op de stad. Aan de hand van plattegronden, foto’s en tekeningen gaan we het hebben over de stedenbouwkundige ontwikkelingen in verschillende Europese (hoofd)steden.

We bespreken de verschillen in ontmanteling van de vestingwerken in Wenen en Kopenhagen. We gaan het hebben over de monumentale stad van Haussmann in Parijs en diens tegenpool Cerdà in Barcelona. Door de ogen van Albert Speer kijken we naar het huidige Berlijn.  We zien wat de squares van Londen te maken hebben met de tuinstadgedachte van Ebenezer Howard en zijn invloed op Patrick Geddes in Tel Aviv. Hoe de functionele stad er volgens Le Corbusier uit diende te zien, met een uitstapje naar Chandigarh in India. En we hebben het over het Brussel van Leopold II en de Europese stad om uiteindelijk af te sluiten met de invloed van Henri Prost in Istanbul. Elke stad blijkt een collage te zijn van verhalen en ruimtelijke ingrepen die de moeite waard zijn om te begrijpen en te beleven.

De stadsuitleg van Illdefons Cerdà in Barcelona

Opzet van de colleges

  • Kopenhagen, grandeur en exotisch volksvermaak.
  • De technocraat Haussmann in Parijs.
  • De Eurofielen van Brussel.
  • De moderne Cerda in Barcelona.
  • De groene adel van Londen en Tel Aviv.
  • Van Germania naar Berlijn.
  • De machinestad van Le Corbusier (Chandigarh).
  • Het Istanbul van Henri Prost.

Paul Kurstjens werkte als stedenbouwkundige voor de steden Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Tilburg en heeft een eigen adviesbureau. Hij doceerde geschiedenis van de stedenbouw aan de NHTV in Breda (Urban Design) en aan verschillende andere hogescholen.
www.kurbin.nl/bureau

8 woensdagen
13, 20, 27 feb; 6, 13,
20, 27 mrt; 3 apr
11.15-13.00 uur
Leiden

Hoorcolleges met vragen.
Thuis studeren is nodig.

Samenvatting van elk college met literatuurlijst.
PDFs van de Powerpoints.

Colleges € 260,-
Met HOVO-fan-pas € 28,-

Aanmelden

Aanmeldingsformulier voor de colleges met digitaal studiemateriaal

Dit is het reguliere aanmeldingsformulier. Ook studenten die reguliere opleidingen volgen aan de Universiteit Leiden (LEI) en medewerkers die momenteel aan de Universiteit Leiden verbonden zijn, kunnen met behulp van dit formulier inschrijven. Het formulier biedt de mogelijkheid te betalen via Ideal, credit card of door middel van een factuur. NB U ontvangt na verzending van het ingevulde formulier een bevestiging, zodat u kunt controleren of de aanmelding is verwerkt.

Aanmeldingsformulier voor veelplegers/grootverbruikers

HOVO-deelnemers kunnen voor € 600,- een HOVO-fan-pas kopen die geldig is voor een half jaar: februari t/m juli en augustus t/m januari. Wie een dergelijke pas bezit kan zich gedurende het half jaar inschrijven voor een sterk gereduceerd tarief. (Zie de cursusbeschrijvingen.) U kunt dit formulier ook gebruiken wanneer u al een geldige HOVO-fan-pas heeft en dus alleen voor de cursus wilt inschrijven.

Aanmeldingsformulier en verzoek om korting

Voor wie in aanmerking wil komen voor de korting van 50% voor mensen met een inkomen rond het sociaal minimum. U dient dit gestandaardiseerde verzoek om korting uit te printen en ingevuld en ondertekend te versturen, vergezeld van kopieën van de gevraagde bewijzen, ten laatste drie weken voor aanvang van de cursus. Op grond van de gevraagde informatie over uw inkomen en vaste lasten besluit HOVO vervolgens of u voor korting in aanmerking komt.
De korting kan slechts gelden voor één collegereeks per semester. Korting op de kosten van excursies, reizen, boeken e.d. is niet mogelijk.
Dit formulier geeft geen mogelijkheid online te betalen: u ontvangt een factuur.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie