Logo Universiteit Leiden.

nl en
(c) - Marc de Haan

De botsing binnen de islam: zeven conflicten in het Midden-Oosten van vandaag

“Er is niet één maar er zijn er vele islams”, zo krijgen we vaak te horen. Slechts weinige moslims zullen deze bewering onderschrijven. Wel is het waar dat de islam, de snelst groeiende en controversieelste godsdienst, op tal van manieren wordt uitgelegd en toegepast. Sommige lezingen benadrukken vreedzame co-existentie en dialoog met andere godsdiensten en culturen, andere prediken en praktiseren strijd tegen de ongelovigen en “ketterse” mede-moslims. Eén punt is echter onbetwist: in het Midden-Oosten, waar moslims de grote meerderheid vormen, is islam nergens een neutraal issue. Overal staat religie hoog op de politieke en ideologische agenda. Onverzoenbaar tegengestelde lezingen van wat de islam eist van gelovigen én ongelovigen zijn er motor van heftige binnenlandse én internationale conflicten. Of zijn de Midden-Oosten conflicten uiteindelijk niets dan islamitisch aangeklede politiek-economische tegenstellingen? In deze cursus ontwarren we de ingewikkelde knoop tussen politiek en geloof in een zevental actuele spanningsvelden in en nabij West-Azië. Welke visies op het islam strijden om de voorrang? Hoe hangen schijnbaar pure privékwesties als hoofddoeken in Tehran, christelijke kerken in Cairo, of homorechten in Istanboel samen met politieke crises, regionale geschillen of zelfs (burger)oorlogen? En is er voor het Westen nog een rol weggelegd in de Midden-Oosterse heksenketel van elkaar uitsluitende visies en milities?

Gülenschool in Oost-Turkije, 2013 (foto P. Demant)

Opzet van de colleges

  • Inleiding: de islam contra de islamisten.
  • Egypte: Moslimbroeders, jihadis en seculiere generaals in de bakermat van het Islamitische modernisme.
  • Saoedi-Arabië: orthodoxen tegen moderniseerders in het “Vaticaan” van de soennitische islam.
  • Iran in Syrië en Libanon: sjiitische wereldrevolutie of koelbloedige calculatie van staatsbelang?
  • Turkije rekent af met een eeuw secularisme: tussen vreedzame soefi-mystici en Ottomaanse nostalgie. 
  • Zuidaziatisch uitstapje - Pakistan tegen de Taliban: “staat der moslims” of “islamitische staat”?
  • Islam in het Israëlisch-Palestijnse conflict: van nationale strijd tot godsdienstoorlog?
  • De terreurgroep die alle andere overbodig zou maken: wijlen de Islamitische Staat?
  • Conclusie: tussen interventie, wegkijken en beschaamd zwijgen - wat kan, mag of moet het Westen met de conflicten in het Midden-Oosten?

Peter Demant studeerde Geschiedenis en promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is gespecialiseerd in het Midden-Oosten en in de islam, in het bijzonder hun relatie met het Westen. Was als onderzoeker verbonden aan de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem en doceerde Internationale Betrekkingen aan de Universiteit van São Paulo, Brazilië.

9 dinsdagen
5, 12, feb; 5, 12, 19,
26 mrt; 2, 9, 16 apr
13.15-15.00 uur
Leiden

Hoorcolleges met ruimte voor vragen.
Thuis ca. 3 uur studeren per bijeenkomst.

Syllabus deels in het Engels.
Literatuurlijst.
Van de Powerpoints worden alleen de teksten verspreid.

Colleges € 292,50
Met HOVO-fan-pas € 31,50
Studiemateriaal op papier € 38,-

Aanmelden

Aanmeldingsformulier voor de colleges met digitaal studiemateriaal

Aanmeldingsformulier met studiemateriaal op papier

Dit is het reguliere aanmeldingsformulier. Ook studenten die reguliere opleidingen volgen aan de Universiteit Leiden (LEI) en medewerkers die momenteel aan de Universiteit Leiden verbonden zijn, kunnen met behulp van dit formulier inschrijven. Het formulier biedt de mogelijkheid te betalen via Ideal, credit card of door middel van een factuur. NB U ontvangt na verzending van het ingevulde formulier een bevestiging, zodat u kunt controleren of de aanmelding is verwerkt.

Aanmeldingsformulier voor veelplegers/grootverbruikers

HOVO-deelnemers kunnen voor € 600,- een HOVO-fan-pas kopen die geldig is voor een half jaar: februari t/m juli en augustus t/m januari. Wie een dergelijke pas bezit kan zich gedurende het half jaar inschrijven voor een sterk gereduceerd tarief. (Zie de cursusbeschrijvingen.) U kunt dit formulier ook gebruiken wanneer u al een geldige HOVO-fan-pas heeft en dus alleen voor de cursus wilt inschrijven.

Aanmeldingsformulier en verzoek om korting

Voor wie in aanmerking wil komen voor de korting van 50% voor mensen met een inkomen rond het sociaal minimum. U dient dit gestandaardiseerde verzoek om korting uit te printen en ingevuld en ondertekend te versturen, vergezeld van kopieën van de gevraagde bewijzen, ten laatste drie weken voor aanvang van de cursus. Op grond van de gevraagde informatie over uw inkomen en vaste lasten besluit HOVO vervolgens of u voor korting in aanmerking komt.
De korting kan slechts gelden voor één collegereeks per semester. Korting op de kosten van excursies, reizen, boeken e.d. is niet mogelijk.
Dit formulier geeft geen mogelijkheid online te betalen: u ontvangt een factuur.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie