Logo Universiteit Leiden.

nl en

Het te vaak beloofde land

De Honderdjarige Oorlog om Israël/Palestina en de ongrijpbare vrede

Israëlische Joden en Palestijnse Arabieren lijken soms wel op twee verschillende te planeten leven, die elkaar amper bereiken maar toch een explosief mengsel vormen. Wat zijn de oorzaken van hun conflict, en hoe heeft dit zich ontwikkeld van de late negentiende tot de vroege eenentwintigste eeuw? Welke obstakels maken het geschil zo resistent voor oplossingen? Wat bracht allerlei buitenstaanders ertoe hun handen in dit wespennest te steken? En waarom hebben alle pogingen – van idealistische lokale initiatieven tot goedbedoelde bemiddelingen van buitenaf - gefaald?

Deze beknopte cursus helpt hét Midden-Oostenconflict bij uitstek te begrijpen in samenhang met de bredere historische, godsdienstige en internationale ontwikkelingen waarin het ligt ingebed. Daarbij staat een historische analyse natuurlijk voorop. Maar ook politieke en ethische discussies gaan we niet uit de weg. Pessimisme is troef als het gaat om dit inmiddels haast onontwarbaar kluwen van nationale, godsdienstige en internationale aanspraken. Wat zijn de voorwaarden voor een vreedzame en rechtvaardige vrede? Gewapend met kennis van zaken gaan wij op zoek naar de contouren van een co-existentie waar alle partijen mee kunnen leven.

NB Over hét Midden Oostenconflict bij uitstek heeft iedereen wel een (niet zelden verhitte) mening. Als u de uwe wil toetsen aan een analyse met oog voor beide erin gevangen partijen, dan is deze cursus voor u. Wat zijn de feiten en wat zijn de mythen? Na afloop heeft u voldoende inzicht verworven in deze uiterst complexe problematiek om mee te kunnen praten…

foto Sander Crombach op Unsplash

Opzet van de colleges

 1. Inleiding. 
  De
  Joodse achtergrond, en de opkomst van het zionisme
 2. De Arabische en islamitische achtergrond; kolonisering, het Arabisch ontwaken, en het islamisme
 3. 1917-1948: het Britse Mandaat: de Balfourverklaring, de Holocaust, de oprichting van de Staat Israël en de Palestijnse catastrofe
 4. 1948-1982: van Jeruzalem tot Beiroet: van vluchtelingen tot burgers, en omgekeerd, in drie oorlogen: Israëls Onafhankelijkheid in 1948, de Zesdaagse Oorlog in juni 1967, en de invasie in Libanon 1982
 5. 1982-2000: de bedrogen hoop van het vredesproces: dialogen, geheime contacten, mislukte doorbraken - en de destructieve rol van Israëlisch expansionisme en Palestijns terrorisme. Plus: intra-Palestijnse verdeeldheid, en de verharding der Israëlische politiek
 6. 2000-heden: radicalisering, wanhoop of gewenning? Waarom het steeds weer misgaat, en hoe beide partijen zich vastbijten in onuitvoerbare dromen (of nachtmerries!)
 7. Het IP-conflict in de internationale arena, de media en de academie: buitenlandse bemiddelaars en stokebranden; plus, de speciale rol der VS
 8. Perspectief op de toekomst: Waar moet het heen met settlers, vluchtelingen en het door iedereen opgeëiste Jeruzalem?  Eén staat, twee staten, of wellicht iets totaal andersoortigs? De hete hangijzers, en de mogelijke oplossingen

8 dinsdagen en donderdagen
11, 18, 20, 25, 27 mei;
1, 3, 8 juni
 2021
13.30-15.15 uur
Thuis via Zoom.

De opnames van de colleges komen steeds beschikbaar vanaf drie dagen na de colleges. Tot eind juni kunt ze thuis bekijken op een tijd die u uitkomt.

Hoorcollege via Zoom met gelegenheid tot het stellen van vragen in real time.

U krijgt bovendien een link naar de opnames van de bijeenkomsten. De opnames kunnen niet worden gedownload; u kunt ze wel meermalen bekijken.

Thuis 2 tot 4 uur studeren per bijeenkomst.

Leesvaardigheid in Engels is noodzakelijk voor het bestuderen van de teksten.

Studiemateriaal

 • Reader. 
 • Hand-outs.
 • Tekst-only versie van de powerpoints voorafgaand aan de colleges.

Colleges in digitale vorm € 192,-

Bestanden van de reader en zogenaamde hand-outs zijn bij de prijs inbegrepen.

Docent

Peter Demant studeerde Geschiedenis en promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is gespecialiseerd in het Midden-Oosten en de relatie tussen culturen, was onderzoeker aan de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem en doceerde Internationale Betrekkingen aan de Universiteit van São Paulo, Brazilië.

Deze website maakt gebruik van cookies.