Logo Universiteit Leiden.

nl en

Vijfenzeventig jaar Verenigde Naties

Een agenda voor hervorming en vernieuwing

Data en tijden zijn nog onbekend. U kunt nog niet inschrijven.

Op de puinhopen van de Tweede Wereldoorlog kwam de Verenigde Naties op 24 oktober 1945 tot stand om “komende geslachten te behoeden voor de gesel van de oorlog.” Het falen van de Volkenbond als zijn voorganger leerde de oprichters van de VN om het oorlogsverbod strikter te formuleren en te doorbreken dat besluitvorming slechts bij unanimiteit plaats kan vinden. Daarnaast werd ook ingezet op bredere doelstellingen, zoals versterkte economische en sociale samenwerking, respect voor mensenrechten en het voorkomen van conflicten tussen staten. Het bondig en knap geformuleerde VN-Handvest van 1945 vormt 75 jaar later nog steeds een solide basis voor het bieden van oplossingen voor veel hedendaagse problemen. Het klimaatprobleem, het migratievraagstuk en problemen als gevolg van de digitale revolutie kunnen op basis van het Handvest tevens worden aangepakt. Maar de cruciale vraag is of de VN als internationale organisatie nog wel de veerkracht en het gezag heeft om oplossingen voor deze oude en nieuwe onderwerpen te bewerkstelligen. Het resultaat van 75 jaar VN geeft op terreinen van oorlog en vrede, zelfbeschikking van volken, mensenrechten, ontwikkelingssamenwerking en milieubehoud een gemengd beeld. Er zijn zeker vele successen behaald, maar er is ook veelvuldig gefaald. Zou de wereld beter af zijn zonder de VN? Of is een agenda denkbaar om de VN niet alleen te hervormen maar ook te vernieuwen opdat de VN, nu al de langst bestaande wereldpolitieke organisatie ooit, ook in de 21e eeuw de algemene mondiale belangen van de mensheid kan dienen?

VN-hoofdkwartier in New York

Docent

Professor Nico Schrijver is deeltijdhoogleraar internationaal publiekrecht aan de Universiteit Leiden en staatsraad in de Afdeling Advisering, Raad van State. Hij heeft daarnaast ook een uitgebreide werkervaring in de VN en is auteur van diverse boeken over de volkerenorganisatie.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.