Logo Universiteit Leiden.

nl en

Geschiedenis en maatschappij

Links staan de colleges waar u zich voor kunt inschrijven gerangschikt naar datum van het eerste college. Aanmeldingsformulieren staan onderaan de beschrijvingen van elke collegereeks.

De colleges geschiedenis van voorjaar 2019 zijn grofweg in te delen in twee groepen: een cultuurhistorische en een groep over wereldpolitiek. 

Diklah Zohar zal vertellen over Jeruzalem van de periode van de bijbel tot nu. Zij zal speciaal aandacht hebben voor de combinatie van religieuze groeperingen en de monumenten in de stad. En Paul Kurstjens wijdt zijn colleges aan de moderne stadsaanleg en gebouwen van verschillende Europese steden

Wie zich wil oriënteren op de actuele problematiek zoals we die dagelijks lezen in de kranten, kan de colleges over wereldpolitiek van André Gerrits volgen. Meer specifiek is er een serie met zeven verschillende casussen van botsingen tussen islamitische groeperingen in het hedendaagse Midden-Oosten. 

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie