Logo Universiteit Leiden.

nl en

Recente vraagstukken in de persoonlijkheidspsychologie

De persoonlijkheidspsychologie is een zeer breed vakgebied met een waaier aan verschillende onderzoeksterreinen. In deze verdiepende cursus kijken we vooral naar recente vraagstukken als de relatie tussen persoonlijkheid en cultuur, sociale interactie en emoties.

foto Roberto Carlos Roman op Unsplash

Opzet van de colleges

  1. Persoonlijkheid en cultuur
  2. Persoonlijkheid en cultuur (vervolg)
  3. Persoonlijkheid en sociale interactie
  4. Persoonlijkheid en emoties
  5. Persoonlijkheid en geheimen

5 donderdagen
22, 29 apr; 13, 20, 27 mei 2021
13.00-14.45 uur
Thuis, via Zoom.

De opnames van de colleges komen steeds beschikbaar vanaf drie dagen na de colleges. Tot eind juni kunt ze thuis bekijken op een tijd die u uitkomt.

Hoorcolleges via Zoom, dus real time. U heeft gelegenheid tot het stellen van vragen.

U krijgt bovendien een link naar de opnames van de bijeenkomsten. De opnames kunnen niet worden gedownload; u kunt ze wel meermalen bekijken.

Thuis ca. 1 uur studeren per bijeenkomst.

Studiemateriaal

  • Hand-outs in digitale bestanden.
  • Powerpoints na floop van het college.

Colleges in digitale vorm € 120,-

Bestanden van de zogenaamde hand-outs zijn bij de prijs inbegrepen.

Docent

Andreas Wismeijer is gezondheidspsycholoog en als docent verbonden aan Tilburg University. Hij is gepromoveerd op de psychologische en lichamelijke consequenties van het hebben van emotioneel belastende geheimen.

Website van Andreas Wismeijer.

Deze website maakt gebruik van cookies.