Logo Universiteit Leiden.

nl en

Recente vraagstukken in de persoonlijkheidspsychologie

U kunt nog niet inschrijven.

De persoonlijkheidspsychologie is een zeer breed vakgebied met een waaier aan verschillende onderzoeksterreinen. In deze verdiepende cursus kijken we vooral naar recente vraagstukken als de relatie tussen persoonlijkheid en cultuur, sociale interactie en emoties.

foto Roberto Carlos Roman op Unsplash

Opzet van de colleges

  1. Persoonlijkheid en cultuur
  2. Persoonlijkheid en cultuur (vervolg)
  3. Persoonlijkheid en sociale interactie
  4. Persoonlijkheid en emoties
  5. Persoonlijkheid en geheimen

5 bijeenkomsten van 2 college-uren
na Pasen 2021
Data en locatie zijn nog niet bekend.

De opnames van de colleges komen steeds beschikbaar vanaf drie dagen na de colleges. Tot eind juni kunt ze thuis bekijken op een tijd die u uitkomt.

Hoorcolleges met vragen.

Wie de colleges digitaal volgt, krijgt een link naar een opname van de live bijeenkomsten. De opnames kunnen niet worden gedownload; u kunt ze wel meermalen bekijken.

Thuis ca. 1 uur studeren per bijeenkomst.

Studiemateriaal

  • Hand-outs in digitale bestanden.
  • Powerpoints na floop van het college.

Docent

Andreas Wismeijer is gezondheidspsycholoog en als docent verbonden aan Tilburg University. Hij is gepromoveerd op de psychologische en lichamelijke consequenties van het hebben van emotioneel belastende geheimen.

Website van Andreas Wismeijer.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.