Logo Universiteit Leiden.

nl en

Leefstijl als medicijn

U kunt inschrijven voor de colleges in digitale vorm. Voor de colleges live is een wachtlijst.

Kranten tijdschriften en het internet staan bol van adviezen over een gezonde leefstijl. We willen niet langer vooral ziektes genezen, maar ziek worden voorkomen. Dat willen we natuurlijk voor onszelf en voor onze dierbaren, maar ook als samenleving hopen we op die manier van de oplopende kosten voor de gezondheidszorg te kunnen beheersen. Maar wat werkt nou echt?

In een reeks colleges kunt u de laatste inzichten vernemen over belangrijke onderdelen van een gezonde leefstijl: over voeding, beweging, slapen, stress en gedragsverandering, en leefplezier en welbevinden. Daarbij is het de bedoeling dat de deelnemers ook ervaren wat een gezonde leefstijl voor hen doet. De deelnemers kunnen vrijwillig een programma volgen met aanpassingen op hun leefstijl. Hun activiteiten en de parameters van hun gezondheid worden gevolgd door deskundigen. Een leefstijlcoach zal wekelijks aansluitend op het college de resultaten van dit programma bespreken. Kortom, deze collegereeks is evidence based.

Foto: Luke Chesser (Bron: Unsplash)

Opzet van de colleges

  • Bioritme en de moderne samenleving (Meijer)
  • Beweging (Van Delden)
  • Voeding en chronische ziekten (Sijpkens)
  • Leefplezier en welbevinden (Huijg)
  • Zelfmanagement en methoden van gedragsverandering (Huisman)

5 woensdagen
4, 11, 18 nov; 2, 9 dec
19.15-21.00 uur
Centre for Human Drug Research, conferentiezaal, Leiden

De leefstijl coach is online  
3 nov. 09.30 - 10.15 uur
10 nov. 09.30 - 10.00 uur
17 nov. 09.30 - 10.00 uur
1 dec. 09.30 - 10.15 uur
8 dec. 09.30 - 10.00 uur 

De opnames van de colleges komen steeds beschikbaar vanaf drie dagen na de colleges. Tot eind januari kunt ze thuis bekijken op een tijd die u uitkomt. 

Wellicht ten overvloede: de coaching wordt niet opgenomen.

Werkvorm

Hoorcolleges met vragen. Coaching via Google Meet, een vorm van video conferencing. Wie daaraan deelneemt, volgt een leefstijlprogramma o.l.v. een leefstijl coach. Bij start is er een vragenlijst waar de coach aan kan zien wat de leefstijl van de deelnemers is op dat moment. In de online sessies geeft zij vervolgens tips en opdrachten en bespreekt de resultaten met de groep.

Alle deelnemers krijgen opnames aangeboden van de hoorcolleges. De opnames kunnen niet worden gedownload; u kunt ze wel meermalen bekijken.

Thuis studeren is niet nodig.

Deelname aan het monitoringsprogramma is facultatief.

Studiemateriaal

Powerpoints voor zover het copyright het toelaat.
Literatuurlijst voor wie verder wil lezen.

Collegeserie in de zaal € 186,-
Collegeserie in digitale vorm € 138,-
Bij de prijzen zijn de digitale bestanden van de syllabus en de powerpoints inbegrepen. U kunt geen print bestellen.
Deelname aan het monitoringsprogramma is kosteloos.

Docenten

Johanna Meijer, neurophysiologie, in het bijzonder de regelmechanismen van biologische ritmen, LUMC.

Lex van Delden, cognitieve neurowetenschappen, Leyden Academy on Vitality and Aging.
 

Yvo Sijpkens, internist, Haaglanden Medisch Centrum.
 

Josanne Huijg, klinische en gezondheidspsychologie, Leyden Academy on Vitality and Aging.
 

Klinisch psycholoog, onderzoeker, polikliniek Diabetes, LUMC.

Gediplomeerd leefstijl coach bij de Waagcoach.

Aanmelden

Aanmeldingsformulier voor de live colleges 

Aanmeldingsformulier voor de colleges in digitale vorm

Bovenstaande links leiden naar een aanmeldingsformulier voor alle deelnemers die geen aanspraken maken op korting, én voor medewerkers van de Universiteit Leiden (LEI) die momenteel aan de Universiteit Leiden verbonden zijn.

Het formulier biedt de mogelijkheid te betalen via Ideal, credit card of door middel van een factuur. NB U ontvangt na verzending van het ingevulde formulier een bevestiging, zodat u kunt controleren of de aanmelding is verwerkt.

Aanmeldingsformulier en verzoek om korting

Voor wie een beroep wil doen op de kortingsmogelijkheden voor mensen met een inkomen rond het sociale minimum. U dient dit gestandaardiseerde verzoek om korting uit te printen en ingevuld en ondertekend te versturen, vergezeld van kopieën van de gevraagde bewijzen, ten laatste drie weken voor aanvang van de cursus. Op grond van de gevraagde informatie over uw inkomen en vaste lasten besluit HOVO vervolgens of u voor korting in aanmerking komt.
De korting kan slechts gelden voor één collegereeks per semester. Korting op de kosten van excursies, reizen, boeken e.d. is niet mogelijk.
Dit formulier geeft geen mogelijkheid online te betalen: u ontvangt een factuur.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.