Logo Universiteit Leiden.

nl en
(c) - Marc de Haan

Inleiding in de psychologie

De grondbeginselen van gedrag

In acht colleges maakt u kennis met de meest elementaire psychologische theorieën en inzichten. De belangrijkste theorieën met betrekking tot normaal menselijk gedrag worden besproken. De collegereeks zal laten zien hoe de belangrijkste componenten van onze psyche zijn opgebouwd, hoe ze werken en hoe ze de werkelijkheid bepalen die wij dagelijks ervaren. Na een kort overzicht van de grondbeginselen van gedrag en de geschiedenis van de psychologie als wetenschap komen de belangrijkste psychologische componenten aan bod die kenmerkend zijn voor de mens. Dit omvat de biologie en evolutie van gedrag, leren, persoonlijkheid en emoties. Het zal gedurende de colleges geleidelijk helder worden dat van het waarnemen van een objectieve werkelijkheid, hoe basaal ook, geen sprake is en dat we niet om individuele verschillen heen kunnen in het waarnemen van de wereld.

Opzet van de colleges

  • Wat is gedrag?
  • evolutietheorie als fundament voor alle psychologische kennis-1
  • evolutietheorie als fundament voor alle psychologische kennis-2
  • biologie van gedrag-1
  • biologie van gedrag-2
  • leren
  • emoties
  • persoonlijkheid

Docent

Andreas Wismeijer is gezondheidspsycholoog en als docent verbonden aan Tilburg University. Hij is gepromoveerd op de psychologische en lichamelijke consequenties van het hebben van emotioneel belastende geheimen.

Website van Adreas Wismeijer.

Praktische informatie

8 donderdagen
19, 26 sept, 10, 24,
31 okt, 7, 14, 21 nov
13.15-15.00 uur
Leiden

Hoorcolleges met veel interactie en gelegenheid tot vragen.
Thuis 1 uur studeren per bijeenkomst.

PDF’s van de powerpoints.
Korte literatuurlijst.

Colleges € 260,-
Met HOVO-pas € 28,-

Aanmelden

Aanmeldingsformulier voor de colleges met digitaal studiemateriaal

Dit is het reguliere aanmeldingsformulier. Ook studenten die reguliere opleidingen volgen aan de Universiteit Leiden (LEI) en medewerkers die momenteel aan de Universiteit Leiden verbonden zijn, kunnen met behulp van dit formulier inschrijven. Het formulier biedt de mogelijkheid te betalen via Ideal, credit card of door middel van een factuur. NB U ontvangt na verzending van het ingevulde formulier een bevestiging, zodat u kunt controleren of de aanmelding is verwerkt.

Aanmeldingsformulier voor veelplegers/grootverbruikers

HOVO-deelnemers kunnen voor € 600,- een HOVO-fan-pas kopen die geldig is voor een half jaar: februari t/m juli en augustus t/m januari. Wie een dergelijke pas bezit kan zich gedurende het half jaar inschrijven voor een sterk gereduceerd tarief. (Zie de cursusbeschrijvingen.) U kunt dit formulier ook gebruiken wanneer u al een geldige HOVO-fan-pas heeft en dus alleen voor de cursus wilt inschrijven.

Aanmeldingsformulier en verzoek om korting

Voor wie in aanmerking wil komen voor de korting van 50% voor mensen met een inkomen rond het sociaal minimum. U dient dit gestandaardiseerde verzoek om korting uit te printen en ingevuld en ondertekend te versturen, vergezeld van kopieën van de gevraagde bewijzen, ten laatste drie weken voor aanvang van de cursus. Op grond van de gevraagde informatie over uw inkomen en vaste lasten besluit HOVO vervolgens of u voor korting in aanmerking komt.
De korting kan slechts gelden voor één collegereeks per semester. Korting op de kosten van excursies, reizen, boeken e.d. is niet mogelijk.
Dit formulier geeft geen mogelijkheid online te betalen: u ontvangt een factuur.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie