Logo Universiteit Leiden.

nl en
(c) - Marc de Haan

Hoe ver valt de appel van de boom?

De aangeboren versus de aangeleerde aspecten van uw persoonlijkheid

‘De appel valt niet ver van de boom' is een veelgehoorde opmerking  en inderdaad blijken er meestal treffende overeenkomsten te zijn tussen de eigen persoonlijkheid en die van de ouders. Maar waar komen die overeenkomsten vandaan? Zijn deze aangeboren of eerder aangeleerd? De persoonlijkheidspsychologie probeert een antwoord te geven op hoe mensen omgaan met de wereld om zich heen en bestudeert hoe mensen van elkaar verschillen of juist op elkaar lijken. Er is geen persoonlijkheid zonder biologisch lichaam, maar de invloed van anderen en het leren van alledaagse  ervaringen vormen ook onze persoonlijkheid. In dit tweedaags zomercollege zullen de belangrijkste theorieën en inzichten in de persoonlijkheidpsychologie worden besproken met als doel de deelnemer opnieuw kritisch na te laten denken over wie hij/zij werkelijk is, wat de factoren zijn geweest die de persoonlijkheid kunnen hebben beïnvloed en de rol die de persoonlijkheid heeft gespeeld in het leven. Kan onze persoonlijkheid zich los maken van onze biologie of ligt het bij de geboorte in beton gegoten?

Opzet van de colleges

  • Inleiding persoonlijkheidspsychologie
  • Persoonlijkheid? Aangeboren! (evolutie en de biologie van gedrag)
  • Persoonlijkheid? Aangeleerd! (leertheorieën, hechting en opvoeding)
  • Integratie van beide werelden: het biopsychosociaal model van persoonlijkheid

Docent

Andreas Wismeijer is gezondheidspsycholoog en als docent verbonden aan Tilburg University. Hij is gepromoveerd op de psychologische en lichamelijke consequenties van het hebben van emotioneel belastende geheimen.

Website van Adreas Wismeijer.

Praktische informatie

Donderdag en vrijdag
15 en 16 aug
10.15-16.15 uur (pauze n.t.b.)
Leiden

Hoorcolleges met veel interactie en gelegenheid tot vragen.
Thuis 1 uur studeren per bijeenkomst.

PDF’s van de powerpoints.
Korte literatuurlijst.

Colleges € 195,-
Met HOVO-pas € 21,-

Aanmelden

Aanmeldingsformulier voor de colleges met digitaal studiemateriaal

Dit is het reguliere aanmeldingsformulier. Ook studenten die reguliere opleidingen volgen aan de Universiteit Leiden (LEI) en medewerkers die momenteel aan de Universiteit Leiden verbonden zijn, kunnen met behulp van dit formulier inschrijven. Het formulier biedt de mogelijkheid te betalen via Ideal, credit card of door middel van een factuur. NB U ontvangt na verzending van het ingevulde formulier een bevestiging, zodat u kunt controleren of de aanmelding is verwerkt.

Aanmeldingsformulier voor veelplegers/grootverbruikers

HOVO-deelnemers kunnen voor € 600,- een HOVO-fan-pas kopen die geldig is voor een half jaar: februari t/m juli en augustus t/m januari. Wie een dergelijke pas bezit kan zich gedurende het half jaar inschrijven voor een sterk gereduceerd tarief. (Zie de cursusbeschrijvingen.) U kunt dit formulier ook gebruiken wanneer u al een geldige HOVO-fan-pas heeft en dus alleen voor de cursus wilt inschrijven.

Aanmeldingsformulier en verzoek om korting

Voor wie in aanmerking wil komen voor de korting van 50% voor mensen met een inkomen rond het sociaal minimum. U dient dit gestandaardiseerde verzoek om korting uit te printen en ingevuld en ondertekend te versturen, vergezeld van kopieën van de gevraagde bewijzen, ten laatste drie weken voor aanvang van de cursus. Op grond van de gevraagde informatie over uw inkomen en vaste lasten besluit HOVO vervolgens of u voor korting in aanmerking komt.
De korting kan slechts gelden voor één collegereeks per semester. Korting op de kosten van excursies, reizen, boeken e.d. is niet mogelijk.
Dit formulier geeft geen mogelijkheid online te betalen: u ontvangt een factuur.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie