Logo Universiteit Leiden.

nl en

Gezondheidspsychologie, een inleiding

De relatie tussen lichaam en geest wordt veel besproken maar slecht begrepen. De wens invloed te kunnen uitoefenen op onze lichamelijke gezondheid door middel van psychische wilskracht leidt tot de populariteit van trainingen zoals als die van 'Iceman' Wim Hof of van mindfulness en meditatie. Is er bewijs dat we met onze psychologische toestand onze lichamelijke toestand, en omgekeerd, kunnen beïnvloeden? Deze vraag staat centraal tijdens dit college.

Het bio-psycho-sociaal model stelt dat er een duidelijke interactie is tussen de psyche van de mens, zijn sociale omgeving en het functioneren van het lichaam. Zo leidt stress tot een verhoogde kans op infecties en resulteren psychologische interventies in sommige gevallen in een aantoonbare verbetering van lichamelijke functies. Anderzijds blijken mensen met lichamelijke ziektes vaker depressief te zijn; hoe zit deze wisselwerking in elkaar?

In dit college wordt de relatie tussen lichaam en geest besproken. Na een korte inleiding in de psyche van de mens wordt de rol van de psyche in verschillende lichamelijke processen besproken. Er wordt uitgebreid stil gestaan bij zowel normale lichamelijke processen als bij ziekteprocessen zoals de rol van emoties en persoonlijkheidsfactoren bij het doen ontstaan en het herstel van hart- en vaatziekten. Ook zullen we leren waarom pijn bij uitstek een onderwerp is waar psychologen van meerwaarde kunnen zijn en we gaan onderzoeken wat er waar is van het veelbesproken placebo-effect.

Opzet van de colleges

  • Inleiding in het gedrag van de mens
  • Biopsychosociaal model
  • Stress: de zin en onzin over dit modebegrip
  • Pijn: zit het tussen de oren?
  • Emoties en hart- en vaatziekten
  • Posttraumatische groei en benefit finding: beter worden door ziekte?

10 bijeenkomsten
gestart donderdag 30 jan
13.15-15.00 uur

vervolg nog onbekend
Leiden

Werkvorm

Colleges met mogelijkheid tot interactie.

Studiemateriaal

Hand-outs per mail en Brightspace.
Powerpoints voor zover het beeldrecht het toelaat.

Colleges € 335,-
Met HOVO-pas € 35,-

Docent

Andreas Wismeijer is gezondheidspsycholoog en als docent verbonden aan Tilburg University. Hij is gepromoveerd op de psychologische en lichamelijke consequenties van het hebben van emotioneel belastende geheimen.

Website van Andreas Wismeijer.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.