Logo Universiteit Leiden.

nl en
(c) - Marc de Haan

Gezondheidspsychologie, een inleiding

De relatie tussen lichaam en geest wordt veel besproken maar slecht begrepen. De wens invloed te kunnen uitoefenen op onze lichamelijke gezondheid door middel van psychische wilskracht leidt tot de populariteit van trainingen zoals als die van 'Iceman' Wim Hof of van mindfulness en meditatie. Is er bewijs dat we met onze psychologische toestand onze lichamelijke toestand, en omgekeerd, kunnen beïnvloeden? Deze vraag staat centraal tijdens dit college.

Het bio-psycho-sociaal model stelt dat er een duidelijke interactie is tussen de psyche van de mens, zijn sociale omgeving en het functioneren van het lichaam. Zo leidt stress tot een verhoogde kans op infecties en resulteren psychologische interventies in sommige gevallen in een aantoonbare verbetering van lichamelijke functies. Anderzijds blijken mensen met lichamelijke ziektes vaker depressief te zijn; hoe zit deze wisselwerking in elkaar?

In dit college wordt de relatie tussen lichaam en geest besproken. Na een korte inleiding in de psyche van de mens wordt de rol van de psyche in verschillende lichamelijke processen besproken. Er wordt uitgebreid stil gestaan bij zowel normale lichamelijke processen als bij ziekteprocessen zoals de rol van emoties en persoonlijkheidsfactoren bij het doen ontstaan en het herstel van hart- en vaatziekten. Ook zullen we leren waarom pijn bij uitstek een onderwerp is waar psychologen van meerwaarde kunnen zijn en we gaan onderzoeken wat er waar is van het veelbesproken placebo-effect.

Opzet van de colleges

  • Inleiding in het gedrag van de mens
  • Biopsychosociaal model
  • Stress: de zin en onzin over dit modebegrip
  • Pijn: zit het tussen de oren?
  • Emoties en hart- en vaatziekten
  • Posttraumatische groei en benefit finding: beter worden door ziekte?

10 donderdagen
30 jan, 6, 13 feb, 5, 12,
19, 26 mrt, 2, 9, 16 apr
13.15-15.00 uur
Leiden

Werkvorm

Colleges met mogelijkheid tot interactie.

Studiemateriaal

Hand-outs per mail en Brightspace.
Powerpoints voor zover het beeldrecht het toelaat.

Colleges € 335,-
Met HOVO-pas € 35,-

Docent

Andreas Wismeijer is gezondheidspsycholoog en als docent verbonden aan Tilburg University. Hij is gepromoveerd op de psychologische en lichamelijke consequenties van het hebben van emotioneel belastende geheimen.

Website van Andreas Wismeijer.

Aanmelden

Aanmeldingsformulier voor de colleges met digitaal studiemateriaal

Dit is het reguliere aanmeldingsformulier. Het formulier biedt de mogelijkheid te betalen via Ideal, credit card of door middel van een factuur. NB U ontvangt na verzending van het ingevulde formulier een bevestiging, zodat u kunt controleren of de aanmelding is verwerkt.

Wanneer u meer dan twee collegereeksen volgt, kan het voordeliger zijn een HOVO-fan-pas aan te schaffen via Aanmelden voor veelplegers/grootverbruikers hieronder.

Aanmeldingsformulier voor de colleges met digitaal studiemateriaal

Medewerkers die momenteel aan de Universiteit Leiden verbonden zijn, kunnen met behulp van dit formulier inschrijven. Zij krijgen automatisch 50 % korting.

Het formulier biedt de mogelijkheid te betalen via Ideal, credit card of door middel van een factuur. NB U ontvangt na verzending van het ingevulde formulier een bevestiging, zodat u kunt controleren of de aanmelding is verwerkt.

Aanmeldingsformulier voor veelplegers/grootverbruikers (HOVO-fan-pas)

HOVO-deelnemers kunnen voor € 600,- een HOVO-fan-pas kopen die geldig is voor een half jaar: februari t/m juli en augustus t/m januari. Wie een dergelijke pas bezit kan zich gedurende het half jaar inschrijven voor een sterk gereduceerd tarief. (Zie de cursusbeschrijvingen.) U kunt dit formulier ook gebruiken wanneer u al een geldige HOVO-fan-pas heeft en dus alleen voor de cursus wilt inschrijven.

Aanmeldingsformulier en verzoek om korting

Voor wie in aanmerking wil komen voor de korting van 50% voor mensen met een inkomen rond het sociaal minimum. U dient dit gestandaardiseerde verzoek om korting uit te printen en ingevuld en ondertekend te versturen, vergezeld van kopieën van de gevraagde bewijzen, ten laatste drie weken voor aanvang van de cursus. Op grond van de gevraagde informatie over uw inkomen en vaste lasten besluit HOVO vervolgens of u voor korting in aanmerking komt.
De korting kan slechts gelden voor één collegereeks per semester. Korting op de kosten van excursies, reizen, boeken e.d. is niet mogelijk.
Dit formulier geeft geen mogelijkheid online te betalen: u ontvangt een factuur.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie