Logo Universiteit Leiden.

nl en

Omgaan met cultuurverschillen

Data en tijden zijn nog niet bekend. U kunt nog niet inschrijven.

Contacten met mensen uit andere culturen verlopen niet altijd even gemakkelijk. Volkswijsheden als ‘onbekend maakt onbemind’ en ‘soort zoek soort’ getuigen hiervan. In onze multiculturele samenleving wordt de omgang met cultuurverschillen evenwel steeds belangrijker, zoals in onderwijs, de gezondheidszorg, politie en justitie.

Hoeveel mensen uit andere culturen heeft u in uw kennissenkring? Bij deze vraag denkt u waarschijnlijk aan contacten met migranten en vluchtelingen. Maar ook binnen de autochtone Nederlandse samenleving treft men mensen aan uit allerlei culturen die minder makkelijk in contact komen met elkaar. Denk aan de groeiende kloof tussen jong en oud, arm en rijk, hoog- en laagopgeleiden, gelovig en niet-gelovig. Vroeger leverden deze cultuurverschillen minder problemen op. De verzuiling hield deze subculturen, elk met hun eigen tradities, vrij goed uit elkaar. Maar die tijd is voorbij. Mensen uit verschillende culturen krijgen steeds meer met elkaar te maken. En dat levert spanningen op.

In deze collegereeks gaan we hierop in. We staan stil bij de begrippen cultuur en cultuurverschillen, de positieve en negatieve effecten van cultuurverschillen in onze huidige samenleving en hoe zulke cultuurkloven te overbruggen? Als casus ter illustratie wordt de problematiek besproken waar men in de gezondheidszorg tegenaan loopt wanneer men in contact komt met cliënten uit niet-westerse culturen en hoe hiermee kan worden omgegaan.

Opzet van de colleges

  • Inleiding
  • Waar zitten de problemen?
  • Het begrip ‘cultuur’
  • Problemen in het aangaan van contact met iemand uit een andere cultuur
  • Problemen in het uitoefenen van je beroep bij mensen uit een andere cultuur
  • Een theoretisch model voor oplossingen
  • De praktijk

2 dagen
2 maal 2 college-uren
's ochtends en 's middags

Werkvorm

Interactief hoorcollege met vragen.
Voorbereuiding is niet noodzakelijk.

 

Studiemateriaal

Powerpoints.

Aanbevolen literatuur:

Frank Kortmann, Culturele competenties in de GGZ, Van Gorcum, Assen 2020 (kosten € 25,-) (Een belangrijk deel van de collegestof staat hierin.)

Aanvullende literatuur:

  • The Culture Map (Nederlandstalige editie). Erin Meyer, Business Contact, Amsterdam, 2019
  • Allemaal Andersdenkenden. Omgaan met cultuurverschillen. Geert Hofstede. Contact, 2016
  • Undutchables. Leven in Holland. Colin White en Laure Boucke. Single Pockets, 2006.

Docent

Emeritus hoogleraar psychiatrie en transculturele psychiatrie, Radboud Universiteit Nijmegen. Docent post-doctorale opleingen. Mental health consultant in verschillende niet-westerse landen, zoals Ethiopië, Afghanistan, Kososvo, Jemen. Psychotherapeut van niet westerse tbs-patiënten in de Pompe Kliniek Nijmegen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.