Logo Universiteit Leiden.

nl en

De christenen van Syrië: verleden, heden en toekomst

De christenen van Syrië vormen een veelkleurig geheel dat al voor de huidige burgeroorlog te maken had met culturele en politieke marginalisering. De huidige situatie heeft voor velen de stap het land te verlaten bespoedigd en heeft daarmee de positie van christenen en andere minderheden in Syrië nog verder verzwakt. In deze collegereeks kijken we vanuit de geschiedenis naar het sociaal-culturele en religieuze karakter van de verschillende groepen van christenen in dit land. Daarmee wordt meteen een panorama geschetst van christendom in het Midden-Oosten als geheel, omdat in Syrië bijna alle belangrijke groepen vertegenwoordigd zijn. En deze focus op de positie van de christenen geeft dan weer een blik op de sociaaleconomische, culturele en politieke dynamiek van Syrië als geheel. Tot slot zal vanuit verleden en heden geprobeerd worden lijnen door te trekken naar de toekomst. Wat is er nodig zodat Syrië en andere landen van de regio voor de vele minderheden van de regio een veilig thuis te kunnen vormen?

Prof.dr. Heleen Murre-van den Berg is directeur van het Instituut voor Oosters Christendom in Nijmegen en als bijzonder hoogleraar voor Oosters Christendom verbonden aan de Radboud Universiteit. Zij houdt zich bezig met de geschiedenis en huidige situatie van het christendom in en uit het Midden-Oosten, in het bijzonder met de kerken uit de ‘Syrische’ traditie: de Syrisch-Orthodoxe Kerk en de Assyrische Kerk van het Oosten.

Heleen Murre-van den Berg op de website van de Radboud Universiteit.

6 maandagen
8, 15, 22, okt;
5, 12, 19 nov
11.15-13.00
Leiden

Hoorcolleges met vragen, discussie.
Thuis ca. 3 tot 4 uur studeren per bijeenkomst.

  • Syllabus met artikelen in het Engels.
  • Korte literatuurlijst voor wie verder wil lezen.
  • PDFs van de powerpoints.

Colleges € 195,-
Met HOVO-fan-pas € 21,-
Studiemateriaal op papier € 24,-

Aanmelden

Aanmeldingsformulier voor de colleges met digitaal studiemateriaal

Aanmeldingsformulier met studiemateriaal op papier

Dit is het reguliere aanmeldingsformulier. Ook studenten die reguliere opleidingen volgen aan de Universiteit Leiden (LEI) en medewerkers die momenteel aan de Universiteit Leiden verbonden zijn, kunnen met behulp van dit formulier inschrijven. Het formulier biedt de mogelijkheid te betalen via Ideal, credit card of door middel van een factuur. NB U ontvangt na verzending van het ingevulde formulier een bevestiging, zodat u kunt controleren of de aanmelding is verwerkt.

Aanmeldingsformulier voor veelplegers/grootverbruikers

HOVO-deelnemers kunnen voor € 600,- een HOVO-fan-pas kopen die geldig is voor een half jaar: februari t/m juli en augustus t/m januari. Wie een dergelijke pas bezit kan zich gedurende het half jaar inschrijven voor een sterk gereduceerd tarief. (Zie de cursusbeschrijvingen.) U kunt dit formulier ook gebruiken wanneer u al een geldige HOVO-fan-pas heeft en dus alleen voor de cursus wilt inschrijven.

Aanmeldingsformulier en verzoek om korting

Voor wie in aanmerking wil komen voor de korting van 50% voor mensen met een inkomen rond het sociaal minimum. U dient dit gestandaardiseerde verzoek om korting uit te printen en ingevuld en ondertekend te versturen, vergezeld van kopieën van de gevraagde bewijzen, ten laatste drie weken voor aanvang van de cursus. Op grond van de gevraagde informatie over uw inkomen en vaste lasten besluit HOVO vervolgens of u voor korting in aanmerking komt.
De korting kan slechts gelden voor één collegereeks per semester. Korting op de kosten van excursies, reizen, boeken e.d. is niet mogelijk.
Dit formulier geeft geen mogelijkheid online te betalen: u ontvangt een factuur.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie