Logo Universiteit Leiden.

nl en

Het oerlicht van het zijn

Over het denken van Martin Heidegger

De roem van Martin Heidegger (1889-1976) begon met Sein und Zeit uit 1927 wat algemeen gezien wordt als een van invloedrijkste filosofische werken van de 20e eeuw. Zijn denken is vernieuwend onder andere omdat het fenomenologisch is. Het probeert het wezenlijke te beschrijven van ons in de wereld zijn. We staan niet in de eerste plaats ‘tegenover’ de wereld zoals in de traditie vanaf Descartes met zijn subject-object-verhouding. Dit denken geeft een radicale blik op wie we zijn die zo dicht bij ons staat dat we er ons voortdurend in kunnen herkennen. Het is een ontdekking van het ‘wezen’ van de mens: de alledaagse wereld, de relatie tot anderen, de stemmingen waarin we daarbij verkeren. In de uitwerking worden thema’s als de handeling, de waarheid, de dood, de tijd en authenticiteit op een nieuwe manier belicht.

Na Sein und Zeit volgden vele andere belangrijke teksten over het zijn en de geschiedenis van het denken, over kunst, over taal, over poëzie, over techniek. Ook publiceerde hij diepgaande interpretaties van belangrijke andere filosofen. Deze weelde aan inzicht staat in schrijnend contrast met zijn concrete politieke opvattingen en handelingen. Zijn (volgens sommigen kortstondige) engagement met het nationaal socialisme werpt een smet op zijn denken.

Dit college heeft tot doel enige helderheid te verschaffen in de grondgedachten van Heidegger om een voorzichtige poging te doen het kaf van het koren te scheiden. De eerste helft van cursus is een bespreking van Sein und Zeit, in de tweede helft komen latere teksten aan bod.

Foto: Arnold Ziegelaar

Opzet van de colleges

  • Inleiding en inleiding in Sein und Zeit
  • In-de-wereld-zijn: in-zijn, wereld en wie
  • Angst, Zorg en dood
  • Oneigenlijkheid en Eigenlijkheid
  • Kennis en waarheid
  • Plato: het opene onder het juk van het idee
  • Nietzsche, Hitler en de geschiedenis van het zijn
  • Wereld en Aarde: het schilderij als openbaring van het zijn
  • Het viertal in het gedicht
  • Evaluatie en afsluiting

10 maandagen
3, 10, 17, 24 feb, 2, 9,
16, 23, 30 mrt, 6 apr
13.15-15.00 uur
Leiden

Werkvorm

Hoorcolleges met interactie.
Thuis 2 uur studeren per bijeenkomst.

Studiemateriaal

Syllabus met literatuur in de voetnoten.
Powerpoints na afloop van het college.

Colleges € 335,-
Met HOVO-fan-pas € 35,-
Syllabus op papier € 42,-

Docent

Arnold Ziegelaar is filosoof, docent en auteur. Hij geeft colleges aan HOVO-instellingen en aan het OVP, daarnaast voert hij een filosofische praktijk die individuele gesprekken, socratisch gesprekken en thematische groepsgesprekken aanbiedt. Zijn interessegebied ligt bij metafysica, levensfilosofie en kunstfilosofie. Hij publiceerde o.a. de boeken Oorspronkelijk bewustzijn (2016) en Aardse mystiek (2015). Hij doet als buitenpromovendus onderzoek aan de Universiteit Leiden.

Website van Arnold Ziegelaar

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie