Logo Universiteit Leiden.

nl en
(c) - Marc de Haan

Het oerlicht van het zijn

Over het denken van Martin Heidegger

De roem van Martin Heidegger (1889-1976) begon met Sein und Zeit uit 1927 wat algemeen gezien wordt als een van invloedrijkste filosofische werken van de 20e eeuw. Zijn denken is vernieuwend onder andere omdat het fenomenologisch is. Het probeert het wezenlijke te beschrijven van ons in de wereld zijn. We staan niet in de eerste plaats ‘tegenover’ de wereld zoals in de traditie vanaf Descartes met zijn subject-object-verhouding. Dit denken geeft een radicale blik op wie we zijn die zo dicht bij ons staat dat we er ons voortdurend in kunnen herkennen. Het is een ontdekking van het ‘wezen’ van de mens: de alledaagse wereld, de relatie tot anderen, de stemmingen waarin we daarbij verkeren. In de uitwerking worden thema’s als de handeling, de waarheid, de dood, de tijd en authenticiteit op een nieuwe manier belicht.

Na Sein und Zeit volgden vele andere belangrijke teksten over het zijn en de geschiedenis van het denken, over kunst, over taal, over poëzie, over techniek. Ook publiceerde hij diepgaande interpretaties van belangrijke andere filosofen. Deze weelde aan inzicht staat in schrijnend contrast met zijn concrete politieke opvattingen en handelingen. Zijn (volgens sommigen kortstondige) engagement met het nationaal socialisme werpt een smet op zijn denken.

Dit college heeft tot doel enige helderheid te verschaffen in de grondgedachten van Heidegger om een voorzichtige poging te doen het kaf van het koren te scheiden. De eerste helft van cursus is een bespreking van Sein und Zeit, in de tweede helft komen latere teksten aan bod.

Foto: Arnold Ziegelaar

Opzet van de colleges

  • Inleiding en inleiding in Sein und Zeit
  • In-de-wereld-zijn: in-zijn, wereld en wie
  • Angst, Zorg en dood
  • Oneigenlijkheid en Eigenlijkheid
  • Kennis en waarheid
  • Plato: het opene onder het juk van het idee
  • Nietzsche, Hitler en de geschiedenis van het zijn
  • Wereld en Aarde: het schilderij als openbaring van het zijn
  • Het viertal in het gedicht
  • Evaluatie en afsluiting

10 maandagen
3, 10, 17, 24 feb, 2, 9,
16, 23, 30 mrt, 6 apr
13.15-15.00 uur
Leiden

Werkvorm

Hoorcolleges met interactie.
Thuis 2 uur studeren per bijeenkomst.

Studiemateriaal

Syllabus met literatuur in de voetnoten.
Powerpoints na afloop van het college.

Colleges € 335,-
Met HOVO-fan-pas € 35,-
Syllabus op papier € 42,-

Docent

Arnold Ziegelaar is filosoof, docent en auteur. Hij geeft colleges aan HOVO-instellingen en aan het OVP, daarnaast voert hij een filosofische praktijk die individuele gesprekken, socratisch gesprekken en thematische groepsgesprekken aanbiedt. Zijn interessegebied ligt bij metafysica, levensfilosofie en kunstfilosofie. Hij publiceerde o.a. de boeken Oorspronkelijk bewustzijn (2016) en Aardse mystiek (2015). Hij doet als buitenpromovendus onderzoek aan de Universiteit Leiden.

Website van Arnold Ziegelaar

Aanmelden

Aanmeldingsformulier voor de colleges met digitaal studiemateriaal

Aanmeldingsformulier voor de colleges met digitaal studiemateriaal en een print van de syllabus

Dit is het reguliere aanmeldingsformulier. Het formulier biedt de mogelijkheid te betalen via Ideal, credit card of door middel van een factuur. NB U ontvangt na verzending van het ingevulde formulier een bevestiging, zodat u kunt controleren of de aanmelding is verwerkt.

Wanneer u meer dan twee collegereeksen volgt, kan het voordeliger zijn een HOVO-fan-pas aan te schaffen via Aanmelden voor veelplegers/grootverbruikers hieronder.

Aanmeldingsformulier voor de colleges met digitaal studiemateriaal

Aanmeldingsformulier voor de colleges met digitaal studiemateriaal en een print van de syllabus

Medewerkers die momenteel aan de Universiteit Leiden verbonden zijn, kunnen met behulp van dit formulier inschrijven. Zij krijgen automatisch 50 % korting.

Het formulier biedt de mogelijkheid te betalen via Ideal, credit card of door middel van een factuur. NB U ontvangt na verzending van het ingevulde formulier een bevestiging, zodat u kunt controleren of de aanmelding is verwerkt.

Aanmeldingsformulier voor veelplegers/grootverbruikers (HOVO-fan-pas)

HOVO-deelnemers kunnen voor € 600,- een HOVO-fan-pas kopen die geldig is voor een half jaar: februari t/m juli en augustus t/m januari. Wie een dergelijke pas bezit kan zich gedurende het half jaar inschrijven voor een sterk gereduceerd tarief. (Zie de cursusbeschrijvingen.) U kunt dit formulier ook gebruiken wanneer u al een geldige HOVO-fan-pas heeft en dus alleen voor de cursus wilt inschrijven.

Aanmeldingsformulier en verzoek om korting

Voor wie in aanmerking wil komen voor de korting van 50% voor mensen met een inkomen rond het sociaal minimum. U dient dit gestandaardiseerde verzoek om korting uit te printen en ingevuld en ondertekend te versturen, vergezeld van kopieën van de gevraagde bewijzen, ten laatste drie weken voor aanvang van de cursus. Op grond van de gevraagde informatie over uw inkomen en vaste lasten besluit HOVO vervolgens of u voor korting in aanmerking komt.
De korting kan slechts gelden voor één collegereeks per semester. Korting op de kosten van excursies, reizen, boeken e.d. is niet mogelijk.
Dit formulier geeft geen mogelijkheid online te betalen: u ontvangt een factuur.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie