Logo Universiteit Leiden.

nl en

Filosofie van de menselijke waardigheid

In de Renaissance hebben veel denkers een rooskleurige kijk op de mens. Alle wegen liggen voor hem of haar open. Hoogtepunt van dit optimisme is wel de Rede over de menselijke waardigheid van de Italiaanse prins en filosoof Giovanni Pico della Mirandola (1463-1494). Deze rede behandelen we integraal tijdens de colleges.

Pico stond in contact met de intellectuelen en kunstenaars van Florence, en Lorenzo de’ Medici was zijn beschermheer. Toch voelde hij zich in zijn latere jaren aangetrokken tot de tegenpool van de Medici, de dominicaan Girolamo Savonarola. Deze boeteprediker bezag de mens in een heel wat minder gunstig daglicht.

In verband met Pico’s filosofie houden we ons bezig met ‘esoterische’ wetenschappen als astrologie en magie, die hij deels bestrijdt maar deels ook boeiend vindt. We gaan de weerslag daarvan na in de prachtige kunstwerken van de Renaissance. Een originele bijdrage van Pico aan de filosofie van zijn tijd is de bestudering van de Joodse mystiek, in het bijzonder de zogeheten Kabbala.

Ten slotte trekken we lijnen naar de moderne tijd en naar de visies op de menselijke waardigheid die daarin zijn aan te treffen. Vooral een vergelijking met het Franse ‘existentialisme’ dient zich aan, maar ook andere denkers laten zich inspireren door de idealen van menselijke waardigheid en vrijheid.

Vermeend portret van Pico della Mirandola

Dr. Rijk Schipper is classicus, theoloog en filosoof. Hij promoveerde op het onderwerp Paus & ketters: Leo de Grotes polemiek tegen de manicheeërs (1997). In 2005 publiceerde hij het boek Marsilio Ficino: De wereld als kunstwerk. Hij is werkzaam als vertaler, redacteur en docent.

6 vrijdagen
14, 21, 28 sept;
5, 12, 19 okt
11.15-13.00 uur
Leiden

Hoorcolleges met vragen, discussie.
U dient thuis de teksten van Pico della Mirandola voor te bereiden, ca. 2 uur per bijeenkomst.

  • Pico della Mirandola, Rede over de menselijke waardigheid, vert. Michiel Op de Coul, Historische Uitgeverij, Groningen, 2008. ISBN 9789065544520, € 24,95.
  • Syllabus met geselecteerde teksten.
  • Korte literatuurlijst voor wie verder wil lezen.
  • PDFs van de powerpoints.

Colleges € 195,- (excl. kosten voor het boek met de rede van Pico della Mirandola)
Met HOVO-fan-pas € 21,-
Studiemateriaal op papier € 12,-

Aanmelden

Aanmeldingsformulier voor de colleges met digitaal studiemateriaal

Aanmeldingsformulier met studiemateriaal op papier

Dit is het reguliere aanmeldingsformulier. Ook studenten die reguliere opleidingen volgen aan de Universiteit Leiden (LEI) en medewerkers die momenteel aan de Universiteit Leiden verbonden zijn, kunnen met behulp van dit formulier inschrijven. Het formulier biedt de mogelijkheid te betalen via Ideal, credit card of door middel van een factuur. NB U ontvangt na verzending van het ingevulde formulier een bevestiging, zodat u kunt controleren of de aanmelding is verwerkt.

Aanmeldingsformulier voor veelplegers/grootverbruikers

HOVO-deelnemers kunnen voor € 600,- een HOVO-fan-pas kopen die geldig is voor een half jaar: februari t/m juli en augustus t/m januari. Wie een dergelijke pas bezit kan zich gedurende het half jaar inschrijven voor een sterk gereduceerd tarief. (Zie de cursusbeschrijvingen.) U kunt dit formulier ook gebruiken wanneer u al een geldige HOVO-fan-pas heeft en dus alleen voor de cursus wilt inschrijven.

Aanmeldingsformulier en verzoek om korting

Voor wie in aanmerking wil komen voor de korting van 50% voor mensen met een inkomen rond het sociaal minimum. U dient dit gestandaardiseerde verzoek om korting uit te printen en ingevuld en ondertekend te versturen, vergezeld van kopieën van de gevraagde bewijzen, ten laatste drie weken voor aanvang van de cursus. Op grond van de gevraagde informatie over uw inkomen en vaste lasten besluit HOVO vervolgens of u voor korting in aanmerking komt.
De korting kan slechts gelden voor één collegereeks per semester. Korting op de kosten van excursies, reizen, boeken e.d. is niet mogelijk.
Dit formulier geeft geen mogelijkheid online te betalen: u ontvangt een factuur.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie