Logo Universiteit Leiden.

nl en

Het mystieke denken van Meister Eckhart

Het Nederlandse woord gelatenheid heeft tegenwoordig de matte betekenis van lijdzaamheid, berusting. Voor Meister Eckhart echter, die het woord eind dertiende eeuw waarschijnlijk heeft gevormd, had gelâzenheit nog een hoogst vreugdevolle betekenis. Het huidige Duitse Gelassenheit heeft daar nog wel iets van bewaard, bijvoorbeeld in de definitie van humor met heitere Gelassenheit. Gelatenheid is hier geen berusting, maar innerlijke rust. De noodzakelijke en voldoende voorwaarde voor dit laatste is volgens Eckhart een leeg gemoed. Deze mogelijkheid, dat wij ons innerlijk leeg kunnen maken, heeft hij als het belangrijkste geschenk van Gods barmhartigheid aan de mens beschouwd.

In de colleges zal aan de hand van zowel preken en een enkel traktaat van de magister als een monografie van de docent zelf, worden ingegaan op Eckharts belangrijkste motieven, zoals het lege gemoed, de Godsgeboorte in de ziel en de levenshouding van gelatenheid.

Eckhartportaal van de Predigerkirche in Erfurt

Dr. Gerard Visser was tot 2015 hoofddocent cultuurfilosofie aan de Universiteit Leiden. Recent verscheen van zijn hand: Gelatenheid in de kunst. Nijhoff, Braque en Kawabata, Boom, Amsterdam, 2018.

Website van Gerard Visser.

10 woensdagen
10, 17, 24, 31 okt;
7, 14, 21, 28 nov; 5, 12 dec
15.15-17.00 uur
Leiden

Hoorcolleges met vragen.
Thuis ca. 4
studeren uur per bijeenkomst.

  • Gerard Visser, Gelatenheid. Gemoed en hart bij Meister Eckhart, Boom, Amsterdam, 2018 (SUN, 2008). ISBN 9789024422272, prijs nog niet bekend.
  • Meister Eckhart, Over God wil ik zwijgen. Preken & Traktaten, vert. C.O. Jellema, Historische Uitgeverij, Groningen, 2014 (2010). ISBN 9789065540348, € 35,-.
  • Korte literatuurlijst voor wie verder wil lezen.

Aanbevolen literatuur

  • Meister Eckhart, Deutsche Predigten und Traktate, uitgegeven en vert. Josef Quint, Diogenes Verlag Ag, Zürich, ISBN 9783257206425, € 13,99.
  • Jaap Goedegebuure en Oek de Jong (red.), Eckhart nu. Tien visies op Meister Eckhart, Augustus, Amsterdam. ISBN 9789045032092, € 29,99 (ebook € 9,99).

Colleges € 325,- (excl. kosten voor het studieboek)
Met HOVO-fan-pas € 35,-

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie