Logo Universiteit Leiden.

nl en

Het mystieke denken van Meister Eckhart

Het Nederlandse woord gelatenheid heeft tegenwoordig de matte betekenis van lijdzaamheid, berusting. Voor Meister Eckhart echter, die het woord eind dertiende eeuw waarschijnlijk heeft gevormd, had gelâzenheit nog een hoogst vreugdevolle betekenis. Het huidige Duitse Gelassenheit heeft daar nog wel iets van bewaard, bijvoorbeeld in de definitie van humor met heitere Gelassenheit. Gelatenheid is hier geen berusting, maar innerlijke rust. De noodzakelijke en voldoende voorwaarde voor dit laatste is volgens Eckhart een leeg gemoed. Deze mogelijkheid, dat wij ons innerlijk leeg kunnen maken, heeft hij als het belangrijkste geschenk van Gods barmhartigheid aan de mens beschouwd.

In de colleges zal aan de hand van zowel preken en een enkel traktaat van de magister als een monografie van de docent zelf, worden ingegaan op Eckharts belangrijkste motieven, zoals het lege gemoed, de Godsgeboorte in de ziel en de levenshouding van gelatenheid.

Eckhartportaal van de Predigerkirche in Erfurt

Dr. Gerard Visser was tot 2015 hoofddocent cultuurfilosofie aan de Universiteit Leiden. Recent verscheen van zijn hand: Gelatenheid in de kunst. Nijhoff, Braque en Kawabata, Boom, Amsterdam, 2018.

Website van Gerard Visser.

10 woensdagen
10, 17, 24, 31 okt;
7, 14, 21, 28 nov; 5, 12 dec
15.15-17.00 uur
Leiden

Hoorcolleges met vragen.
Thuis ca. 4
studeren uur per bijeenkomst.

  • Gerard Visser, Gelatenheid. Gemoed en hart bij Meister Eckhart, Boom, Amsterdam, 2018 (SUN, 2008). ISBN 9789024422272, prijs nog niet bekend.
  • Meister Eckhart, Over God wil ik zwijgen. Preken & Traktaten, vert. C.O. Jellema, Historische Uitgeverij, Groningen, 2014 (2010). ISBN 9789065540348, € 35,-.
  • Korte literatuurlijst voor wie verder wil lezen.

Aanbevolen literatuur

  • Meister Eckhart, Deutsche Predigten und Traktate, uitgegeven en vert. Josef Quint, Diogenes Verlag Ag, Zürich, ISBN 9783257206425, € 13,99.
  • Jaap Goedegebuure en Oek de Jong (red.), Eckhart nu. Tien visies op Meister Eckhart, Augustus, Amsterdam. ISBN 9789045032092, € 29,99 (ebook € 9,99).

Colleges € 325,- (excl. kosten voor het studieboek)
Met HOVO-fan-pas € 35,-

Aanmelden

Aanmeldingsformulier voor de colleges

Dit is het reguliere aanmeldingsformulier. Ook studenten die reguliere opleidingen volgen aan de Universiteit Leiden (LEI) en medewerkers die momenteel aan de Universiteit Leiden verbonden zijn, kunnen met behulp van dit formulier inschrijven. Het formulier biedt de mogelijkheid te betalen via Ideal, credit card of door middel van een factuur. NB U ontvangt na verzending van het ingevulde formulier een bevestiging, zodat u kunt controleren of de aanmelding is verwerkt.

Aanmeldingsformulier voor veelplegers/grootverbruikers

HOVO-deelnemers kunnen voor € 600,- een HOVO-fan-pas kopen die geldig is voor een half jaar: februari t/m juli en augustus t/m januari. Wie een dergelijke pas bezit kan zich gedurende het half jaar inschrijven voor een sterk gereduceerd tarief. (Zie de cursusbeschrijvingen.) U kunt dit formulier ook gebruiken wanneer u al een geldige HOVO-fan-pas heeft en dus alleen voor de cursus wilt inschrijven.

Aanmeldingsformulier en verzoek om korting

Voor wie in aanmerking wil komen voor de korting van 50% voor mensen met een inkomen rond het sociaal minimum. U dient dit gestandaardiseerde verzoek om korting uit te printen en ingevuld en ondertekend te versturen, vergezeld van kopieën van de gevraagde bewijzen, ten laatste drie weken voor aanvang van de cursus. Op grond van de gevraagde informatie over uw inkomen en vaste lasten besluit HOVO vervolgens of u voor korting in aanmerking komt.
De korting kan slechts gelden voor één collegereeks per semester. Korting op de kosten van excursies, reizen, boeken e.d. is niet mogelijk.
Dit formulier geeft geen mogelijkheid online te betalen: u ontvangt een factuur.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie