Logo Universiteit Leiden.

nl en

Het einde van de geschiedenis. De invloed van Alexandre Kojève op de Filosofie van de jaren ‘40-’90

Colleges in najaar 2020. Data zijn nog onbekend. U kunt nog niet inschrijven.

Met het essay Het einde van de geschiedenis en de laatste mens (1992) werd politicoloog Francis Fukuyama een van de toonaangevende politieke denkers van de jaren ‘90. Wat echter velen niet weten, is dat Fukuyama’s denken over het einde van de geschiedenis geïnspireerd is door de Russische Franse wijsgeer Alexandre Kojève (1902-1968). In dit college zullen we zien dat Kojève’s een sleutelrol vervuld in het begrijpen van de (Franse) filosofie van de twintigste eeuw. Kojève’s colleges over Hegels Fenomenologie van de Geest hebben onder andere het denken beïnvloed van Jean-Paul Sartre, George Bataille en Jacques Lacan. In dit college zullen diverse Kojève-adepten bestuderen en zullen we zien hoe het vocabulaire van Kojève leidt tot uitgesproken politiek geweld waarin het verloop van de geschiedenis gezien wordt als een project wat de mens ten einde moet brengen. 

10 bijeenkomsten
oktober/november 2020
leiden

Werkvorm

Werk/hoorrcollege.
Thuis ca. 2 uur studeren per bijeenkomst.

Studiemateriaal

Luuk van Middelaar (2011), Politicide , De moord op de politiek in de Franse filosofie,
Groningen: Historische Uitgeverij. kosten € 18,75.
Powerpoints na afloop van de colleges.
Literatuurlijst.

Docent

Martine Berenpas studeerde gezondheidspsychologie en wijsbegeerte aan de Universiteit Leiden en is momenteel bezig met haar promotietraject. In haar onderzoek vergelijkt zij het denken van Emmanuel Levinas met het klassiek Daoïsme van Laozi en Zhuangzi.

Martine Berenpas op de website van de Universiteit Leiden.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.