Logo Universiteit Leiden.

nl en

De islam in heden en verleden

Data zijn nog niet vastgesteld. U kunt nog niet inschrijven.

De islam is vaak een controversieel onderwerp in hedendaagse debatten in het Westen. Om de plaats van de islam in onze wereld te kunnen begrijpen is historische kennis over het ontstaan van de islamitische traditie erg belangrijk, maar ook ontoereikend.
In de colleges ‘De islam in heden en verleden’ behandelen we daarom niet alleen de geschiedenis van de islam, maar richten we ons ook op de hedendaagse ontwikkelingen
binnen de islam en de moslimwereld. Onderwerpen die voorbij zullen komen zijn bijvoorbeeld de rol van het islamitisch recht (sharia) in de hedendaagse wereld, globalisering en digitalisering, en migratie en identiteitsvorming onder moslims in
Europa.

De collegereeks zal beginnen met een introductie van de islam, waarbij er een nadruk ligt op de grote diversiteit binnen de islamitische traditie. De verschillende geloofsstromingen binnen de islam en de verschillende islamitische interpretatietradities
zullen hierbij aan bod komen. In het tweede deel van de collegereeks behandelen we de islam
in de moderne wereld aan de hand van onderwerpen als islamitisch recht, moslimjongerencultuur en globalisering en digitalisering. In het laatste deel van de reeks kijken we naar de geschiedenis van de Islam in Europa en de hedendaagse beleving van islam in Europa.

Masjid Nabawi moskee in Medina

Opzet van de colleges

 • Diversiteit binnen de islam: Geloofsstromingen
  Docenten: prof.dr. Gabrielle van den Berg, prof.dr. Dick Douwes

In deze bijeenkomst zal de diversiteit van de islam besproken worden aan de hand van
verschillende geloofsstromingen, namelijk: soennisme, sji’isme en ibadisme.

 • Diversiteit binnen de islam: Interpretatie van religieuze teksten
  Docent: prof.dr. Christian Lange

In deze bijeenkomst kijken we naar de verschillende manieren waarop religieuze
teksten bestudeerd worden. Verschillende interpretatietradities zullen aan bod komen,
zoals traditionalisme (Asharisme en Usulisme), soefisme, filosofie, salafisme en
hervormingsgezinde interpretatie.

 • De islam in de moderne tijd: Islamitisch recht
  Docent: prof.dr. Susan Rutten

In deze bijeenkomst bestuderen we islamitisch recht in de moderne tijd. Wat is de rol
van het islamitisch recht in de moderne natiestaat? Hierbij zal met name aandacht
besteed worden aan de positie van vrouwen en de rol van (religieuze) diversiteit in
islamitisch recht.

 • De islam in de moderne tijd: De islam in het dagelijks leven
  Docent: prof.dr. Karin van Nieuwkerk

In deze bijeenkomst besteden we aandacht aan het dagelijks leven van moslims in de
moderne wereld. Hierbij kijken we naar ervaringen van bekering en geloofsafval onder
moslims, moslimjongerencultuur en de interacties tussen islam en populaire cultuur.

 • De islam in de moderne tijd: Globalisering en digitalisering
  Docent: prof.dr. Thijl Sunier

In deze bijeenkomst bespreken we de invloed van globalisering en digitalisering op de
islam. Hierbij zal met name aandacht besteed worden aan internationale
moslimorganisaties en de rol van digitalisering zoals de verspreiding van religieuze
literatuur, fatwa websites en online discussiefora.

 • De islam in Europa: Europa voor 1945
  Docent: prof.dr. Gerard Wiegers

In deze bijeenkomst kijken we naar de geschiedenis van de islam in Europa voor 1945.
Hierbij komen de relaties tussen jodendom, christendom en de islam in Europa aan
bod. Wat waren de Europese visies op de islam? En hoe begon de wetenschappelijke
bestudering van de islam in Europa?

 • De islam in Europa: Europa na 1945
  Docent: prof.dr. Nico Landman

In de laatste bijeenkomst richten we ons op de islam in Europa na 1945. Hierbij
besteden we aandacht aan de geschiedenis van moslimimmigranten in Europa,
multiculturele samenlevingen en identiteitsvorming binnen de moslimdiaspora, casestudy
Hajj.

7 wekelijkse bijeenkomsten van 2 college-uren.
Indien mogelijk in het voorjaar van 2021.

Hoorcolleges met gelegenheid tot het stellen van vragen.

Onderzoekers van het NISIS (Netherlands IInteruniversity School for Islamic Studies)uut:

 • prof.dr. Gabrielle van den Berg 
 • prof.dr. Dick Douwes
 • prof.dr. Christian Lange
 • prof.dr. Karin van Nieuwkerk
 • prof.dr. Thijl Sunier
 • prof.dr. Susan Rutten
 • prof.dr. Gerard Wiegers
 • prof.dr. Nico Landman

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.