Logo Universiteit Leiden.

nl en
(c) - Marc de Haan

Worden wij echt Homo Deus?

Yuval Harari en de geschiedenis van onze soort

De boeken van Yuval Noah Harari zijn een wereldhit: Sapiens: Een kleine geschiedenis van de mensheid, en Homo Deus: Een kleine geschiedenis van de toekomst. In al hun breedte nodigen ze uit voor commentaar, aanvulling en debat, en dat is precies wat dit college beoogt te doen. Ons vertrekpunt is de antropologie, en de invalshoek is die van culturele evolutie en culturele diversiteit, met speciale aandacht voor de religieuze component en voor de kunst. Dat leidt tot vragen als: ‘hoe is religie ontstaan, en wat is haar rol in vroege culturen? Cultuur is per definitie variatie en diversiteit – hoe belangrijk is dit voor de evolutie van Homo sapiens? En waar zou dat naar toe kunnen leiden? Wat betekent het menselijke vermogen tot creatieve vormgeving voor die evolutie, en dus ook voor de toekomst?

We volgen Yuval Harari in zijn tocht door de menselijke geschiedenis en de mogelijke toekomst, en zetten daarbij steeds zijpaden uit door het historische – en futuristische – landschap. Want de keuzes die hij maakt zijn op zich plausibel, maar alternatieven zijn zeker mogelijk. Het is de bedoeling in deze colleges gebruik te maken van onze ‘crowd intelligence’ en met de deelnemers samen te bezien in hoeverre wij de geschiedenis wellicht iets kunnen herschrijven en de toekomst opnieuw vorm kunnen geven.

Omslag Homo Deus van Yuval Harari.
Omslag Sapiens van Yuval Harari.

6 donderdagen
6, 13, 20, 27 feb,
5, 12 mrt
15.15 -17.00 uur
Leiden

Werkvorm

Hoorcolleges met vragen, discussie.
Thuis ca. 2-3 uur studeren per bijeenkomst.

Studiemateriaal

Yuval Harari, Sapiens, in elke uitgave.
Yuval Harari, Homo Deus, in elke uitgave.

Colleges € 201,-
Met HOVO-fan-pas € 21,-
Bijkomende kosten: de boeken van Harari.

Docent

Wouter van Beek is emeritus hoogleraar Antropologie van de Religie, Universiteit van Tilburg, en senior onderzoeker, Afrikastudiecentrum Leiden.

Wouter van Beek op de website van het Afrika Studie Centrum van de Universiteit Leiden.

Aanmelden

Aanmeldingsformulier voor de colleges met digitaal studiemateriaal

Dit is het reguliere aanmeldingsformulier. Ook studenten die reguliere opleidingen volgen aan de Universiteit Leiden (LEI) en medewerkers die momenteel aan de Universiteit Leiden verbonden zijn, kunnen met behulp van dit formulier inschrijven. Zij krijgen automatisch 50 % korting.

Het formulier biedt de mogelijkheid te betalen via Ideal, credit card of door middel van een factuur. NB U ontvangt na verzending van het ingevulde formulier een bevestiging, zodat u kunt controleren of de aanmelding is verwerkt.

Aanmeldingsformulier voor veelplegers/grootverbruikers (HOVO-fan-pas)

HOVO-deelnemers kunnen voor € 600,- een HOVO-fan-pas kopen die geldig is voor een half jaar: februari t/m juli en augustus t/m januari. Wie een dergelijke pas bezit kan zich gedurende het half jaar inschrijven voor een sterk gereduceerd tarief. (Zie de cursusbeschrijvingen.) U kunt dit formulier ook gebruiken wanneer u al een geldige HOVO-fan-pas heeft en dus alleen voor de cursus wilt inschrijven.

Aanmeldingsformulier en verzoek om korting

Voor wie in aanmerking wil komen voor de korting van 50% voor mensen met een inkomen rond het sociaal minimum. U dient dit gestandaardiseerde verzoek om korting uit te printen en ingevuld en ondertekend te versturen, vergezeld van kopieën van de gevraagde bewijzen, ten laatste drie weken voor aanvang van de cursus. Op grond van de gevraagde informatie over uw inkomen en vaste lasten besluit HOVO vervolgens of u voor korting in aanmerking komt.
De korting kan slechts gelden voor één collegereeks per semester. Korting op de kosten van excursies, reizen, boeken e.d. is niet mogelijk.
Dit formulier geeft geen mogelijkheid online te betalen: u ontvangt een factuur.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie