Logo Universiteit Leiden.

nl en

Heideggers vraag naar de techniek

In zijn voordracht De vraag naar de techniek uit 1953 onderwerpt Martin Heidegger de instrumentele opvatting van techniek aan een kritisch onderzoek. Hij gaat daarvoor terug naar Aristoteles en diens leer van oorzakelijkheid en laat zien dat de Griekse filosoof onder techniek nog iets heel anders verstond, namelijk een ‘wijze van ontbergen’. Op basis hiervan kan Heidegger een nieuw licht werpen op de moderne techniek, die hij analyseert als een ‘opvorderend ontbergen’. Dit verlangt van al wat ermee in aanraking komt maar één ding: terstond ter plekke ter beschikking staan. De smartphone is hier een recent opvallend blijk van, maar het geldt al voor waterleiding en lucifer. In de cursus zal de beschouwing van Heidegger aan de hand van de tekst stap voor stap worden uitgelegd. Daarnaast zullen een aantal thema’s extra worden uitgediept, zoals de aard van Heideggers denken, zijn bezinning op de verhouding tussen kunst en techniek en zijn pleidooi voor een houding van gelatenheid.

Monticello Dam met Gloryhole, in Lake Berryessa (California). Foto uit 2017: het water staat op zijn hoogst.

10 dinsdagen
14 september tm 16 november 2021
15.15-17.00 uur
Leiden

Werkvorm

Hoorcolleges met vragen en discussie.
Thuis ca. 3 uur studeren per bijeenkomst.
Heidegger zal worden bestudeerd aan de hand van zowel de originele Duitse tekst als een recente nieuwe Nederlandse vertaling 

Studiemateriaal

  • Syllabus met gepubliceerde artikelen.
  • Martin Heidegger, De vraag naar de techniek, Uitgeverij Vantilt, 2015. ISBN 9789460041488, €11,50.
  • Gerard Visser, Heideggers vraag naar de techniek. Een commentaar. Uitgeverij Vantilt, 2014. ISBN 9789460041495, € 19,95.

Aanbevolen literatuur

  • Martin Heidegger, Die Technik und die Kehre, Klett-Cotta verlag, 2007. ISBN 9783608910506, € 15,-.

Colleges in de zaal € 330
Bij de prijzen zijn de digitale bestanden van de syllabus en de powerpoints inbegrepen. U kunt geen print bestellen.
De literatuur kunt u aanschaffen in de boekhandel.

Docent

Gerard Visser (1950) was tot mei 2015 universitair hoofddocent aan het Instituut voor Wijsbegeerte van de Universiteit Leiden.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.