Logo Universiteit Leiden.

nl en
(c) - Marc de Haan

Handelen en denken bij Hannah Arendt

In dit college wordt de unieke politieke filosofie behandeld van Hannah Arendt (1906-1975). Arendt, die zichzelf niet als filosoof zag vanwege haar sterkte kritiek op de Westerse filosofische traditie, heeft als geen ander een diepgaande analyse gegeven van het Nazistische, totalitaire systeem. In deze collegereeks zal haar indrukwekkende boek Totalitarisme, waarin Arendt de oorsprong en dynamiek van totalitaire systemen beschrijft, worden gebruikt als uitgangspunt om Arendts gedachtegang te doorgronden. Daarnaast zullen we haar andere werken zoals De Menselijke Conditie en Over Revolutie gebruiken om begrippen zoals ‘publiek’ en ‘privaat’-domein, handelen, oordelen, werken en arbeiden beter te begrijpen. Specifieke aandacht zal uitgaan naar de relatie die Arendt legt tussen het kwaad en het gebrek aan denken. Arendt noemt dit de ‘banaliteit van het kwaad’; een begrip dat zij in haar boek Eichmann in Jeruzalem uitdiept.

Portret van Hannah Arendt, 1933 (Bron: Wikimedia commons)

Voorlopige opzet van de colleges

  • Hannah Arendt en de mogelijkheid van de politiek
  • Vita activa en Vita contemplativa: Arendt en Aristoteles
  • Totalitarisme: De Natie, privaat en publiek
  • Wat is antisemitisme?
  • Totalitarisme als beweging
  • De banaliteit van het kwaad
  • Willen, denken, oordelen
  • Spreken en handelen
  • Gebrek aan denken en het kwaad: vergeven en beloven
  • De filosofie van het actieve leven

Docent

Martine Berenpas studeerde gezondheidspsychologie en wijsbegeerte aan de Universiteit Leiden en is momenteel bezig met haar promotietraject. In haar onderzoek vergelijkt zij het denken van Emmanuel Levinas met het klassiek Daoïsme van Laozi en Zhuangzi.

Pagina van Martine Berenpas op de website van de Universiteit Leiden.

Praktische informatie

10 dinsdagen
15, 22, 29 okt, 5, 12,
19, 26 nov, 3, 10, 17 dec

11.15-13.00 uur
Leiden

Hoorcolleges met vragen. Lezen van teksten. Discussie.
Thuis ca. 4 uur studeren per bijeenkomst.

Hannah Arendt, Totalitarisme, vertaald door Remi Peeters, Boom Uitgevers Amsterdam, 2017. ISBN 9789024408825, kosten ca. € 15,-.
Syllabus.
Literatuurlijst.
PDF’s van de powerpoints.

Colleges € 325,-
Met HOVO-pas € 35,-
Syllabus op papier € 20,-
Bijkomende kosten: boek.

Aanmelden

Aanmeldingsformulier voor de colleges met digitaal studiemateriaal

Aanmeldingsformulier met studiemateriaal op papier

Dit is het reguliere aanmeldingsformulier. Ook studenten die reguliere opleidingen volgen aan de Universiteit Leiden (LEI) en medewerkers die momenteel aan de Universiteit Leiden verbonden zijn, kunnen met behulp van dit formulier inschrijven. Het formulier biedt de mogelijkheid te betalen via Ideal, credit card of door middel van een factuur. NB U ontvangt na verzending van het ingevulde formulier een bevestiging, zodat u kunt controleren of de aanmelding is verwerkt.

Aanmeldingsformulier voor veelplegers/grootverbruikers

HOVO-deelnemers kunnen voor € 600,- een HOVO-fan-pas kopen die geldig is voor een half jaar: februari t/m juli en augustus t/m januari. Wie een dergelijke pas bezit kan zich gedurende het half jaar inschrijven voor een sterk gereduceerd tarief. (Zie de cursusbeschrijvingen.) U kunt dit formulier ook gebruiken wanneer u al een geldige HOVO-fan-pas heeft en dus alleen voor de cursus wilt inschrijven.

Aanmeldingsformulier en verzoek om korting

Voor wie in aanmerking wil komen voor de korting van 50% voor mensen met een inkomen rond het sociaal minimum. U dient dit gestandaardiseerde verzoek om korting uit te printen en ingevuld en ondertekend te versturen, vergezeld van kopieën van de gevraagde bewijzen, ten laatste drie weken voor aanvang van de cursus. Op grond van de gevraagde informatie over uw inkomen en vaste lasten besluit HOVO vervolgens of u voor korting in aanmerking komt.
De korting kan slechts gelden voor één collegereeks per semester. Korting op de kosten van excursies, reizen, boeken e.d. is niet mogelijk.
Dit formulier geeft geen mogelijkheid online te betalen: u ontvangt een factuur.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie