Logo Universiteit Leiden.

nl en

Een introductie in het denken van Emmanuel Levinas

In dit college van tien bijeenkomsten staat het gedachtegoed van de Frans-Joodse denker Emmanuel Levinas (1906-1995) centraal. In het bijzonder bestuderen we zijn belangrijkste werk ‘Totaliteit en Oneindigheid’ (1961). In de colleges komt niet alleen de relatie met de ander aan bod, maar ook Levinas’ kritische blik op kunst en literatuur. En er is aandacht voor de achtergrond van Levinas als Joodse denker.

We zullen zien dat Levinas oog heeft voor het gewone leven. Levinas beschrijft de mens aan de hand van het genieten en wonen en werken, en heeft aandacht voor liefde en erotiek. Deze ‘gewone’ menselijke ervaringen blijken helemaal niet zo gewoon te zijn. Voor Levinas wijzen al deze ervaringen op de relatie met de ander. Deze relatie met de ander gaat vooraf aan mij, stelt Levinas: nog voordat de wereld betekenis krijgt, is de ander er al die mij aanspreekt. De taal is voor Levinas belangrijk, omdat taal allereerst gericht is op de ander: het is een antwoord aan de ander, een antwoord waarmee je verantwoordelijkheid neemt.
Het gelaat van de ander, - zijn gezicht en uitdrukking-, kunnen wij niet volledig begrijpen. Het gelaat van de ander toont een naaktheid of kwetsbaarheid die ons oproept om de ander niet te doden. De relatie met de ander is voor Levinas synoniem met de oneindige verantwoordelijkheid voor de ander. Ethiek is voor Levinas dus niet het volgen van bepaalde morele regels, maar een structuur die de mensheid draagt en mogelijk maakt.

Het college zal gebruik maken van een weblog: levinas.weblog.leidenuniv.nl, waarop links, een overzicht van de collegereeks en verdiepingsmateriaal zal worden geplaatst.

Emmanuel Levinas

Martine Berenpas MA, studeerde gezondheidspsychologie en wijsbegeerte aan de Universiteit Leiden en is momenteel bezig met haar promotietraject. In haar onderzoek vergelijkt zij het denken van Emmanuel Levinas met het klassiek Daoïsme van Laozi en Zhuangzi. Martine is geïnteresseerd in comparatieve filosofie, fenomenologie en ethiek.

Martine Berenpas op de website van de Universiteit Leiden.

10 dinsdagen
9, 16, 23, 30 okt; 6, 13,
20, 27 nov; 4, 11 dec
13.15-15.00 uur
Leiden

Hoorcolleges met vragen.
Lezen van teksten. Discussie.
Thuis ca. 4 uur studeren per bijeenkomst.

  • Syllabus.
  • Korte literatuurlijst voor wie verder wil lezen.
  • PDFs van de powerpoints.
  • Aanbevolen van te voren te lezen:
  • Levinas, Totaliteit en oneindigheid (Nederlandse vertaling).
  • Vasily Grossman, Leven en Lot, Uitgeverij Balans, 2017. ISBN 9789460034428, € 39,95 (ebook € 9,99).

Colleges € 325,-
Met HOVO-fan-pas € 35,-
Studiemateriaal op papier € 20,-

Aanmelden

Aanmeldingsformulier voor de colleges met digitaal studiemateriaal

Aanmeldingsformulier met studiemateriaal op papier

Dit is het reguliere aanmeldingsformulier. Ook studenten die reguliere opleidingen volgen aan de Universiteit Leiden (LEI) en medewerkers die momenteel aan de Universiteit Leiden verbonden zijn, kunnen met behulp van dit formulier inschrijven. Het formulier biedt de mogelijkheid te betalen via Ideal, credit card of door middel van een factuur. NB U ontvangt na verzending van het ingevulde formulier een bevestiging, zodat u kunt controleren of de aanmelding is verwerkt.

Aanmeldingsformulier voor veelplegers/grootverbruikers

HOVO-deelnemers kunnen voor € 600,- een HOVO-fan-pas kopen die geldig is voor een half jaar: februari t/m juli en augustus t/m januari. Wie een dergelijke pas bezit kan zich gedurende het half jaar inschrijven voor een sterk gereduceerd tarief. (Zie de cursusbeschrijvingen.) U kunt dit formulier ook gebruiken wanneer u al een geldige HOVO-fan-pas heeft en dus alleen voor de cursus wilt inschrijven.

Aanmeldingsformulier en verzoek om korting

Voor wie in aanmerking wil komen voor de korting van 50% voor mensen met een inkomen rond het sociaal minimum. U dient dit gestandaardiseerde verzoek om korting uit te printen en ingevuld en ondertekend te versturen, vergezeld van kopieën van de gevraagde bewijzen, ten laatste drie weken voor aanvang van de cursus. Op grond van de gevraagde informatie over uw inkomen en vaste lasten besluit HOVO vervolgens of u voor korting in aanmerking komt.
De korting kan slechts gelden voor één collegereeks per semester. Korting op de kosten van excursies, reizen, boeken e.d. is niet mogelijk.
Dit formulier geeft geen mogelijkheid online te betalen: u ontvangt een factuur.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie