Logo Universiteit Leiden.

nl en

Een introductie in het denken van Emmanuel Levinas

In dit college van tien bijeenkomsten staat het gedachtegoed van de Frans-Joodse denker Emmanuel Levinas (1906-1995) centraal. In het bijzonder bestuderen we zijn belangrijkste werk ‘Totaliteit en Oneindigheid’ (1961). In de colleges komt niet alleen de relatie met de ander aan bod, maar ook Levinas’ kritische blik op kunst en literatuur. En er is aandacht voor de achtergrond van Levinas als Joodse denker.

We zullen zien dat Levinas oog heeft voor het gewone leven. Levinas beschrijft de mens aan de hand van het genieten en wonen en werken, en heeft aandacht voor liefde en erotiek. Deze ‘gewone’ menselijke ervaringen blijken helemaal niet zo gewoon te zijn. Voor Levinas wijzen al deze ervaringen op de relatie met de ander. Deze relatie met de ander gaat vooraf aan mij, stelt Levinas: nog voordat de wereld betekenis krijgt, is de ander er al die mij aanspreekt. De taal is voor Levinas belangrijk, omdat taal allereerst gericht is op de ander: het is een antwoord aan de ander, een antwoord waarmee je verantwoordelijkheid neemt.
Het gelaat van de ander, - zijn gezicht en uitdrukking-, kunnen wij niet volledig begrijpen. Het gelaat van de ander toont een naaktheid of kwetsbaarheid die ons oproept om de ander niet te doden. De relatie met de ander is voor Levinas synoniem met de oneindige verantwoordelijkheid voor de ander. Ethiek is voor Levinas dus niet het volgen van bepaalde morele regels, maar een structuur die de mensheid draagt en mogelijk maakt.

Het college zal gebruik maken van een weblog: levinas.weblog.leidenuniv.nl, waarop links, een overzicht van de collegereeks en verdiepingsmateriaal zal worden geplaatst.

Emmanuel Levinas

Martine Berenpas MA, studeerde gezondheidspsychologie en wijsbegeerte aan de Universiteit Leiden en is momenteel bezig met haar promotietraject. In haar onderzoek vergelijkt zij het denken van Emmanuel Levinas met het klassiek Daoïsme van Laozi en Zhuangzi. Martine is geïnteresseerd in comparatieve filosofie, fenomenologie en ethiek.

Martine Berenpas op de website van de Universiteit Leiden.

10 dinsdagen
9, 16, 23, 30 okt; 6, 13,
20, 27 nov; 4, 11 dec
13.15-15.00 uur
Leiden

Hoorcolleges met vragen.
Lezen van teksten. Discussie.
Thuis ca. 4 uur studeren per bijeenkomst.

  • Syllabus.
  • Korte literatuurlijst voor wie verder wil lezen.
  • PDFs van de powerpoints.
  • Aanbevolen van te voren te lezen:
  • Levinas, Totaliteit en oneindigheid (Nederlandse vertaling).
  • Vasily Grossman, Leven en Lot, Uitgeverij Balans, 2017. ISBN 9789460034428, € 39,95 (ebook € 9,99).

Colleges € 325,-
Met HOVO-fan-pas € 35,-
Studiemateriaal op papier € 20,-

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie