Logo Universiteit Leiden.

nl en
(c) - Marc de Haan

De waarde van het oosters denken in de westerse cultuur

Dit college is volgeboekt. Wilt u op de wachtlijst, schrijf ons dan een email.

Het Westen maakt een tweede renaissance door (Fortmann, 1970). Vele van oorsprong Oosterse denkwijzen komen tegenwoordig steeds meer in de belangstelling, zoals zen, boeddhisme, yoga en mindfulness. Wellicht te zien als een reactie op het oprukkend individualisme, het rationalisme en de steeds grotere prestatiedrang van de mens. De moderne mens gaat gebukt onder een overdaad aan prikkels waardoor de dingen in en om hem heen nog maar moeilijker tot hem doordringen. Hij wordt veelal geleefd. Oosterse denkwijzen kunnen de westerse mens de weg wijzen naar een meer open en ontvankelijke geestesgesteldheid, waardoor hij meer bewust zijn keuzes in het leven kan maken en van de dingen die zich in zijn leven voordoen kan genieten. Zo’n open ‘state of mind’ wordt in het boeddhisme ‘verlichting’ genoemd.

Een ander verontrustend fenomeen is het toenemende consumentisme, de hebzucht en een wereldeconomie die gebaseerd is op permanente groei, met als mogelijk gevolg milieuschade en uitputting van de aarde. Ook op dit vlak zou het Oosten ons kunnen verleiden tot een koerswijziging. Met name de tao-filosofie moedigt ons aan om te leven in harmonie met de natuur, omdat wij daar zelf een onderdeel van zijn.

Onderwerpen die aan bod komen

  • De ontwikkeling van het westerse denken sinds de ‘Verlichting’
  • Het positieve en negatieve effecten van het ‘Verlichtingsdenken’ op de individuele westerse mens en de samenleving als geheel
  • De groeiende aandacht voor oosterse denkwijzen in de westerse wereld
  • De waarde van oosters denken voor de individuele westerse mens en de samenleving als geheel

Docent

Frank Kortmann is emeritus hoogleraar psychiatrie en transculturele psychiatrie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Daarnaast was hij als psychotherapeut werkzaam in de Pompe-kliniek (tbs), speciaal voor de behandeling van tbs-ers uit niet westerse culturen. Hij heeft ook elders veel ervaring opgedaan in het werk met mensen uit niet-westerse culturen. Als docent en consultant werkte hij in Ethiopië, Afghanistan, de Palestijnse Gebieden, Jemen, Cambodia, Oost Timor, Kosovo, Bosnië en Suriname.

Pagina van Frank Kortmann op de website van het Radboud Medisch Centrum.

Praktische informatie

3 vrijdagen
22, 29 nov, 6 dec
13.15-15.00 uur
Leiden

Hoorcollege, met een interactief karakter en ruime mogelijkheid voor vragen.
Thuis studeren is niet nodig.

PDF’s van de powerpoints.

Colleges € 97,50
Voor studenten en medewerkers van de Universiteit Leiden € 48,75
Met HOVO-pas € 10,50

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie