Logo Universiteit Leiden.

nl en
(c) - Marc de Haan

De koran in context

Wie een koranvertaling op een willekeurige plaats openslaat kan op een onbegrijpelijke passage stuiten. De losse, in naar het lijkt willekeurige volgorde, geopenbaarde verzen (ʾāya’s) zijn weliswaar op zeker moment gerangschikt tot 114 zinvolle eenheden (sūra’s), maar dat maakt de Koran voor ons nog niet zonder meer tot een toegankelijke en daarmee begrijpelijke tekst. Overigens geldt dit ook –zij het in mindere mate – voor díe gelovigen voor wie de Koran in het Arabisch een leidraad in het leven is.
Voor begrip is meer nodig: om het hermetische karakter van de tekst enigszins te ontsluieren is het geboden om de Koran in context te bezien. In deze reeks van 6 bijeenkomsten zal dat worden gedaan door (1) “De Koran en de 21ste eeuw” als startpunt van onze beschouwingen te nemen: wat zijn de centrale thema’s die ons bezighouden als we de Koran willen begrijpen. We kijken dan terug op hoe (2) “De Koran en de antieke oudheid” zich tot elkaar hebben verhouden. We verdiepen ons vervolgens in (3) “De taal van de Koran”, en krijgen dan meer begrip voor (4) “De Koran als (literaire) tekst”. We vergelijken (5) “De Koran en andere geopenbaarde monotheïstische teksten”, en bestuderen de verhouding tussen (6) “Boodschap en boodschapper van de Koran”, om af te sluiten met het inzicht welke rol de Koran speelt in het alledaagse leven van gelovigen.

WARŠ ʿAN NĀFIʿ.3.SŪRAT AL-BAQARA.R°.[... 177] - [... 178]. © Collectie Ronald E. Kon

Docent

Ronald Kon is universitair docent Arabische taal en literatuur, LIAS, Universiteit Leiden.

Pagina van Ronald Kon op de website van de Universiteit Leiden.

Praktische informatie

6 woensdagen
30 okt; 6, 13,
20, 27 nov; 4 dec

13.15-15.00 uur
Leiden

Hoorcolleges met vragen.
Thuis 2 tot 4 uur teksten studeren per bijeenkomst.

Een Nederlandse vertaling van de koran.
Aanbevolen: J.H. Kramers, bewerkt door A. Jaber en J.J.G. Jansen, De Koran. Uit het Arabisch vertaald, Amsterdam, Agon, 1992 of later.

f: F. Leemhuis, De koran. Een weergave van de betekenis van de Arabische tekst in het Nederlands, Houten, Het Wereldvenster, 1989 of later.

Colleges € 195,-
Met HOVO-fan-pas € 21,-
Bijkomende kosten: koranvertaling.

Aanmelden

Aanmeldingsformulier voor de colleges met digitaal studiemateriaal

Dit is het reguliere aanmeldingsformulier. Ook studenten die reguliere opleidingen volgen aan de Universiteit Leiden (LEI) en medewerkers die momenteel aan de Universiteit Leiden verbonden zijn, kunnen met behulp van dit formulier inschrijven. Het formulier biedt de mogelijkheid te betalen via Ideal, credit card of door middel van een factuur. NB U ontvangt na verzending van het ingevulde formulier een bevestiging, zodat u kunt controleren of de aanmelding is verwerkt.

Aanmeldingsformulier voor veelplegers/grootverbruikers

HOVO-deelnemers kunnen voor € 600,- een HOVO-fan-pas kopen die geldig is voor een half jaar: februari t/m juli en augustus t/m januari. Wie een dergelijke pas bezit kan zich gedurende het half jaar inschrijven voor een sterk gereduceerd tarief. (Zie de cursusbeschrijvingen.) U kunt dit formulier ook gebruiken wanneer u al een geldige HOVO-fan-pas heeft en dus alleen voor de cursus wilt inschrijven.

Aanmeldingsformulier en verzoek om korting

Voor wie in aanmerking wil komen voor de korting van 50% voor mensen met een inkomen rond het sociaal minimum. U dient dit gestandaardiseerde verzoek om korting uit te printen en ingevuld en ondertekend te versturen, vergezeld van kopieën van de gevraagde bewijzen, ten laatste drie weken voor aanvang van de cursus. Op grond van de gevraagde informatie over uw inkomen en vaste lasten besluit HOVO vervolgens of u voor korting in aanmerking komt.
De korting kan slechts gelden voor één collegereeks per semester. Korting op de kosten van excursies, reizen, boeken e.d. is niet mogelijk.
Dit formulier geeft geen mogelijkheid online te betalen: u ontvangt een factuur.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie