Logo Universiteit Leiden.

nl en
(c) - Marc de Haan

De koran in context

Wie een koranvertaling op een willekeurige plaats openslaat kan op een onbegrijpelijke passage stuiten. De losse, in naar het lijkt willekeurige volgorde, geopenbaarde verzen (ʾāya’s) zijn weliswaar op zeker moment gerangschikt tot 114 zinvolle eenheden (sūra’s), maar dat maakt de Koran voor ons nog niet zonder meer tot een toegankelijke en daarmee begrijpelijke tekst. Overigens geldt dit ook –zij het in mindere mate – voor díe gelovigen voor wie de Koran in het Arabisch een leidraad in het leven is.
Voor begrip is meer nodig: om het hermetische karakter van de tekst enigszins te ontsluieren is het geboden om de Koran in context te bezien. In deze reeks van 6 bijeenkomsten zal dat worden gedaan door (1) “De Koran en de 21ste eeuw” als startpunt van onze beschouwingen te nemen: wat zijn de centrale thema’s die ons bezighouden als we de Koran willen begrijpen. We kijken dan terug op hoe (2) “De Koran en de antieke oudheid” zich tot elkaar hebben verhouden. We verdiepen ons vervolgens in (3) “De taal van de Koran”, en krijgen dan meer begrip voor (4) “De Koran als (literaire) tekst”. We vergelijken (5) “De Koran en andere geopenbaarde monotheïstische teksten”, en bestuderen de verhouding tussen (6) “Boodschap en boodschapper van de Koran”, om af te sluiten met het inzicht welke rol de Koran speelt in het alledaagse leven van gelovigen.

WARŠ ʿAN NĀFIʿ.3.SŪRAT AL-BAQARA.R°.[... 177] - [... 178]. © Collectie Ronald E. Kon

Docent

Ronald Kon is universitair docent Arabische taal en literatuur, LIAS, Universiteit Leiden.

Pagina van Ronald Kon op de website van de Universiteit Leiden.

Praktische informatie

6 woensdagen
30 okt; 6, 13,
20, 27 nov; 4 dec

13.15-15.00 uur
Leiden

Hoorcolleges met vragen.
Thuis 2 tot 4 uur teksten studeren per bijeenkomst.

Een Nederlandse vertaling van de koran.
Aanbevolen: J.H. Kramers, bewerkt door A. Jaber en J.J.G. Jansen, De Koran. Uit het Arabisch vertaald, Amsterdam, Agon, 1992 of later.

f: F. Leemhuis, De koran. Een weergave van de betekenis van de Arabische tekst in het Nederlands, Houten, Het Wereldvenster, 1989 of later.

Colleges € 195,-
Voor studenten en medewerkers van de Universiteit Leiden € 97,50
Met HOVO-fan-pas € 21,-
Bijkomende kosten: koranvertaling.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie