Logo Universiteit Leiden.

nl en

De denkers van de Strijdende Staten

Inleiding in de antieke Chinese filosofie

De periode van de Strijdende Staten (475-221 AD) was een periode waarin het land wat wij nu China noemen, zich in een constante oorlog bevond. Hoewel deze periode werd gekenmerkt door grote politieke en sociale onrust, is het ook de bloeitijd van het Confucianisme en het Taoïsme. We kunnen dus stellen dat deze periode ook op een unieke wijze de Chinese cultuur en identiteit heeft beïnvloed. In deze collegereeks lezen we de teksten van deze Klassieke Chinese denkers. Niet alleen zullen we de Gesprekken van Confucius (De Lunyu) bestuderen, maar ook zullen we het werk van Xunzi en Mencius bespreken. Van de Daoïstische leer zullen we de invloedrijke Daodejing en de speelse tekst van de Zhuangzi bestuderen. We zullen zien dat deze teksten allemaal op zoek waren naar het creëren van orde en harmonie, niet alleen tussen de mens en de cosmos (dao), maar ook tussen mensen onderling. De werken geven ons daarom ook vandaag nog belangrijke richtlijnen hoe wij om moeten gaan met conflicten en hoe wij binnen een samenleving door middel van morele regels, rituelen en concentratietechnieken sociale stabiliteit kunnen bereiken. 

Opzet van de colleges

  1. Kinderlijke gehoorzaamheid en Rituele Plicht: Gesprekken van Confucius (Lunyu).
  2. Confucianisme en het debat over de menselijke natuur: Xunzi en Mencius
  3. De standaard van de rechtvaardigheid:  Mozi
  4. Terug naar de natuurlijke Weg:  De Daodejing
  5. Cultiveren van de innerlijke spontaneïteit: De Zhuangzi

5 vrijdagen
12, 19, 26 mrt;
9 en 16 apr 2021
12.45 - 14.30 uur
Thuis, via Zoom

De opnames van de colleges komen steeds beschikbaar vanaf drie dagen na de colleges. Tot eind juni kunt ze thuis bekijken op een tijd die u uitkomt.

Hoorcolleges met ruimte voor vragen.
Met online podcasts en kennisclips.

U krijgt een link om de online bijeenkomst bij te wonen. Er wordt een opname van het college gemaakt die aan de deelnemers beschikbaar wordt gesteld.

Thuis ca. 2 uur studeren per week.
Iedereen kan het college volgen die meer wil weten over het Confucianisme, Daoisme en Mohisme

Studiemateriaal

  • Beknopte syllabus, geschreven door de docent.
  • Podcasts en kennisclips.
  • Powerpoints voorafgaand aan elk college.
  • Literatuurlijst.

Collegeserie in de zaal € 160
Collegeserie in digitale vorm € 120

Bij de prijzen zijn de digitale bestanden van de syllabus en de powerpoints e.d. inbegrepen. U kunt geen print bestellen.

Docent

Martine Berenpas studeerde gezondheidspsychologie en wijsbegeerte aan de Universiteit Leiden en is momenteel bezig met haar promotietraject. In haar onderzoek vergelijkt zij het denken van Emmanuel Levinas met het klassiek Daoïsme van Laozi en Zhuangzi.

Martine Berenpas op de website van de Universiteit Leiden.

Deze website maakt gebruik van cookies.