Logo Universiteit Leiden.

nl en

Geschiedenis van het Boeddhisme

In dit college zullen we de rijke geschiedenis van het Boeddhisme bespreken. De kernbegrippen anatman (niet zelf), dukhka (lijden), karma en de vier nobele wijsheden zullen worden besproken, alsmede de belangrijkste technieken die in het Boeddhisme worden ingezet om het zelf en anderen te verlossen (de belofte van de Bodhisattva). De cursus zal ingaan op het ontstaan van het Boeddhisme in India en de verspreiding ervan naar China, Japan, Korea en de Westerse wereld. Aandacht zal worden besteed aan het leven van de Boeddha en hoe het Boeddhistische denken in India opkwam vanuit de kritiek op de Veda’s en de Upanishads. In de colleges zullen we onder andere de vroege Vedantische traditie van India bespreken, de levensloop van Boeddha, de Theravada meditatie en het Mahayana Boeddhisme. Ook zal er aandacht worden geschonken aan het Tibetaanse, Japanse (zen) en Chinese (chan) Boeddhisme. Tijdens de colleges zullen diverse teksten (in het Nederlands) beschikbaar worden gesteld. In de syllabus behorende bij het college vindt u telkens een overzicht van de kernthema’s van ieder college. Voor het begin van de cursus wordt u aanbevolen het boek Siddhartha van Hermann Hessse te lezen.

Boeddhabeeld op Lantau eiland, Hong Kong (bron: wikipedia)

Opzet van de colleges

 1. Het leven van de Boeddha en de Boeddhistische gemeenschap.
 2. De Vedantische traditie en de Upanishads, atman en anatman.
 3. Karma, dukhka en de vier nobele wijsheden.
 4. Mahayana Boeddhisme in India.
 5. Meditatie en de Theraveda.
 6. Vajrayana (Tantrische) Boeddhisme
 7. Boeddhisme in Tibet
 8. Mahayana Boeddhisme in China
 9. Mahayana Boeddhisme in Japan en Korea
 10. Hedendaags Boeddhisme/ Boeddhisme in het Westen

10 vrijdagen
24 september tm 26 november 2021
11.15-13.00 uur
Leiden

Werkvorm

Hoorcolleges met vragen en discussie.
Thuis ca. 2 uur studeren per bijeenkomst.

Voor het college kunnen de deelnemers het boek van Hermann Hesse Siddhartha lezen.

Studiemateriaal

 • beschikbare teksten, syllabus
 • powerpoints na afloop van het college

Collegeserie in de zaal € 330
Bij de prijzen zijn de digitale bestanden van de syllabus en de powerpoints inbegrepen. U kunt geen print bestellen.

Docent

Martine Berenpas studeerde gezondheidspsychologie en wijsbegeerte aan de Universiteit Leiden en is momenteel bezig met haar promotietraject. In haar onderzoek vergelijkt zij het denken van Emmanuel Levinas met het klassiek Daoïsme van Laozi en Zhuangzi.

Martine Berenpas op de website van de Universiteit Leiden.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.