Logo Universiteit Leiden.

nl en

Parallelle verhalen in Bijbel en Koran

Data zijn nog niet bekend. U kunt nog niet inschrijven.

De Koran en de Bijbel hebben veel gemeen als het aankomt op de verhalen die gebruikt worden om de religieuze geschiedenis van de mens te beschrijven. Het scheppingsverhaal met Adam en Eva, de broedertwist van Kaïn en Abel, de vlucht voor de vloed met de ark van Noah, Jona die in de walvis komt, het smartelijke verhaal van Abraham en zijn zonen Ismaël en Isaak, Jozef in Egypte, en nog veel meer. Deze verhalen hebben verschillende functies: soms worden zij gebruikt om de genealogie van de heiligen te beschrijven, soms worden zij gebruikt om een karaktereigenschap van de mens uit te beelden. Hoewel veel verhalen in beide heilige boeken voorkomen, zijn er wel nuanceverschillen. De versies uit de Bijbel zijn voor veel Nederlanders welbekend. In deze collegereeks zullen we een aantal van deze verhalen vanuit het perspectief van de Koran gaan behandelen. We onderzoeken hoe de verhalen worden verteld, hoe Koranexegeses deze verhalen duiden, en hoe islamitische kunstenaars ze verbeelden en ten slotte hoe deze verhalen ontvangen worden in de moderne tijd.

Het offer van Abraham, uit een bloemlezing van Timuride verhalen, Shiraz, 1410-11, Gulbenkian Museum, Lissabon (bron: Wikipedia)

Opzet van de colleges

  • Adam en Eva en het Scheppingsverhaal
  • Abrahamverhalen
  • De verhalen rond Mozes
  • Jozef en Zoleikha (vrouw van Potifar)
  • Solomon en de koningin van Sheba
  • Jezus en Maria

6 bijeenkomsten van 2 college-uren.
Data nog onbekend.
Leiden

Werkvorm

Hoorcolleges met vragen, discussie.
Thuis studeren is niet nodig.

Studiemateriaal

Lees ter voorbereiding een vertaling van de koran bij voorkeur F. Leemhuis, De koran, Houten, Het Wereldvenster, 1989 of later. En de teksten in de Bijbel. (o.a. te vinden op internet).
Powerpoints worden niet beschikbaar gesteld.

Colleges € 201,-
Met HOVO-fan-pas € 21,-
Bijkomende kosten: evt. de vertaling van de Koran.

Docent

Asghar Seyed Gohrab is universitair hoofddocent Perzische talen en culturen, Universiteit Leiden.

Asghar Seyed Gohrab  op de website van de Universiteit Leiden. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.