Logo Universiteit Leiden.

nl en
(c) - Marc de Haan

Parallelle verhalen in Bijbel en Koran

De Koran en de Bijbel hebben veel gemeen als het aankomt op de verhalen die gebruikt worden om de religieuze geschiedenis van de mens te beschrijven. Het scheppingsverhaal met Adam en Eva, de broedertwist van Kaïn en Abel, de vlucht voor de vloed met de ark van Noah, Jona die in de walvis komt, het smartelijke verhaal van Abraham en zijn zonen Ismaël en Isaak, Jozef in Egypte, en nog veel meer. Deze verhalen hebben verschillende functies: soms worden zij gebruikt om de genealogie van de heiligen te beschrijven, soms worden zij gebruikt om een karaktereigenschap van de mens uit te beelden. Hoewel veel verhalen in beide heilige boeken voorkomen, zijn er wel nuanceverschillen. De versies uit de Bijbel zijn voor veel Nederlanders welbekend. In deze collegereeks zullen we een aantal van deze verhalen vanuit het perspectief van de Koran gaan behandelen. We onderzoeken hoe de verhalen worden verteld, hoe Koranexegeses deze verhalen duiden, en hoe islamitische kunstenaars ze verbeelden en ten slotte hoe deze verhalen ontvangen worden in de moderne tijd.

Het offer van Abraham, uit een bloemlezing van Timuride verhalen, Shiraz, 1410-11, Gulbenkian Museum, Lissabon (bron: Wikipedia)

Opzet van de colleges

  • Adam en Eva en het Scheppingsverhaal
  • Abrahamverhalen
  • De verhalen rond Mozes
  • Jozef en Zoleikha (vrouw van Potifar)
  • Solomon en de koningin van Sheba
  • Jezus en Maria

6 vrijdagen
6, 13, 20, 27 mrt,
3, 17 apr
13.15-15.00 uur
Leiden

Werkvorm

Hoorcolleges met vragen, discussie.
Thuis studeren is niet nodig.

Studiemateriaal

Lees ter voorbereiding een vertaling van de koran bij voorkeur F. Leemhuis, De koran, Houten, Het Wereldvenster, 1989 of later. En de teksten in de Bijbel. (o.a. te vinden op internet).
Powerpoints worden niet beschikbaar gesteld.

Colleges € 201,-
Met HOVO-fan-pas € 21,-
Bijkomende kosten: evt. de vertaling van de Koran.

Docent

Asghar Seyed Gohrab is universitair hoofddocent Perzische talen en culturen, Universiteit Leiden.

Asghar Seyed Gohrab  op de website van de Universiteit Leiden. 

Aanmelden

Aanmeldingsformulier voor de colleges met digitaal studiemateriaal

Dit is het reguliere aanmeldingsformulier. Het formulier biedt de mogelijkheid te betalen via Ideal, credit card of door middel van een factuur. NB U ontvangt na verzending van het ingevulde formulier een bevestiging, zodat u kunt controleren of de aanmelding is verwerkt.

Wanneer u meer dan twee collegereeksen volgt, kan het voordeliger zijn een HOVO-fan-pas aan te schaffen via Aanmelden voor veelplegers/grootverbruikers hieronder.

Aanmeldingsformulier voor de colleges met digitaal studiemateriaal

Medewerkers die momenteel aan de Universiteit Leiden verbonden zijn, kunnen met behulp van dit formulier inschrijven. Zij krijgen automatisch 50 % korting.

Het formulier biedt de mogelijkheid te betalen via Ideal, credit card of door middel van een factuur. NB U ontvangt na verzending van het ingevulde formulier een bevestiging, zodat u kunt controleren of de aanmelding is verwerkt.

Aanmeldingsformulier voor veelplegers/grootverbruikers (HOVO-fan-pas)

HOVO-deelnemers kunnen voor € 600,- een HOVO-fan-pas kopen die geldig is voor een half jaar: februari t/m juli en augustus t/m januari. Wie een dergelijke pas bezit kan zich gedurende het half jaar inschrijven voor een sterk gereduceerd tarief. (Zie de cursusbeschrijvingen.) U kunt dit formulier ook gebruiken wanneer u al een geldige HOVO-fan-pas heeft en dus alleen voor de cursus wilt inschrijven.

Aanmeldingsformulier en verzoek om korting

Voor wie in aanmerking wil komen voor de korting van 50% voor mensen met een inkomen rond het sociaal minimum. U dient dit gestandaardiseerde verzoek om korting uit te printen en ingevuld en ondertekend te versturen, vergezeld van kopieën van de gevraagde bewijzen, ten laatste drie weken voor aanvang van de cursus. Op grond van de gevraagde informatie over uw inkomen en vaste lasten besluit HOVO vervolgens of u voor korting in aanmerking komt.
De korting kan slechts gelden voor één collegereeks per semester. Korting op de kosten van excursies, reizen, boeken e.d. is niet mogelijk.
Dit formulier geeft geen mogelijkheid online te betalen: u ontvangt een factuur.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie