Logo Universiteit Leiden.

nl en

Waarom bestaat de wereld?

Filosofie van het bestaansmysterie

Waaruit de schepping is opgerezen?
Misschien heeft ze zichzelf geschapen- of misschien ook niet
Hij die in de hoogste hemel op haar neerkijkt,
hij alleen weet het- of misschien ook niet.

Rigveda (1500 v.Chr.)

De vraag naar de oorsprong van de wereld is al zo oud als de mensheid en werd eerst besproken in  mythologie en religie. Langzamerhand werd de vraag onderwerp van filosofie en wetenschap. In deze cursus  kijken we vooral vanuit de moderne filosofie en wetenschap naar deze vraag. We onderzoeken verschillende antwoorden die op de vraag gegeven zijn. Men heeft geprobeerd de vraag te beantwoorden vanuit God, vanuit linguïstische analyse,  vanuit de moderne fysica en vanuit de wiskunde. Al deze antwoorden proberen we te evalueren op plausibiliteit. Ook bespreken we de mogelijkheid dat de vraag principieel onbeantwoordbaar is en onderzoeken we wat de aard van deze onbeantwoordbaarheid is. We bespreken denkers als Parmenides, Plotinus, Anselmus, Spinoza, Leibniz, Kant, Wittgenstein en de hedendaagse denkers als Van Inwagen en Meillassoux. Ook hedendaagse kosmologen als Hawking, Vilenkin, Krauss en Tegmark komen aan het woord.  Een cursus voor iedereen die zich opnieuw wil bezinnen op de oorsprong van ons bestaan. 

foto Arnold Ziegelaar

Opzet van de colleges

 1. Inleiding in de grondvraag als waaromvraag
 2. Een taxonomie van antwoordstrategieën.
 3. Consistentie van het idee van het absolute niets
 4. Het wegnemen van ruimte, tijd en bewustzijn
 5. Het idee van een absolute oorsprong
 6. De crisis in dat idee bij Kant
 7. Moderne pogingen tot noodzakelijk bestaan
 8. Platonisme in de natuurwetenschap
 9. Naturalisme
 10. Het bestaan

10 vrijdagen 
12, 19, 26 mrt
9, 16, 23, 30 apr;
7, 21, 28 mei
10.30-12.15 uur
Thuis, via Zoom

De opnames van de colleges komen steeds beschikbaar vanaf drie dagen na de colleges. Tot eind juni kunt ze thuis bekijken op een tijd die u uitkomt.

Hoorcollege met vragen.

U krijgt een link om de online bijeenkomst bij te wonen. Er wordt een opname van het college gemaakt die aan de deelnemers beschikbaar wordt gesteld.

Thuis 2 uur lezen per bijeenkomst.

Enige achtergrondkennis van natuurwetenschap en filosofie wordt verondersteld.
NB Bij deze colleges komt een flinke dosis argumentatie kijken.

Studiemateriaal

 • Uitgebreide syllabus mt literatuurverwijzingen.
 • Powerpoints na afloop van het college.

Collegeserie in de zaal € 320
Collegeserie in digitale vorm € 240

Bij de prijzen zijn de digitale bestanden van de syllabus en de powerpoints inbegrepen. U kunt geen print bestellen.

Docent

Arnold Ziegelaar is filosoof, docent en auteur. Hij geeft colleges aan HOVO-instellingen en aan het OVP, daarnaast voert hij een filosofische praktijk die individuele gesprekken, socratisch gesprekken en thematische groepsgesprekken aanbiedt. Zijn interessegebied ligt bij metafysica, levensfilosofie en kunstfilosofie. Hij publiceerde o.a. de boeken Oorspronkelijk bewustzijn (2016) en Aardse mystiek (2015). Hij doet als buitenpromovendus onderzoek aan de Universiteit Leiden.

Website van Arnold Ziegelaar

Deze website maakt gebruik van cookies.