Logo Universiteit Leiden.

nl en
(c) - Marc de Haan

Zeven wereldwonderen

Beroemd, verdwenen & gereconstrueerd

Is het mogelijk een beeld of tempel uit de oudheid te reconstrueren als er (vrijwel) niets bewaard is gebleven? Dat gaat archeologe Annet van Wiechen in dit college doen met de Zeven Wereldwonderen!
Iedereen kent wel één of meer van de Zeven. De pyrami­de in Egypte is bijna intact bewaard gebleven, maar van de andere Zeven resten slechts fragmenten en echo's. Hebben de  hangende tuinen van Babylon écht bestaan? Van Phidias' Zeus-beeld in Olym­pia is geen splintertje over en zelfs de locatie van de wereldberoem­de Artemis-tempel in Ephese was sinds de middel­eeu­wen niet meer bekend. De her­inne­ring aan Mauso­lus' graf in Halicar­nassos (Bodrum) is terug te vinden in ons woord mauso­leum.  De vuurto­ren van Alexan­drië en de kolos bij Rho­dos-stad stonden beide bij belangrijke havens, maar hebben qua functie en uiterlijk niets met el­kaar gemeen.
ende de mens in de oudheid ook deze 'standaard' Zeven? Of waren er toen  andere wereldwonderen? Hoe kunnen we de Zeven reconstrueren? Griekse, Latijnse en Arabische teksten, opgravingen en afbeeldingen geven meer informatie. Dit college, een zoek­tocht naar de Zeven, is een fasci­ne­rend verhaal waarin de ar­cheologie én de creatieve verbeelding van kunste­naars en architecten door de eeuwen heen een belangrijke rol spelen.

Na een inleiding worden de Zeven Wereldwonderen in chronologische volgorde behandeld: wat is er bewaard gebleven (archeologie), wat werd er in de oudheid over geschreven (Griekse en Latijnse teksten in vertaling) en zijn er welicht afbeeldingen uit de oudheid? Hoe kunnen we met al die gegevens komen tot een reconstructie? Wie waren de kunste­naars en architecten die door de eeu­wen heen geprobeerd hebben de Zeven te reconstrue­ren. Het zal blijken dat de prenten van Maarten van Heemskerck (Wereldwonderen 1570) een belangrijke rol gespeeld hebben in de populariteit van de Zeven.

Reconstructie van de Rhodos-kolos, 16e-eeuws fresco © conens & van wiechen

Docent

Annet van Wiechen, archeoloog en zelfstandig cultureel ondernemer.

Website van Annet van Wiechen.

Praktische informatie

7 donderdagen
10, 17, 24, 31 okt,
14, 21, 28 nov
13.15-15.00 uur
Leiden

Hoorcolleges.
Thuis geen voorbereiding nodig. Interesse voor de oudheid en de archeologie is voldoende.

Syllabus door de docent geschreven, voorzien van literatuurlijst.
Powerpoints worden niet beschikbaar gesteld.

Colleges € 227,50
Met HOVO-pas € 24,50
Syllabus op papier € 22,-

Aanmelden

Aanmeldingsformulier voor de colleges met digitaal studiemateriaal

Aanmeldingsformulier met studiemateriaal op papier

Dit is het reguliere aanmeldingsformulier. Ook studenten die reguliere opleidingen volgen aan de Universiteit Leiden (LEI) en medewerkers die momenteel aan de Universiteit Leiden verbonden zijn, kunnen met behulp van dit formulier inschrijven. Het formulier biedt de mogelijkheid te betalen via Ideal, credit card of door middel van een factuur. NB U ontvangt na verzending van het ingevulde formulier een bevestiging, zodat u kunt controleren of de aanmelding is verwerkt.

Aanmeldingsformulier voor veelplegers/grootverbruikers

HOVO-deelnemers kunnen voor € 600,- een HOVO-fan-pas kopen die geldig is voor een half jaar: februari t/m juli en augustus t/m januari. Wie een dergelijke pas bezit kan zich gedurende het half jaar inschrijven voor een sterk gereduceerd tarief. (Zie de cursusbeschrijvingen.) U kunt dit formulier ook gebruiken wanneer u al een geldige HOVO-fan-pas heeft en dus alleen voor de cursus wilt inschrijven.

Aanmeldingsformulier en verzoek om korting

Voor wie in aanmerking wil komen voor de korting van 50% voor mensen met een inkomen rond het sociaal minimum. U dient dit gestandaardiseerde verzoek om korting uit te printen en ingevuld en ondertekend te versturen, vergezeld van kopieën van de gevraagde bewijzen, ten laatste drie weken voor aanvang van de cursus. Op grond van de gevraagde informatie over uw inkomen en vaste lasten besluit HOVO vervolgens of u voor korting in aanmerking komt.
De korting kan slechts gelden voor één collegereeks per semester. Korting op de kosten van excursies, reizen, boeken e.d. is niet mogelijk.
Dit formulier geeft geen mogelijkheid online te betalen: u ontvangt een factuur.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie