Logo Universiteit Leiden.

nl en
(c) - Marc de Haan

Zeven wereldwonderen

Beroemd, verdwenen & gereconstrueerd

Is het mogelijk een beeld of tempel uit de oudheid te reconstrueren als er (vrijwel) niets bewaard is gebleven? Dat gaat archeologe Annet van Wiechen in dit college doen met de Zeven Wereldwonderen!
Iedereen kent wel één of meer van de Zeven. De pyrami­de in Egypte is bijna intact bewaard gebleven, maar van de andere Zeven resten slechts fragmenten en echo's. Hebben de  hangende tuinen van Babylon écht bestaan? Van Phidias' Zeus-beeld in Olym­pia is geen splintertje over en zelfs de locatie van de wereldberoem­de Artemis-tempel in Ephese was sinds de middel­eeu­wen niet meer bekend. De her­inne­ring aan Mauso­lus' graf in Halicar­nassos (Bodrum) is terug te vinden in ons woord mauso­leum.  De vuurto­ren van Alexan­drië en de kolos bij Rho­dos-stad stonden beide bij belangrijke havens, maar hebben qua functie en uiterlijk niets met el­kaar gemeen.
ende de mens in de oudheid ook deze 'standaard' Zeven? Of waren er toen  andere wereldwonderen? Hoe kunnen we de Zeven reconstrueren? Griekse, Latijnse en Arabische teksten, opgravingen en afbeeldingen geven meer informatie. Dit college, een zoek­tocht naar de Zeven, is een fasci­ne­rend verhaal waarin de ar­cheologie én de creatieve verbeelding van kunste­naars en architecten door de eeuwen heen een belangrijke rol spelen.

Na een inleiding worden de Zeven Wereldwonderen in chronologische volgorde behandeld: wat is er bewaard gebleven (archeologie), wat werd er in de oudheid over geschreven (Griekse en Latijnse teksten in vertaling) en zijn er welicht afbeeldingen uit de oudheid? Hoe kunnen we met al die gegevens komen tot een reconstructie? Wie waren de kunste­naars en architecten die door de eeu­wen heen geprobeerd hebben de Zeven te reconstrue­ren. Het zal blijken dat de prenten van Maarten van Heemskerck (Wereldwonderen 1570) een belangrijke rol gespeeld hebben in de populariteit van de Zeven.

Reconstructie van de Rhodos-kolos, 16e-eeuws fresco © conens & van wiechen

Docent

Annet van Wiechen, archeoloog en zelfstandig cultureel ondernemer.

Website van Annet van Wiechen.

Praktische informatie

7 donderdagen
10, 17, 24, 31 okt,
14, 21, 28 nov
13.15-15.00 uur
Leiden

Hoorcolleges.
Thuis geen voorbereiding nodig. Interesse voor de oudheid en de archeologie is voldoende.

Syllabus door de docent geschreven, voorzien van literatuurlijst.
Powerpoints worden niet beschikbaar gesteld.

Colleges € 227,50
Voor studenten en medewerkers van de Universiteit Leiden € 113,75
Met HOVO-pas € 24,50
Syllabus op papier € 22,-

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie