Logo Universiteit Leiden.

nl en

Oorlog in het klassieke Griekenland

In het klassieke Griekenland was oorlog voor vele stadstaten praktisch de natuurlijke toestand en vrede daarop een kunstmatige uitzondering. Wat een man aan de oorlogvoering van zijn gemeenschap bij kon dragen bepaalde in de regel zijn politieke status. De oorlogvoering was dan ook in principe een zaak van amateurs: van burgermilities en niet van professionele soldaten. Dat maakte de oorlog overigens niet minder bloedig en destructief. In een drietal colleges zullen we onder meer de volgende onderwerpen de revue laten passeren: welke burgers werden geacht mee te vechten; hoe was hun bewapening en training geregeld; hoe verliep een 'typische' veldtocht, veldslag of belegering; wat was de behandeling van de gewonden en gesneuvelden; wat was het lot van de krijgsgevangenen; waarom vocht men eigenlijk zo vaak (zaken als eer, prestige, buit)? En nog verscheidene andere vragen meer.

Detail van de Chigi-vaas met falanx van hoplieten 650-640 v. Chr.

Dr. Henk Singor is oud-docent Oude Geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Singor heeft een reeks  wetenschappelijke publicaties op zijn naam staan. Zijn specialismen zijn: de militaire geschiedenis van het oude Griekenland; Sparta; de Romeinse keizertijd en het vroege christendom.

3 bijeenkomsten
23, 24, 25 mei
11.15 tot 13.00 uur
Leiden

Werkvorm

Hoorcolleges met vragen, discussie.
Thuis 1 a 2 uur lezen ter voorbereiding.

Studiemateriaal

Korte syllabus.

Colleges € 97,50
Met HOVO-fan-pas € 10,50
Syllabus op papier € 4,-

Aanmelden

Aanmeldingsformulier voor de colleges met digitaal studiemateriaal
Aanmeldingsformulier voor de colleges met studiemateriaal op papier

Dit is het reguliere aanmeldingsformulier. Ook studenten die reguliere opleidingen volgen aan de Universiteit Leiden (LEI) en medewerkers die momenteel aan de Universiteit Leiden verbonden zijn, kunnen met behulp van dit formulier inschrijven. Het formulier biedt de mogelijkheid te betalen via Ideal, credit card of door middel van een factuur. NB U ontvangt na verzending van het ingevulde formulier een bevestiging, zodat u kunt controleren of de aanmelding is verwerkt.

Aanmeldingsformulier voor veelplegers/grootverbruikers

HOVO-deelnemers kunnen voor € 550,- een HOVO-fan-pas kopen die geldig is voor een half jaar: februari t/m juli en augustus t/m januari. Wie een dergelijke pas bezit kan zich gedurende het half jaar inschrijven voor een sterk gereduceerd tarief. (Zie de cursusbeschrijvingen.) U kunt dit formulier ook gebruiken wanneer u al een geldige HOVO-fan-pas heeft en dus alleen voor de cursus wilt inschrijven.

Mensen met een inkomen rond het sociaal minimum

Aanmeldingsformulier en verzoek om korting

Voor wie een beroep wil doen op de kortingsmogelijkheden voor mensen met een inkomen rond het sociaal minimum. U dient dit gestandaardiseerde verzoek om korting uit te printen en ingevuld en ondertekend te versturen, vergezeld van kopieën van de gevraagde bewijzen, ten laatste drie weken voor aanvang van de cursus. Op grond van de gevraagde informatie over uw inkomen en vaste lasten besluit HOVO vervolgens of u voor korting in aanmerking komt.
De korting kan slechts gelden voor één collegereeks per semester. Korting op de kosten van excursies, reizen, boeken e.d. is niet mogelijk.
Dit formulier geeft geen mogelijkheid online te betalen: u ontvangt een factuur.

Medewerkers en reguliere studenten van de Universiteit Leiden

Medewerkers van de Universiteit Leiden en studenten die regulier collegegeld betalen kunnen HOVO-colleges volgen voor de helft van de prijs. HOVO verzoekt deze mensen een mail te sturen aan het bureau van HOVO waarin het student c.q. medewerkersnummer staat vermeld en uiteraard de titel van de gewenste collegereeks.