Logo Universiteit Leiden.

nl en

Odysseus

Deze colleges hebben plaatsgevonden in november 2020. U kunt u nog aanmelden voor de colleges in digitale vorm.

Van alle koningen en legeraanvoerders uit het heldentijdperk is Odysseus de meest menselijke en dat maakt zijn persoon tot op de dag van vandaag zo boeiend. Homerus geeft ons een gevarieerd beeld van deze vorst van Ithaka met zijn grote kwaliteiten, maar ook met zijn negatieve eigenschappen. In deze cursus wordt uitgebreid aandacht besteed aan de dichter Homerus, de leefwereld van Odysseus, zijn persoon en zijn reizen.

Odysseus op Ithaka

Opzet van de colleges

Begonnen wordt met de dichter Homerus, zijn naam, geboorteplaats, de tijd waarin hij leefde en de techniek van het voordragen van zijn poëzie. De kenmerken van de epiek en het geniale van Homerus komen aan de orde, de rol van Homerus als opvoeder van de antieke Grieken. Tenslotte een beschouwing over de Odyssee, de drie thema's, de opzet van het geheel, de verdeling in boeken en een stuk tekstverklaring.
Hierna komt de wereld van Odysseus aan bod: het leven in de burchten, de kleding, eten en drinken, het sluiten van huwelijken en de positie van de vrouwen in de heldendichten, wijze van cremeren, offers en goden, scheepvaart en tenslotte het schrift.
De persoon van Odysseus is het volgende onderwerp. Zijn afkomst en de betekenis van zijn naam. Zijn huwelijk en eerste huwelijksjaren, zijn uiterlijk en karakter, het optreden vóór de vaart naar Troje en in het scheepskamp bij Troje, zijn aandeel in de verovering van Troje en de verschillende versies over zijn dood. Aansluitend een kort overzicht over de (vaak negatieve) pers die Odysseus kreeg bij latere Griekse en Latijnse schrijvers, en in de daarop volgende eeuwen.
Aan de reizen van Odysseus zal vervolgens aandacht worden besteed. Eerst een overzicht van alle theorieën en fantasieën die er hebben bestaan en nog steeds bestaan vanaf de Oudheid tot nu. Daarna opnamen van allerlei plaatsen die men in verband bracht en brengt in verband met de reizen van Odysseus.
De cursus wordt besloten met twee voorbeelden uit films over Odysseus en enkele opmerkingen over de problemen bij het vertalen van de Odyssee.

Na afloop hebben de cursisten grondige kennis opgedaan over een van de fraaiste letterkundige werken uit de Oudheid en later. Bovendien hebben zij intensief kennis gemaakt met de held én mens Odysseus en zijn leefwereld.

De opnames van de colleges zijn beschikbaar t/m 31 juli 2021. Wie als deelnemer aangemeld is kan ze kijken op een tijd die hem of haar schikt.

Hoorcolleges.

De hoorcolleges worden drie dagen later gepubliceerd voor wie ze digitaal wil volgen. De opnames kunnen niet worden gedownload; u kunt ze wel meermalen bekijken.

Thuis studeren (inlezen of nalezen aan de hand van de syllabus) is nauwelijks nodig.
Geen voorkennis vereist.

Studiemateriaal

Uitgebreide syllabus.
Literatuurlijst voor wie verder wil lezen.
Powerpoint wordt beschikbaar gesteld na afloop van de cursus.

Collegeserie in de zaal € 186,-
Collegeserie in digitale vorm € 138,-
Bij de prijzen zijn de digitale bestanden van de syllabus en de powerpoints inbegrepen. U kunt geen print bestellen.

Docent

Hein van Dolen is classicus en Byzantinoloog. Op zijn naam staat een groot aantal vertalingen en monografieën, onder meer over de Griekse mythologie, Byzantijnse geschiedenis en over Odysseus.

Deze website maakt gebruik van cookies.