Logo Universiteit Leiden.

nl en

Kreta in de bronstijd

Een collegereeks in augustus 2020. De data van de colleges staan nog niet vast en u kunt nog niet inschrijven.

Kreta is het grootste eiland in de Egeïsche Zee en het op vier na grootste eiland in de Middellandse Zee. Het heeft een lange geschiedenis en een rijke mythologie. Dit is het eiland waar de oppergod Zeus is geboren en opgegroeid. Het is ook de plek waar Zeus de door hem begeerde en daarom ontvoerde Fenicische princes Europa aan land bracht – naar haar is het Europese continent vernoemd. Kreta was verder in de oudheid beroemd om haar veelheid aan steden en de verschillende volkeren die er woonden.

Aan het begin van de twintigste eeuw verrichtte de Britse archeoloog Arthur Evans opgravingen te Knossos, nabij de moderne hoofdstad Iraklion. Hij ontdekte hier de resten van een groot complex uit de bronstijd dat ouder was dan voorheen werd gedacht, met een bloeiperiode die dateerde tot de eerste helft van het tweede millennium v.Chr. Het was daarmee zelfs ouder dan de zogenaamde ‘Myceense’ paleizen die de Duitse avonturier Heinrich Schliemann in de late negentiende eeuw had ontdekt op het Griekse vasteland. Het complex was bijzonder rijk aan vondsten: gebroken beeldjes van slangengodinnen, fragmenten van kleurrijke fresco’s, fraai aardewerk, gouden juwelen, zegelringen met verfijnde afbeeldingen, enzovoort. Evans gaf het complex te Knossos een welluidende – en problematische– naam: ‘het paleis van Minos’, naar een legendarische koning, een zoon van Zeus en Europa. De bronstijdcultuur op Kreta (ca. 3100 en 1100 v.Chr.) wordt daarom de ‘Minoïsche’ genoemd. 

In deze collegereeks staat Minoïsch Kreta centraal. Het inleidende college richt zich op mogelijk antieke herinneringen aan, en de moderne ontdekking van, de bronstijd. De overige colleges zijn chronologisch geordend. Na een college over het derde millennium v.Chr. richten we ons op de bloeiperiode van de Minoïsche ‘paleizen’ (hofcomplexen). Het vierde college dient ter verdieping van de stof van college drie: we gaan dan in op de rol van de vrouw in Minoïsch Kreta en het belang van, in het bijzonder, textiel. Daarna behandelen we in het vijfde college de late bronstijd, een periode waarin Myceners van het vasteland hun invloed doen laten gelden op het eiland. We eindigen met een overzicht van de ontwikkelingen aan het einde van de bronstijd, een bewogen periode in het oostelijke deel van het Mediterrane gebied.

Aan het einde van deze reeks van zes bijeenkomsten heeft u een goed begrip van de belangrijkste ontwikkelingen op Kreta gedurende de bronstijd en bent u bekend met belangrijke discussies en problemen met betrekking tot de Minoïsche cultuur.

Badkamer van de koningin in het paleis van Knossos

Opzet van de colleges

  • Mythen en archeologen: de ontdekking van de Egeïsche bronstijd
  • De wording van het eiland van Minos: Kreta in de vroege bronstijd
  • De hoogtijdagen van de Minoïsche ‘paleizen’: Kreta in de midden-bronstijd
  • Vrouwen en macht, textiel en economie: de hofcomplexen nader bekeken
  • De komst van de Myceners: Kreta in de late bronstijd
  • Van brons naar ijzer: het einde van de bronstijd

6 bijeenkomsten
17, 19, 21, 24, 26, 28 augustus 2020
11.15-13.00 uur
Leiden

Werkvorm

Hoorcolleges met ruime gelegenheid voor het stellen van vragen en discussie. Thuis ca. 2 uur studeren per bijeenkomst, namelijk lezen van de syllabus.

Studiemateriaal

Voor dit college heeft de docent een syllabus geschreven die als leidraad dient. In de syllabus worden ook handreikingen gegeven voor verdere studie in de vorm van literatuurlijsten en links naar relevante websites. Aanbevolen literatuur in de syllabus omvat voornamelijk Engelstalige publicaties; kennis van andere moderne talen (met name Frans, Italiaans en Grieks) is aanbevolen, maar niet noodzakelijk.

Docent

Josho Brouwers (1980) studeerde Mediterrane archeologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam (2005). Hij is in 2010 aan dezelfde universiteit gepromoveerd op een proefschrift over Griekse oorlogvoering en deed vervolgens postdoc-onderzoek naar fortificaties in het Egeïsch gebied. Sinds 2006 is hij werkzaam in het volwassenenonderwijs.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.