Logo Universiteit Leiden.

nl en
(c) - Marc de Haan

Keizers, soldaten en juristen

Vijf Romeinse juridische biografieën

Het Romeinse recht is tot in de negentiende eeuw het gemene recht van het continent van West-Europa geweest. Het heeft een onuitwisbaar stempel gedrukt op alle nadien verschenen West-Europese codificaties van het burgerlijke recht en dientengevolge op ons dagelijkse leven. Het Romeinse recht is daarmede, zo niet de belangrijkste, dan toch wel één van de meest blijvende bijdragen van de Romeinse cultuur aan de West-Europese civilisatie: er bestaat, met de wellicht enige uitzondering van de Bijbel, géén geschrift uit de oudheid dat een zo blijvend stempel op die West-Europese beschaving heeft gedrukt als de Digesten van keizer Justinianus.

In dit college wordt, met voorbijgaan aan technisch-juridische aspecten, stil gestaan bij de bijzondere – en soms bizarre – omstandigheden waaronder de Romeinse juristen de geschriften schreven die in de Digesten zijn overgeleverd. Het is de tijd van de zogeheten ‘Severische’ dynastie, die begint met keizer Septimius Severus en eindigt met de gewelddadige dood van keizer Alexander Severus. Vier van de vijf meest invloedrijke Romeinse juristen – Papinianus, Ulpianus, Paulus en Modestinus – zijn in deze tijd zeer nauw betrokken geweest bij het bestuur van het Romeinse rijk. Hun biografieën illustreren daarom de politieke en sociaal-culturele achtergronden van deze periode in de Romeinse geschiedenis.

Sir Lawrence Alma-Tadema, Caracalla, 1902, privé collectie Bron: wikiart.org

Opzet van de colleges

  • De Romeinse keizer
  • Lucius Septimius Severus
  • Aemilius Papinianus
  • Domitius Ulpianus
  • Julius Paulus
  • Soldaten en bureaucraten

Docenten

Prof.mr. Willem Zwalve is emeritus hoogleraar Historische Ontwikkeling van het Recht, Universiteit Leiden.

Pagina van prof. mr. Willem Zwalve op de website van de Universiteit Leiden.

Mr. Elsemieke Daalder is universitair docent in de rechtsgeschiedenis aan het Instituut voor Metajuridica, Universiteit Leiden.

Pagina van mr. Elsemieke Daalder op de website van de Universiteit Leiden.

Praktische informatie

6 donderdagen
7, 14, 21, 28 nov,
5, 12 dec

15.15-17.00 uur
Leiden

Hoorcollege met vragen, discussie.
Thuis ca. 2 uur studeren per bijeenkomst.

W.J. Zwalve, Keizers, soldaten en juristen, vijf Romeinse juridische biografieën, Boom Juridische Uitgevers, Den Haag, 2008. ISBN 9789054548201.
 

Colleges en prints van het boek € 225,-
Met HOVO-pas € 51,- (incl. prints)

Aanmelden

Aanmeldingsformulier voor de colleges met digitaal studiemateriaal

Dit is het reguliere aanmeldingsformulier. Ook studenten die reguliere opleidingen volgen aan de Universiteit Leiden (LEI) en medewerkers die momenteel aan de Universiteit Leiden verbonden zijn, kunnen met behulp van dit formulier inschrijven. Het formulier biedt de mogelijkheid te betalen via Ideal, credit card of door middel van een factuur. NB U ontvangt na verzending van het ingevulde formulier een bevestiging, zodat u kunt controleren of de aanmelding is verwerkt.

Aanmeldingsformulier voor veelplegers/grootverbruikers

HOVO-deelnemers kunnen voor € 600,- een HOVO-fan-pas kopen die geldig is voor een half jaar: februari t/m juli en augustus t/m januari. Wie een dergelijke pas bezit kan zich gedurende het half jaar inschrijven voor een sterk gereduceerd tarief. (Zie de cursusbeschrijvingen.) U kunt dit formulier ook gebruiken wanneer u al een geldige HOVO-fan-pas heeft en dus alleen voor de cursus wilt inschrijven.

Aanmeldingsformulier en verzoek om korting

Voor wie in aanmerking wil komen voor de korting van 50% voor mensen met een inkomen rond het sociaal minimum. U dient dit gestandaardiseerde verzoek om korting uit te printen en ingevuld en ondertekend te versturen, vergezeld van kopieën van de gevraagde bewijzen, ten laatste drie weken voor aanvang van de cursus. Op grond van de gevraagde informatie over uw inkomen en vaste lasten besluit HOVO vervolgens of u voor korting in aanmerking komt.
De korting kan slechts gelden voor één collegereeks per semester. Korting op de kosten van excursies, reizen, boeken e.d. is niet mogelijk.
Dit formulier geeft geen mogelijkheid online te betalen: u ontvangt een factuur.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie