Logo Universiteit Leiden.

nl en
(c) - Marc de Haan

Herodes de Grote

Koning tussen genie en waanzin?

Koning Herodes heeft geen goede reputatie: Had hij in zijn waanzin - zoals in het Nieuwe Testament te lezen is - niet alleen de onschuldige kinderen van Bethlehem laten vermoorden, maar ook zijn vrouw Mariamne en een groot aantal van zijn eigen zonen - zoals de Joodse historicus Titus Flavius Josephus weet te berichten? Tegelijkertijd wordt Herodes tot de dag van vandaag geprezen als een grote bouwmeester die sommige van de meest spectaculaire gebouwen van zijn tijd in opdracht had gegeven. Hij had niet alleen de Joodse tempel in Jeruzalem prachtig laten vernieuwen, maar ook steden, paleizen en forten in zijn eigen rijk laten bouwen, en daarnaast nog rijke donaties aan buitenlandse culturele centra zoals Olympia gegeven. Herodes ‘de Grote’ dus?!

In dit college gebruiken we literaire én archeologische bronnen om op speurtocht te gaan naar het ‘fenomeen Herodes’. Maar Herodes staat niet voor zich alleen. Door hem krijgen we tegelijkertijd een goede kijk op het Jodendom ten tijde van Jezus van Nazaret en zijn eerste volgelingen, de Romeinse politiek in het Oosterse Mediterrane zeegebied en de cultuur en rol van Herodes' meest gevaarlijke concurrenten: de Nabateërs onder koning Aretas en de Ptolemeërs onder koningin Cleopatra.  

Het paleis van Herodes ten zuiden van de oase van Jericho. Foto: Jürgen Zangenberg

Opzet van de colleges

  • Bronnen, Achtergrond en Opkomst van Herodes
  • Herodes als opvolger van de Hasmoneers
  • Veiligheid en Concurrentie
  • Herodes - de "Koning van de Joden"
  • Herodes - de vriend van de Romeinen
  • Dood en begrafenis van een Koning

6 donderdagen
20, 27 feb, 5, 26 mrt,
30 apr, 7 mei

(NB 30 apr wijkt af van wat in de studiegids staat)
13.15-15.00 uur
Leiden

Werkvorm

Hoorcollege met vragen, discussie. (Idealiter thuis gelezen) primaire bronnen in vertaling worden in het college door de docent uitgelegd en in hun context geplaatst.
Thuis ca. 2 uur studeren per bijeenkomst.

Studiemateriaal

De relevante werken van Flavius Josephus zijn makkelijk toegankelijk in:
F.J.A.M. Meijer / M.A. Wes, Flavius Josephus, De Joodse Oorlog en Uit mijn leven, Baarn 1992.

F.J.A.M. Meijer / M.A. Wes, Flavius Josephus, De Oude Geschiedenis van de Joden (Antiquitates Judaicae), Deel 3: Boek XIV-XX, Amsterdam / Leuven 1998, Baarn 1992.

Engelse / tweetalige uitgaves (Grieks / Engels) bestaan in de vorm van de Brill-vertaling door S. Mason en in de Loeb Classical Library (alle in de studiezalen van de UB).

Literatuurlijst met aangeraden teksten in het Nederlands, Engels en Duits.
Powerpoints worden niet beschikbaar gesteld.

Colleges € 201,-
Met HOVO-fan-pas € 21,-
Bijkomende kosten: een uitgave van Flavius Josephus.

Docent

Prof.dr. Jürgen K. Zangenberg is hoogleraar Antiek Jodendom en Vroeg Christendom, Universiteit Leiden, co-directeur van het Kinneret Regional Project

Jürgen Zangenberg op de website van de Universiteit Leiden.

Aanmelden

Aanmeldingsformulier voor de colleges met digitaal studiemateriaal

Dit is het reguliere aanmeldingsformulier. Ook studenten die reguliere opleidingen volgen aan de Universiteit Leiden (LEI) en medewerkers die momenteel aan de Universiteit Leiden verbonden zijn, kunnen met behulp van dit formulier inschrijven. Zij krijgen automatisch 50 % korting.

Het formulier biedt de mogelijkheid te betalen via Ideal, credit card of door middel van een factuur. NB U ontvangt na verzending van het ingevulde formulier een bevestiging, zodat u kunt controleren of de aanmelding is verwerkt.

Aanmeldingsformulier voor veelplegers/grootverbruikers (HOVO-fan-pas)

HOVO-deelnemers kunnen voor € 600,- een HOVO-fan-pas kopen die geldig is voor een half jaar: februari t/m juli en augustus t/m januari. Wie een dergelijke pas bezit kan zich gedurende het half jaar inschrijven voor een sterk gereduceerd tarief. (Zie de cursusbeschrijvingen.) U kunt dit formulier ook gebruiken wanneer u al een geldige HOVO-fan-pas heeft en dus alleen voor de cursus wilt inschrijven.

Aanmeldingsformulier en verzoek om korting

Voor wie in aanmerking wil komen voor de korting van 50% voor mensen met een inkomen rond het sociaal minimum. U dient dit gestandaardiseerde verzoek om korting uit te printen en ingevuld en ondertekend te versturen, vergezeld van kopieën van de gevraagde bewijzen, ten laatste drie weken voor aanvang van de cursus. Op grond van de gevraagde informatie over uw inkomen en vaste lasten besluit HOVO vervolgens of u voor korting in aanmerking komt.
De korting kan slechts gelden voor één collegereeks per semester. Korting op de kosten van excursies, reizen, boeken e.d. is niet mogelijk.
Dit formulier geeft geen mogelijkheid online te betalen: u ontvangt een factuur.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie