Logo Universiteit Leiden.

nl en

Goden van Egypte

Over scheppingsverhalen, tempelcultus en dodenboeken

Goden-verering in het Oude Egypte nam monumentale vormen aan. Denk bijvoorbeeld aan de indrukwekkende tempels van Luxor en Karnak. De Oude Egyptenaren hadden ontelbaar veel goden, en voor iedere god was er wel een heiligdom. Terwijl de priesters zich bezighielden met de verering van de staatsgoden, en daarmee de kosmische orde in stand hielden, vereerden “gewone” mensen hun persoonlijke goden in huis. De publieke manifestatie van goden-verering komt tot uitdrukking in processies en pelgrimages, en die verering heeft ook z’n weerslag op de materiële cultuur: stèles, amuletten, godenbeelden, etc.

In dit college wordt de Oud-Egyptische godenwereld op begrijpelijke wijze geïntroduceerd. Hoe stelden de Egyptenaren de schepping voor? Welke goden waren er nu eigenlijk? En wist u dat sommige goden konden worden samengevoegd om zo een nog krachtiger god te vormen? Dodenboeken waren een ‘routekaart’ naar en een ‘toegangsbewijs’ tot de door goden bewoonde onderwereld.

De Egyptische goden Osiris en Nepthys

Programma van de colleges

  • Algemene inleiding in de Egyptische godenwereld
  • Het Egyptische pantheon en scheppingsverhalen
  • Hemelse machten: goden van de hemel, zon, maan en sterren
  • Goden-verering: de tempel(cultus), huisgoden, processies en pelgrimages
  • Onderwereldgoden: goden van het dodenrijk en de nachtelijke onderwereld
  • Tijd van transformatie: goden in de Grieks-Romeinse periode en nu
  • Afsluitende rondleiding over de Goden-tentoonstelling in het RMO, Leiden

Dr. Nico Staring is Egyptoloog en als onderzoeker verbonden aan de Universiteit Leiden. Staring promoveerde op onderzoek naar de Oudegyptische begraafplaats bij Sakkara, waar hij ook jaarlijks deelneemt aan een archeologische expeditie. Staring was docent Egyptische archeologie aan de Universiteit Leiden en geeft sinds 2010 cursussen voor diverse HOVO’s in Nederland.

Nico Staring op de website van de Universiteit Leiden.

7 dinsdagen
6, 13, 20, 27 nov;
4, 11, 18 dec
11.15 -13.00 uur
Leiden, RMO

Hoorcolleges met vragen, discussie.
Thuis 1 tot 2 uur studeren per bijeenkomst.

  • Het boek dat bij de tentoonstelling wordt uitgegeven.
  • Korte literatuurlijst voor wie verder wil lezen.
  • PDFs van de powerpoints.

Colleges € 227,50 (excl. kosten voor het studieboek)
Met HOVO-fan-pas € 24,50

Aanmelden

Aanmeldingsformulier voor de colleges

Dit is het reguliere aanmeldingsformulier. Ook studenten die reguliere opleidingen volgen aan de Universiteit Leiden (LEI) en medewerkers die momenteel aan de Universiteit Leiden verbonden zijn, kunnen met behulp van dit formulier inschrijven. Het formulier biedt de mogelijkheid te betalen via Ideal, credit card of door middel van een factuur. NB U ontvangt na verzending van het ingevulde formulier een bevestiging, zodat u kunt controleren of de aanmelding is verwerkt.

Aanmeldingsformulier voor veelplegers/grootverbruikers

HOVO-deelnemers kunnen voor € 600,- een HOVO-fan-pas kopen die geldig is voor een half jaar: februari t/m juli en augustus t/m januari. Wie een dergelijke pas bezit kan zich gedurende het half jaar inschrijven voor een sterk gereduceerd tarief. (Zie de cursusbeschrijvingen.) U kunt dit formulier ook gebruiken wanneer u al een geldige HOVO-fan-pas heeft en dus alleen voor de cursus wilt inschrijven.

Aanmeldingsformulier en verzoek om korting

Voor wie in aanmerking wil komen voor de korting van 50% voor mensen met een inkomen rond het sociaal minimum. U dient dit gestandaardiseerde verzoek om korting uit te printen en ingevuld en ondertekend te versturen, vergezeld van kopieën van de gevraagde bewijzen, ten laatste drie weken voor aanvang van de cursus. Op grond van de gevraagde informatie over uw inkomen en vaste lasten besluit HOVO vervolgens of u voor korting in aanmerking komt.
De korting kan slechts gelden voor één collegereeks per semester. Korting op de kosten van excursies, reizen, boeken e.d. is niet mogelijk.
Dit formulier geeft geen mogelijkheid online te betalen: u ontvangt een factuur.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie