Logo Universiteit Leiden.

nl en

De gnostici

De gnostici vormden een van de katholieke of orthodoxe hoofdstroming van het christendom afwijkende beweging. Er bestonden gnostische sekten en ook gnostici die bij de algemene Kerk behoorden maar hun opvattingen min of meer verborgen hielden. Zij allen gingen uit van de boosaardigheid van de materiele wereld en meenden daarvan verlost te worden door een speciale ‘gnosis’ of kennis die door openbaring verkregen werd. De gnostische beweging bloeide in de late 1ste t/m 3de eeuw en is daarna grotendeels verdwenen, al leefden gnostische ideeën nog lang door in het manicheïsme en in bepaalde middeleeuwse sekten.

Zhdan Dementiev: Seth als patriarch (1630) Paneel uit de iconostasis van de kathedraal van de opstanding, St. Cyril-Belozersky Klooster (Bron: Wikipedia)

3 dagen
22, 23 en 24 sept.
11.15-13.00 uur
Rijksmuseum van Oudheden, Leiden

Hoorcollege met vragen.
Wie de colleges digitaal volgt, krijgt een link naar een opname van de live bijeenkomsten. De opnames kunnen niet worden gedownload en zijn beschikbaar vanaf drie dagen na de betreffende bijeenkomst tot een maand na de laatste bijeenkomst in de serie.

Thuis ca. 1 uur studeren per bijeenkomst.

Studiemateriaal

Korte syllabus met bibliografie en inhoudsopgave.
Enkele hand-outs.

Collegeserie in de zaal € 93,-
Collegeserie in digitale vorm € 69,-
Bij de prijzen zijn de digitale bestanden van de syllabus en de powerpoints inbegrepen. U kunt geen print bestellen

Docent

Dr. Henk Singor is oud-docent Oude Geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Singor heeft een reeks wetenschappelijke publicaties op zijn naam staan. Zijn specialismen zijn: de militaire geschiedenis van het oude Griekenland; Sparta; de Romeinse keizertijd en het vroege christendom.

Aanmelden

Aanmeldingsformulier voor de live colleges 

Aanmeldingsformulier voor de colleges in digitale vorm

Bovenstaande links leiden naar een aanmeldingsformulier voor alle deelnemers die geen aanspraken maken op korting, én voor medewerkers van de Universiteit Leiden (LEI) die momenteel aan de Universiteit Leiden verbonden zijn.

Het formulier biedt de mogelijkheid te betalen via Ideal, credit card of door middel van een factuur. NB U ontvangt na verzending van het ingevulde formulier een bevestiging, zodat u kunt controleren of de aanmelding is verwerkt.

Aanmeldingsformulier en verzoek om korting

Voor wie een beroep wil doen op de kortingsmogelijkheden voor mensen met een inkomen rond het sociale minimum. U dient dit gestandaardiseerde verzoek om korting uit te printen en ingevuld en ondertekend te versturen, vergezeld van kopieën van de gevraagde bewijzen, ten laatste drie weken voor aanvang van de cursus. Op grond van de gevraagde informatie over uw inkomen en vaste lasten besluit HOVO vervolgens of u voor korting in aanmerking komt.
De korting kan slechts gelden voor één collegereeks per semester. Korting op de kosten van excursies, reizen, boeken e.d. is niet mogelijk.
Dit formulier geeft geen mogelijkheid online te betalen: u ontvangt een factuur.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.