Logo Universiteit Leiden.

nl en

Byzantium

De geschiedenis van het Byzantijnse rijk en de Byzantijnse cultuur zijn voor velen een ten onrechte onbekend terrein. In de lange periode vanaf de stichting van de stad door keizer Constantijn (10 mei 330) tot en met de val van Constantinopel op 29 mei 1453, hebben 88 keizers en keizerinnen geregeerd, van wie een zevental ver boven het gemiddelde uitstak en vijf zich schandelijk hebben misdragen, zo blijkt uit tal van ooggetuigenverslagen. De godsdienst, voor de Byzantijnen een wezenlijk onderdeel van hun cultuur, wordt gekenmerkt door concilies, ketterijen en conflicten (denk aan het iconoclasme of de beeldenstorm). In de Byzantijnse literatuur valt vooral de hang naar traditie op; het eigene komt in de religieuze geschriften en kerkgezangen tot uitdrukking. We bekijken ook het schoolsysteem, met klassieke vakken als welsprekendheid en wijsbegeerte. Tot slot wordt de Byzantijnse kunst besproken en getoond, de kenmerken ervan, de indeling in periodes en vooral de betekenis en speciale plaats van de iconen.

Mozaiek uit de Santa Sofia, Maria tussen keizer Johannes II en zijn echtgenote Irene, ca. 1120 nC

6 dinsdagen
4, 11, 18, 25 mei; 1, 8 juni 2021
10.00-11.45 uur
Thuis via Zoom.

De opnames van de colleges komen steeds beschikbaar vanaf drie dagen na de colleges. Tot eind juni kunt ze thuis bekijken op een tijd die u uitkomt.

Hoorcolleges via Zoom, dus real time. U kunt vragen stellen tijdens het college.

U krijgt bovendien een link naar de opnames van de bijeenkomsten. De opnames kunnen niet worden gedownload; u kunt ze wel meermalen bekijken.

Studiemateriaal

Syllabus, door de docent geschreven.
Suggesties voor wie verder wil lezen.
Powerpoints voor zover de copyrights het toelaten.

Colleges in digitale vorm € 144,-

Bestanden van de syllabus zijn inbegrepen.

Docent

Hein van Dolen is classicus en Byzantinoloog. Op zijn naam staat een groot aantal vertalingen en monografieën, onder meer over de Griekse mythologie, Byzantijnse geschiedenis en over Odysseus.

Deze website maakt gebruik van cookies.