Logo Universiteit Leiden.

nl en
(c) - Marc de Haan

De archeologie van Griekenland

Wie op vakantie gaat naar het oude Griekenland kan er niet omheen: overal treft u de resten aan van het antieke verleden. Maar aan een hoop stenen kan men vaak kop noch staart ontdekken. En dan hebben we het nog niet over bijvoorbeeld dat bordje in het archeologisch museum dat beweert dat de centrale figuur op een of andere Griekse vaas de god zus-en-zo moet voorstellen. Hoe weet men dat eigenlijk? En hoe komt men bijvoorbeeld aan een datering voor die vaas, of de naam van de schilder?

In deze collegereeks gaan we in op de archeologie van Griekenland. Dat komt neer op het bekijken van de materiële cultuur van de oude Grieken, de dingen die men in de oudheid heeft gemaakt en gebouwd: aardewerk, sculptuur, architectuur en meer. Natuurlijk wordt aan de historische context – belangrijke gebeurtenissen en personen – niet voorbijgegaan, maar de nadruk ligt op het leren begrijpen van de kunst en architectuur van de oude Grieken. In geografische zin richten we ons voornamelijk op wat nu het moderne Griekenland is, hoewel de oude Grieken destijds een veel groter gebied bewoonden en zich ook hadden gevestigd in Zuid-Italië, Sicilië en de westkust van wat nu Turkije is.

Aan het einde van dit college is het de bedoeling dat u weet hoe archeologische sites in elkaar zitten, hoe zij worden gevormd en opgegraven. U leert over objecten in musea, de keuzes die worden gemaakt bij het vormgeven van tentoonstellingen en krijgt een beter begrip van de kunsthistorische aspecten van bepaalde objecten.

Resten van de tempel van Apollo op de acropolis van Rhodos. De noordoostelijke hoek van deze tempel is gedeeltelijk gereconstrueerd, zodat de bezoeker een beter idee krijgt van hoe de tempel er ooit heeft uitgezien. De meeste gebouwen op de acropolis dateren uit de derde en tweede eeuw v.Chr. (de hellenistische periode). © Josho Brouwers

Opzet van de colleges

  • Griekenland in de bronstijd, ca. 3000-1000 v.Chr.
  • Het archaïsch Griekenland, ca. 1000-500 v.Chr.
  • Griekenland in de 5de eeuw v.Chr.
  • Griekenland in de 4de eeuw v.Chr.
  • Alexander de Grote en verder, vanaf 323 v.Chr.
  • Rondleiding in het Rijksmuseum van Oudheden

Docent

Josho Brouwers studeerde Archeologie en Prehistorie, specialisatie Mediterrane archeologie, aan de Vrije Universiteit in Amsterdam (2005). In 2010 promoveerde hij aan de VU op een proefschrift over Griekse oorlogvoering, waarvan in 2013 een Engelstalige handelseditie is verschenen. Tussen 2009 en 2011 verrichtte hij door NWO-gesubsidieerd postdoc-onderzoek aan de Universiteit van Thessalië in Volos, Griekenland. Tussen 2012 en 2017 was hij werkzaam als redacteur van populair-wetenschappelijke tijdschriften over de oudheid. In 2014 verscheen zijn eerste Nederlandstalige publicatie bij Athenaeum-Gennep & Van Polak, een boek over de Griekse mythologie met de titel Goden, helden en monsters. Hij is sinds 2006 werkzaam in het volwassenenonderwijs.

Website van Josho Brouwers.

Praktische informatie

6 dinsdagen
20, 27 aug,
3, 10, 17, 24 sept

11.15-13.00 uur
Leiden

Hoorcolleges met ruime gelegenheid voor het stellen van vragen en discussie.
Een rondleiding in het RMO.
Thuis ca. 2 uur studeren per bijeenkomst.

Kennis van het Engels is noodzakelijk.

W.R. Biers, The Archaeology of Greece: An Introduction. Second Edition, Cornell University Press, 1996. ISBN 9780801482809, kosten ca. € 33,-.
Een hand-out met links naar relevante websites en een literatuurlijst.
PDF’s van de powerpoints
.

Colleges € 195,-
Met HOVO-pas € 21,-
Bijkomende kosten: boek, en één maal toegang tot het RMO voor wie geen museumkaart heeft.

Aanmelden

Aanmeldingsformulier voor de colleges met digitaal studiemateriaal

Dit is het reguliere aanmeldingsformulier. Ook studenten die reguliere opleidingen volgen aan de Universiteit Leiden (LEI) en medewerkers die momenteel aan de Universiteit Leiden verbonden zijn, kunnen met behulp van dit formulier inschrijven. Het formulier biedt de mogelijkheid te betalen via Ideal, credit card of door middel van een factuur. NB U ontvangt na verzending van het ingevulde formulier een bevestiging, zodat u kunt controleren of de aanmelding is verwerkt.

Aanmeldingsformulier voor veelplegers/grootverbruikers

HOVO-deelnemers kunnen voor € 600,- een HOVO-fan-pas kopen die geldig is voor een half jaar: februari t/m juli en augustus t/m januari. Wie een dergelijke pas bezit kan zich gedurende het half jaar inschrijven voor een sterk gereduceerd tarief. (Zie de cursusbeschrijvingen.) U kunt dit formulier ook gebruiken wanneer u al een geldige HOVO-fan-pas heeft en dus alleen voor de cursus wilt inschrijven.

Aanmeldingsformulier en verzoek om korting

Voor wie in aanmerking wil komen voor de korting van 50% voor mensen met een inkomen rond het sociaal minimum. U dient dit gestandaardiseerde verzoek om korting uit te printen en ingevuld en ondertekend te versturen, vergezeld van kopieën van de gevraagde bewijzen, ten laatste drie weken voor aanvang van de cursus. Op grond van de gevraagde informatie over uw inkomen en vaste lasten besluit HOVO vervolgens of u voor korting in aanmerking komt.
De korting kan slechts gelden voor één collegereeks per semester. Korting op de kosten van excursies, reizen, boeken e.d. is niet mogelijk.
Dit formulier geeft geen mogelijkheid online te betalen: u ontvangt een factuur.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie