Logo Universiteit Leiden.

nl en
(c) - Marc de Haan

Justinianus en Theodora en de bloeitijd van het Laat-Romeinse of Vroeg-Byzantijnse rijk

De jaren van het keizersechtpaar Justinianus en Theodora (527-565) zijn in veel opzichten het hoogtepunt van het Laat-Romeinse of Vroeg-Byzantijnse rijk. Door allerlei politieke, sociaal-economische en culturele ontwikkelingen was die wereld zeer veel anders dan die van de vroegere Romeinse keizertijd én van het middeleeuwse Byzantijnse rijk dat in de zevende eeuw zou ontstaan. We mogen van een apart tijdperk spreken dat een eigen erfenis heeft nagelaten. Die is nog altijd zichtbaar in monumenten van mozaïek- en bouwkunst, in de al even monumentale codificatie van het Romeinse recht, in de literatuur en in het politieke en theologische denken dat de westerse wereld sindsdien beïnvloed heeft. Op die erfenis heeft dit keizersechtpaar, in de eigen tijd bewonderd, gevreesd, gehaat of geridiculiseerd, maar bij het nageslacht vooral bewonderd, zijn eigen stempel gedrukt.

Justinianus en Theodora, 2 details uit het mozaïek van de San Vitale in Ravenna, 6e eeuw (Bron: Wikipedia)

Opzet van de colleges

  • De wereld van het Laat-Romeinse rijk in het begin van de zesde eeuw: de politieke en sociaal-economische situatie, de vele verschijningsvormen van het christendom, de Kerk en de laat-antieke cultuur
  • De eerste jaren van Justinianus en Theodora: de stad Constantinopel, het Nika-oproer, de Hagia Sophia en andere bouwwerken, het Corpus Iuris
  • Oorlog en herovering: de oorlogen tegen de 'eeuwige tegenstander' Perzië, de veroveringsoorlogen van Belisarius in het westen: herovering van Noord-Afrika op de Vandalen, van Italië op de Ostrogoten; de positie van het keizerrijk in de wereld
  • De grote pestepidemie en het einde van de voorspoed; kerkelijke twisten en scheuringen en hun betekenis
  • Balans van Justinianus' regering; de laatantieke cultuur en het aflopen van een periode

Docent

Henk Singor is oud-docent Oude Geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Singor heeft een reeks  wetenschappelijke publicaties op zijn naam staan. Zijn specialismen zijn: de militaire geschiedenis van het oude Griekenland; Sparta; de Romeinse keizertijd en het vroege christendom.

Praktische informatie

5 woens- en dinsdagen
9, 15, 16, 22, 23 okt

11.15-13.00 uur
Leiden

Hoorcolleges met vragen.
Thuis 1 a 2 uur studeren per bijeenkomst.

Korte syllabus met bibliografie en inhoudsopgave.
Enkele hand-outs.

Colleges € 162,50
Met HOVO-pas € 17,50
Syllabus op papier € 10,-

Aanmelden

Aanmeldingsformulier voor de colleges met digitaal studiemateriaal

Aanmeldingsformulier met studiemateriaal op papier

Dit is het reguliere aanmeldingsformulier. Ook studenten die reguliere opleidingen volgen aan de Universiteit Leiden (LEI) en medewerkers die momenteel aan de Universiteit Leiden verbonden zijn, kunnen met behulp van dit formulier inschrijven. Het formulier biedt de mogelijkheid te betalen via Ideal, credit card of door middel van een factuur. NB U ontvangt na verzending van het ingevulde formulier een bevestiging, zodat u kunt controleren of de aanmelding is verwerkt.

Aanmeldingsformulier voor veelplegers/grootverbruikers

HOVO-deelnemers kunnen voor € 600,- een HOVO-fan-pas kopen die geldig is voor een half jaar: februari t/m juli en augustus t/m januari. Wie een dergelijke pas bezit kan zich gedurende het half jaar inschrijven voor een sterk gereduceerd tarief. (Zie de cursusbeschrijvingen.) U kunt dit formulier ook gebruiken wanneer u al een geldige HOVO-fan-pas heeft en dus alleen voor de cursus wilt inschrijven.

Aanmeldingsformulier en verzoek om korting

Voor wie in aanmerking wil komen voor de korting van 50% voor mensen met een inkomen rond het sociaal minimum. U dient dit gestandaardiseerde verzoek om korting uit te printen en ingevuld en ondertekend te versturen, vergezeld van kopieën van de gevraagde bewijzen, ten laatste drie weken voor aanvang van de cursus. Op grond van de gevraagde informatie over uw inkomen en vaste lasten besluit HOVO vervolgens of u voor korting in aanmerking komt.
De korting kan slechts gelden voor één collegereeks per semester. Korting op de kosten van excursies, reizen, boeken e.d. is niet mogelijk.
Dit formulier geeft geen mogelijkheid online te betalen: u ontvangt een factuur.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie