Logo Universiteit Leiden.

nl en
(c) - Marc de Haan

Justinianus en Theodora en de bloeitijd van het Laat-Romeinse of Vroeg-Byzantijnse rijk

De jaren van het keizersechtpaar Justinianus en Theodora (527-565) zijn in veel opzichten het hoogtepunt van het Laat-Romeinse of Vroeg-Byzantijnse rijk. Door allerlei politieke, sociaal-economische en culturele ontwikkelingen was die wereld zeer veel anders dan die van de vroegere Romeinse keizertijd én van het middeleeuwse Byzantijnse rijk dat in de zevende eeuw zou ontstaan. We mogen van een apart tijdperk spreken dat een eigen erfenis heeft nagelaten. Die is nog altijd zichtbaar in monumenten van mozaïek- en bouwkunst, in de al even monumentale codificatie van het Romeinse recht, in de literatuur en in het politieke en theologische denken dat de westerse wereld sindsdien beïnvloed heeft. Op die erfenis heeft dit keizersechtpaar, in de eigen tijd bewonderd, gevreesd, gehaat of geridiculiseerd, maar bij het nageslacht vooral bewonderd, zijn eigen stempel gedrukt.

Justinianus en Theodora, 2 details uit het mozaïek van de San Vitale in Ravenna, 6e eeuw (Bron: Wikipedia)

Opzet van de colleges

  • De wereld van het Laat-Romeinse rijk in het begin van de zesde eeuw: de politieke en sociaal-economische situatie, de vele verschijningsvormen van het christendom, de Kerk en de laat-antieke cultuur
  • De eerste jaren van Justinianus en Theodora: de stad Constantinopel, het Nika-oproer, de Hagia Sophia en andere bouwwerken, het Corpus Iuris
  • Oorlog en herovering: de oorlogen tegen de 'eeuwige tegenstander' Perzië, de veroveringsoorlogen van Belisarius in het westen: herovering van Noord-Afrika op de Vandalen, van Italië op de Ostrogoten; de positie van het keizerrijk in de wereld
  • De grote pestepidemie en het einde van de voorspoed; kerkelijke twisten en scheuringen en hun betekenis
  • Balans van Justinianus' regering; de laatantieke cultuur en het aflopen van een periode

Docent

Henk Singor is oud-docent Oude Geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Singor heeft een reeks  wetenschappelijke publicaties op zijn naam staan. Zijn specialismen zijn: de militaire geschiedenis van het oude Griekenland; Sparta; de Romeinse keizertijd en het vroege christendom.

Praktische informatie

5 woens- en dinsdagen
9, 15, 16, 22, 23 okt

11.15-13.00 uur
Leiden

Hoorcolleges met vragen.
Thuis 1 a 2 uur studeren per bijeenkomst.

Korte syllabus met bibliografie en inhoudsopgave.
Enkele hand-outs.

Colleges € 162,50
Voor studenten en medewerkers van de Universiteit Leiden € 81,25
Met HOVO-pas € 17,50
Syllabus op papier € 10,-

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie