Logo Universiteit Leiden.

nl en

Archeologie en oude geschiedenis

Het collegeaanbod op het gebied van archeologie en van geschiedenis van grofweg voor de middeleeuwen.

De serie over planten in de Middeleeuwen heeft vooral een cultuurhistorische invalshoek. De kennis van de middeleeuwers komt uit boeken: antieke en middeleeuwse boeken. U krijgt een fraaie kijk op deze boeken en de illustraties. Bij deze colleges zijn ook rondleidingen in de expositie over middeleeuwse tuinen in het Rijksmuseum van Oudheden en in de Clusiustuin. En er is een college toegevoegd door botanicus Gerda van Uffelen.

Wie een algemene inleiding zoekt op de klassieke archeologie kan in augustus terecht bij Archeologie van Griekenland. Voor Laat-Romeinse tijd kunt u zich wenden tot Willem Zwalve en zijn Keizers, soldaten en juristen. Zijn colleges betreffen vooral de bijdrage die de Romeinen hebben gedaan aan het rechtsysteem, dat nog steeds geldig is in grote delen van Europa. Of tot historicus Henk Singor en zijn intensieve serie over Justinianus en Theodora
De nodige verbeeldingskracht vraagt de reeks over de zeven wereldwonderen. Met behulp van een mooie mix van teksten en archeologische vondsten reconstrueert Annet van Wiechen met u deze monumenten die in de oudheid wereldberoemd waren.
Bent u geïnteresseerd in de vermenging van culturen in de oudheid? Dan is de serie over Cyprus mogelijk iets voor u. Deze colleges worden gegeven door een flink aantal specialisten en sluit nauw aan bij de expositie in het Rijksmuseum van Oudheden.

dinsdagen en donderdagen -  4 t/m 20 juni - 11.15-13.00 uur
Planten in de Middeleeuwen - prof. dr. Claudine Chavannes-Mazel e.a.

dinsdagen - 20 aug t/m 24 sept - 11.15-13.00 uur
Archeologie van Griekenlanddr. Josho Brouwers

woensdagen en dinsdagen - 9 t/m 23 okt - 11.15-13.00 uur
Justinianus en Theodora en de bloeitijd van het Laat-Romeinse of Vroeg-Byzantijnse rijk dr. Henk Singor

donderdagen - 10 okt t/m 28 nov - 13.15-15.00 uur
Zeven wereldwonderen. Beroemd, verdwenen en gereconstrueerd dr. Annet van Wiechen

donderdagen - 7 nov t/m 12 dec - 15.15-17.00 uur
Keizers, soldaten en juristen. Vijf Romeinse juridische biografieën - prof. dr. Willem Zwalve

maandagen - 11 nov t/m 16 dec - 14.15-16.00 uur
Cyprus – eiland in bewegingprof. dr. Ruurd Halbertsma e.a.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie