Universiteit Leiden

nl en

Honours Academy

Studenten

De Honours Academy wil er zijn voor haar studenten. Zij kunnen terecht bij verschillende kanalen, die deels universiteitsbreed worden aangeboden.

Studentenwebsite

Op de studentenwebsite vinden studenten informatie over studeren aan de Universiteit Leiden, maar ook over het onderwijs van de Honours Academy. Bijvoorbeeld over het aanbod, de inhoud en de aanmeldingsdeadlines van onze programma’s.

Assessor

De Assessor behartigt de belangen van honoursstudenten binnen het bestuur van de Honours Academy, waarvan verder de Dean en de Onderwijsdirecteur deel uitmaken. De Assessor denkt mee over het beleid en brengt daarbij het studentenperspectief voor het voetlicht. Zij is dan ook hét contactpunt voor studenten met vragen, suggesties en ideeën met betrekking tot het honoursonderwijs.

Welzijn

De Honours Academy wil dat iedere student het beste uit zichzelf kan halen. Daarom staat studentenwelzijn hoog in het vaandel. Voor een gesprek kunnen studenten naast de Assessor terecht bij werknemers van de Universiteit Leiden met speciale bevoegdheden, zoals studentpsychologen, vertrouwenspersonen en ombudsfuntionarissen. Ook klachten kunnen hier in vertrouwelijke sfeer besproken worden. Meer informatie over de verschillende instanties staat op de studentenwebsite. 

Honours Community

De honours community is er voor elke student: van Pre-University tot Leiden Leadership Programme. Studenten kunnen lid worden bij speciale honoursstudieverenigingen, zoals PREunion en de Stichting Leiden Honours Community, maar ook deelnemen aan activiteiten die de Honours Academy voor hen organiseert. Afgelopen jaren waren dat bijvoorbeeld het Honours Concert en een workshop 'Design Thinking' voor studenten en docenten. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.