Universiteit Leiden

nl en

Honours Academy

Studenten

De Honours Academy organiseert extracurriculair onderwijs voor scholieren, bachelor- en masterstudenten. Voor studiehulp kunnen zij terecht bij verschillende kanalen, die deels universiteitsbreed worden aangeboden.

Studentenwebsite

Op de studentenwebsite staat informatie over het onderwijs van de Honours Academy. Bijvoorbeeld over het aanbod, de inhoud en de aanmeldingsdeadlines van onze programma’s.

Assessor

De assessor behartigt de belangen van honoursstudenten binnen het bestuur van de Honours Academy. Hij is dan ook hét contactpunt voor studenten met vragen of suggesties met betrekking tot het honoursonderwijs. 

Welzijn

Ter bevordering van hun welzijn kunnen studenten terecht bij specialisten van de Universiteit Leiden, zoals studentpsychologen, vertrouwenspersonen en ombudsfuntionarissen. Ook klachten kunnen hier in vertrouwelijke sfeer besproken worden, meer informatie daarover vind je hier

Studieverenigingen

Enkele honoursprogramma's hebben hun eigen studievereniging. Zo is er voor (oud)-studenten van het Pre-University College studievereniging PREunion, en voor studenten van het Honours College Law JHV Themis. Overweeg je om zelf een honoursstudievereniging te starten? Neem dan contact op met onze assessor. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.