Logo Universiteit Leiden.

nl en

Duurzaamheid en medezeggenschap conferentie

Ruim 30 leden van Opleidingscommissies, Faculteitsraden en Universiteitsraad kwamen op 27 november online bijeen met als missie: hoe kan universitaire medezeggenschap werken aan een duurzamere universiteit in onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering? Het Leiden University Green Office en de Universiteitsraad organiseerden een conferentie met discussies over ideeën, uitdagingen en lichtende voorbeelden.

"De klimaatcrisis is een ongelooflijk urgent probleem", leggen de organisatoren uit. “Om het op te lossen heb je alle wetenschappelijke disciplines nodig. Daarom is het belangrijk dat we onze studenten de kennis en vaardigheden meegeven om in hun loopbaan met duurzaamheid aan de slag te gaan. En natuurlijk moeten we als universiteit het goede voorbeeld geven: we nemen klimaatwetenschap serieus."

Dr.ir. Sanli Faez, universitair hoofddocent natuurkunde aan de Universiteit Utrecht, onderschrijft die urgentie en voegt eraan toe dat universiteiten ook een verantwoordelijkheid hebben om helder te communiceren over de klimaatcrisis. Faez zet zich al langer in voor klimaatactie op universiteiten en schudde eerder de academische wereld wakker met een kritisch artikel in ScienceGuide.

Groenere investeringen en duurzaamheid in colleges
De deelnemende studenten en medewerkers van de medezeggenschapsorganen deelden dit enthousiasme. Zij stelden onder meer voor om financiële reserves en pensioenfondsen niet meer in fossiele bedrijven te beleggen en dat opleidingscommissies met docenten zouden kunnen kijken of duurzaamheid in bestaande opleidingen kan worden ingepast. Een volledig overzicht van de besproken voorstellen is beschikbaar als pdf-document.
De deelnemende medezeggenschapsorganen willen vaker overleggen om voorstellen te schrijven voor een duurzamere universiteit. Op de Faculteit der Geesteswetenschappen bijvoorbeeld schrijven sommige studenten al wat ideeën op om te presenteren aan hun faculteitsbestuur.

Ideeën voor een groenere universiteit?
Studenten en medewerkers die ideeën hebben om de universiteit te verduurzamen, kunnen altijd contact opnemen met Leiden University Green Office. Voor universitaire medewerkers en medezeggenschapsleden is er ook het Leiden University Sustainability Network op Microsoft Teams.

Deze website maakt gebruik van cookies.