Logo Universiteit Leiden.

nl en

Medezeggenschap en LUGO bundelen krachten voor duurzame universiteit

Universiteit Leiden moet de nieuwe duurzaamheidskoploper worden onder de Nederlandse universiteiten, zo luidt de oproep vanuit haar medezeggenschap en het Leiden University Green Office (LUGO). Hiervoor is het noodzakelijk dat de universiteit duurzaamheid integreert, zowel in onderwijs en onderzoek, als in de bedrijfsvoering.

Leden van de Universiteitsraad hebben in samenwerking met het LUGO leden uit de faculteitsraden samengebracht. Dit initiatief heeft samen tot een advies geleid over welke stappen de universiteit moet nemen om een echt duurzame universiteit te worden. Het advies kent zowel centrale als facultaire punten, en wordt ingediend bij het College van Bestuur en de faculteitsbesturen. Adviezen worden onder anderen geleverd over de integratie van duurzaamheid in onderwijs, de dienstreizen en milieuvriendelijkere opties in de cafetaria. 

Vooral het onderwijs en onderzoek van de universiteit moeten duurzamer worden. Zo stelt het advies dat elke student de kans moet krijgen om binnen de opleiding kennis en vaardigheden te vergaren over hoe duurzaamheid zich verhoudt tot de discipline. Het College van Bestuur en de Faculteitsbesturen worden opgeroepen voor deze verduurzamingsslag middelen vrij te maken om opleidingen de kans te geven een duurzame component te integreren. Ondersteuning voor docenten en ‘off-the-shelf’ voorbeelden zijn hierbij eveneens cruciaal. Ook wat betreft onderzoek dient duidelijker de link te worden gezocht met duurzaamheid tot het betreffende veld. 

Wat betreft de bedrijfsvoering van de universiteit adviseert het initiatief om in te zetten op een duurzamere catering en vervoer. Voor de catering van de universiteit houdt dit in dat deze plasticvrij en plantaardig wordt, met aanvullende niet-plantaardige opties. Bij woon-werkverkeer moet reizen met openbaar vervoer financieel aantrekkelijker worden gemaakt, en bij dienstreizen tot 600 kilometer alleen de trein of een alternatieve duurzame reisopties. De universiteit moet zich via de VSNU actief inzetten bij het ABP om pensioenen alleen nog duurzaam te beleggen. Daarnaast vraagt het initiatief de universiteit in het algemeen meer zichtbaarheid te geven aan wat er reeds gebeurt met duurzaamheid, en welke ambities de universiteit heeft.

Het voorstel wordt tijdens de overlegvergadering van eind augustus door de Universiteitsraad besproken met het College van Bestuur, samen met de duurzaamheidsvisie. Het moet gezien worden als een roep om duurzaamheid nu echt serieus te nemen, en niet meer te zien als iets vrijblijvends. In het kader van het aankomende Strategisch Plan is het logisch om nu de volgende stap te zetten. “Duurzaamheid staat al langer op de agenda van de universiteit, en dit initiatief moet gezien worden als een aanmoediging om een serieuze stap hierin te zetten,” geeft Universiteitsraadslid Floor van Lelyveld aan.
 

Deze website maakt gebruik van cookies.