Universiteit Leiden

nl en

Leiden Leadership Centre

Projecten

Drie promotieprojecten in de onderzoeksgroep publiek management van het instituut Bestuurskunde gaan over publiek leiderschap en worden hier uitgelicht.

Eduard Schmidt: Veranderleiderschap in tijden van crisis

Publieke organisaties zijn geconfronteerd met ingrijpende bezuinigingen als gevolg van de financiële  crisis. Zonder meer hebben zij veelvuldig met bezuinigingsoperaties te maken. Publieke managers hebben dan de taak deze bezuinigingen te implementeren. Op basis  van verschillende case studies in Nederlandse ministeries en het gevangeniswezen wordt in dit project het veranderleiderschap van publieke managers beschreven en verklaard.

Marieke van der Hoek: Publiek leiderschap als een evenwichtsoefening? Hoe de leiderschapscontext leiderschap beïnvloedt

Hoe beïnvloedt de context van publieke leiders hun leiderschap? Terwijl veel onderzoek zich richt op de effecten van gewenste leiderschapsstijlen, gaat dit onderzoek in op de vraag hoe leiderschap feitelijk vorm krijgt in een publieke context.  De empirische studies, met een focus op de sector hoger onderwijs, zullen licht schijnen op de percepties van leiders van hun context en rol, en op de wijze waarop zij hun leiderschapsgedrag afstemmen op verschillende situaties.

Tanachia Ashikali: Hoe worden publieke organisaties werkelijk inclusief? De rol van leiderschap

Hoe kunnen publieke organisaties inclusiever worden en daarmee hun representativiteit en responsiviteit vergroten die nodig is in een diverse en complexe samenleving? Dit promotieproject focust op hoe publieke managers slagen in het bereiken van inclusieve publieke organisaties. De deelonderzoeken geven inzicht in de leiderschapsrol van publieke managers om inclusieve organisaties te creëren en het effect van die leiderschapsrol op werknemers en prestaties. De onderzoeken zijn gedaan in Nederlandse publieke organisaties, zoals ministeries en gemeenten.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.